2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Mirė Vilniaus arkivyskupo tėvelis

A†A Pranas Andrius Grušas (1918 07 27–2017 08 12)

Rugpjūčio 12 dieną mirė Vilniaus arkivyskupo tėvelis Pranas Andrius Grušas (Grušauskas). Jis gimė 1918 m. liepos 27 d. Ročkių kaime, Seirijų valsčiuje. Pranas buvo jaunėlis Andriaus Grušausko ir Marijonos Jurgelionytės-Grušauskienės šeimoje, kurioje dar augo brolis Vladas ir seserys Vladzė, Antosė ir Ona. 1921 metais mirus Prano tėčiui, auginti vaikus Marijonai daug padėjo jos brolis kunigas Jonas Jurgelionis, klebonavęs Kaimelyje šalia Jurbarko. Pas dėdę kunigą apsigyveno ir Pranas, pradėjęs lankyti gimnaziją Jurbarke. Jis baigė Kauno karo mokyklą, įgijo leitenanto laipsnį ir tapo atsargos karininku.Vėliau dirbo mokytoju Varėnoje, Miroslave, Mergežeryje, mokytojavo ir buvo Merkinės mokyklos direktorius. Mokytojų susirinkime sutiko savo būsimą žmoną Marytę Petrušytę. Marytė ir Pranas susituokė 1941 m. gegužės 4 d. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje. 1943 metais jiems gimė dukra Milda. Prasidėjęs karas skaudžiai palietė jauną šeimą. Pranas apsisprendė jungtis prie Lietuvos laisvės armijos, tačiau pakeliui į susitikimo vietą buvo vokiečių suimtas priverstiniams darbams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija