2017 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 31 (2247)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Dėl LRT klaidinančio, žeminančio, diskriminacinio ir šmeižikiško turinio skleidimo per visuomeninį transliuotoją

Pareiškimas LRT Tarybos Pirmininkui Žygimantui Pečiuliui ir LRT Tarybai

LRT paskelbė šmeižikišką Godos Raibytės, LRT.lt 2017 07 26 straipsnį „Rusiška propaganda vadinamai knygai – A. Verygos pratarmė“ http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/180971. Apie straipsnį buvo kalbama LRT radijo „Ryto garsuose“ ir vienpusiškai komentuojama LRT radijo Facebook apžvalgoje. Straipsnis buvo išplatintas ir kitose svetainėse (http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai-a-verygos-pratarme.d?id=75318891, https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai-aurelijaus-verygos-pratarme-56-831294, http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/07/26/news/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai-a-verygos-pratarme-2046836, http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai—aurelijus-verygos-pratarme-1569310/).

Tokiu būdu man buvo padaryta moralinė žala, nes buvau pažemintas, apšmeižtas, knyga buvo apdrabstyta purvais ir patyriau diskriminaciją, nes nebuvo išklausyta mano pozicija.

Pirmiausia parašiau į LRT ir paprašiau, kad Goda Raibytė atsiprašytų ir būtų leista man atsakyti. Kadangi negavau jokio atsakymo, rašau šį pareiškimą.

Dezinformavimo, neigiamo interpretavimo, klaidinimo, manęs šmeižimo, knygos „Būkime blaivūs!“ http://pv1.esy.es/a/BukimeBlaivus!.pdf juodinimo pavyzdžiai:

I. Įvado mintis visiškai iškraipoma. Raibytė sąmoningai praleidžia įvade minimas valstybės ir blaivybės sąsajas su:

1. Lietuvos karaliumi Mindaugu ir Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais;

2. Mykolo Lietuvio įspėjimu;

3. Vysk. M. Valančiumi ir 1863 metų sukilimu;

4. Oskaro Milašiaus perspėjimu.

Raibytės straipsnyje apie įvadą cituojami tik du pavyzdžiai – 1914 metų bei 1985 metų – ir savo abra-kadabra „kitaip tariant“ nustato, kad aš „laurus Lietuvos kelyje į nepriklausomybę“ priskiriu ir „Rusijos imperijai bei Sovietų Sąjungai“. Tai – šmeižtas. Be to, caras Nikalojus II ir M. Gorbačiovas – dar ne Rusijos imperija ar Sovietų Sąjunga.

II. Raibytė, kad „pritemptų“ savo šmeižikiškas antraštes „Knygoje – rusiškos propagandos tvaikas?“, „Baltos kumelės sapnas“ rašo: „Propagandos ekspertas M. Martišius taip pat mano, kad knygoje naudoti daugiausia rusiški šaltiniai...“ „Valatkos nuomone, tai – tipinė propagandinė knyga, todėl išgalvoti, iškraipyti faktai, neaiškūs šaltiniai ir pan.“ „Kadangi kunigas taip mėgsta rusus...“

Knygoje iš tiesų yra įdėta medžiagos, surinktos iš rusų kalba leistų leidinių apie blaivybę. „Rusų mokslininkų“ medžiaga sudaro 23% knygos turinio. Nuo kada tai tapo nusikaltimu ar rusiška propaganda? Sobriologijos (sobrio lot. – išblaivinti) mokslas apie visuomenės blaivinimą kaip ir matematika, chemija ir kita netampa, pavyzdžiui, prancūziška propaganda dėl prancūzų mokslininkų darbų. Taip ir čia tas pats.

Dauguma knygoje minimų autorių dėl kovos už blaivybę smarkai nukentėjo, nes tokia kova iš esmės buvo sovietinio laikoma antitarybine, nes sovietiniais laikais buvo įvestas valstybinis alkoholio monopolis, o valstybei vadovavo partija. Todėl ji ir buvo atsakinga už šalies girdymą. Minėtų mokslininkų duodami blaivinimo receptai ir įžvalgos atitiko Lietuvos gyventojų situaciją. Be to, Rusija labiausiai susidūrė su girtavimo pasekmėmis, ir atskiri mokslininkai, rizikuodami karjera ir savo gerove, kūrė šalies blaivinimo programas.

Gaila, kad nepateikta nė vieno tariamai iškraipyto, išgalvoto fakto. Apie vienos cigaretės daromą žalą bus paminėta žemiau.

III. Raibytė rašo: „negaili kritikos  moterims“, „pateikiami vyrų pasisakymai“.

Iškraipomas tekstas, neigiamai nuteikiami skaitytojai. Iš tiesų kalbama apie mokinių – vaikų – pasisakymus. Raibytės tekste mergaitės virsta moterimis, o berniukai – vyrais. Pavyzdžiui, jei aš būčiau parašęs, kad išgėrusius vairuojančius vyrus reikia teisti, tai tolygus iškraipymas būtų „siūlo berniukus teisti“. Kadangi mūsų mergaitės labai paiso kitų nuomonės, joms yra įdėtas berniukų požiūris į saikingai išgeriančias paneles. Be to, knygoje yra sudėtos lietuvių liaudies patarlės apie alkoholio žalą. Jose liaudis negaili kritikos išgeriančioms moterims. Ir vėl ar aš kaltas už „kritiką moterims“ ar dėl lietuvių liaudies patarlių? O patriarchas Jonas Basanavičius už tokių patarlių rinkimą gal irgi taps, Raibytei suteiktos LRT tribūnos dėka, moterų priešu.

IV. Raibytė savo straipsniu platina kito žmogaus pateiktą diagnozę: „Kažkoks išprotėjęs kunigas parašė“. Manau, supratote be paaiškinimo. Beje, LRT dažnai kviečiasi šį „apžvalgininką“. Štai keli jo perliukai ta pačia tema – paimta iš http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-ministras-veryga-ufonautu-ir-rusijos-propagandos-parankinis.d?id=75356435.

1. Citata „agitavo skaityti iš Kremliaus miltų iškeptą propagandą „Būkime blaivūs“ – melas.

2. Citata – „į kunigo ufonauto veikalus su Rusijos juodašimčių „išmintimi“, kuri taip pat dažniausiai veda į KGB brūzgynus“. Jeigu žurnalistė paimtų interviu, pavyzdžiui, iš žmogžudžio, ar atitiks tikrovę, jei koks nors apžvalgininkas sutapatins tą žurnalistę su žmogžudyste ir jai priklijuos žmogžudės etiketę? Aš dėl interviu ėmimo esu pravardžiuojamas ufonautu, mano žmogiškas orumas yra žeminamas, autoritetas niekinamas, knyga nepelnytai drabstoma purvais.

3. Citata „kaip autoritetai nurodomi antisemitai ir juodašimčiai, žavimasi KPSS vadų veikla ir dar falsifikuojama Lietuvos laisvės kovų istorija“ – ir vėl šmeižimas.

4. Daugelyje vietų knygos autoriaus nuostatos vadinamos „baltos kumelės sapnu“.

5. Daugelyje vietų knyga įvardijama kaip Kremliaus propaganda.

6. Citata „Dabar paaiškėjo, kad ministras dar artimai bendrauja ir su kunigu ufonautu, kuris tiki, kad jo kolegą Paltanavičių ateiviai buvo nugabenę į Veretos planetą“ – šmeižtas, nes netikiu.

V. Goda Raibytė tik blogai rašo apie blaivintojus rusus Vladimirą Ždanovą ir Fiodorą Uglovą. V. Ždanovo paskaitą išvertė etnologas Aleksandras Žarskus. Tai jis irgi tapo slaptu Rusijos agentu, rusiškumo propagandistu? Kalbėdamas apie alkoholio vartojimą ir situaciją pasaulyje, V. Ždanovas giria musulmonus už blaivybę. Tai gal jis – dar džihadistas ir mahometonų ar musulmonų propagandistas? V. Ždanovas savo paskaitose sako, kad baltųjų žmonių teliko 8%. Ir jis tai susieja su alkoholio vartojimu. Bet negi dėl to jis – rasistas?

Akademikas prof. dr. Fiodoras Uglovas 2004 metais buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą, kaip seniausias praktikuojantis chirurgas, sulaukęs 100 metų daręs širdies operaciją. 2008 metais Juozas Kančys, buvęs ilgametis Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas apie F. Uglovą rašė: Jis buvo įvairių premijų laureatas, Rusijos ir daugelio užsienio akademijų bei mokslo draugijų garbės narys. Mus, vyskupo M. Valančiaus pasekėjus, akademikas F. Uglovas stiprino, įkvėpė veiklai savo pavyzdžiu ir buvo ypatinga moralinė atrama. Nors tuometinė valdžia pavienius blaivystės sąjūdžio veikėjus nuolat sekė ir kartais net persekiojo, tačiau sunaikinti Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio nesiryžo. Mes laikėmės remdamiesi velionio akademiko autoritetu, todėl F. Uglovo reikšmė Lietuvos blaivystės sąjūdžiui yra tikrai labai didelė.

Teneblėsta atminimas apie didžius akademiko F. Uglovo darbus, jo meilę žmonėms, sveikatos puoselėjimą, jo padorumą. Nuoširdžią užuojautą reiškiame Rusijos blaivybės sąjungai, į amžinybę išlydėjusiai savo iškilųjį pirmininką akademiką Fiodorą Uglovą (http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/04/atmi_01.html).

O kad jis 1961 metais buvo apdovanotas prestižine to meto šalies Lenino premija už medicinos pasiekimus, kurie išgelbėjo daug žmonių gyvybių, kur čia nusikaltimas?

Ir kad Lietuvos blaivinimui nusipelniusio rusų tautos asmens nuotrauką įdėjau į knygos viršelį (o kitoje viršelio pusėje yra Vytis), ar tai – jau „rusiškos propagandos tvaikas?“ Tai – tas pats, kad „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidėjus apkaltintume „rusiška propaganda“ už bendradarbiavimą su rusu Sergejumi Kovaliovu ar Antaną Terlecką – už ryšius su Maskvos disidentais.

Iš kur Raibytė ištraukė, kad F. Uglovas „dėl Sovietų Sąjungos nusigėrimo, be kita ko, kaltino ir žydus bei rokenrolo muziką“? Vakarai labai jautrūs žydų klausimu. Jei F. Uglovas būtų koks nusikaltėlis, tai dauguma užsienio medicinos akademijų ir mokslo draugijų nebūtų jam suteikusios garbės nario vardo.

Vysk. Motiejus Valančius kai kuriuose laiškuose dėl liaudies girdymo neigiamai pasisakė apie žydus. Tai ką dabar daryti? Uždrausti vysk. M. Valančiaus raštus, pervadinti M. Valančiaus gatves bei mokyklas ir prašyti, kad prezidentė atsiprašytų nuvykusi į Izraelį? O pono E. Zurofo reikėtų atsiklausti, kad kitą kartą leidžiant knygą leistų vysk. M. Valančiaus atvaizdą įdėti viršelin? Žurnalistė kaltina akademiką F. Uglovą būtomis ar nebūtomis nuodėmėmis, bet pati nenurodo šaltinio, o mane tuo kaltina: „Yra ir „tiesų“, kurioms pagrįsti apskritai nenurodytas joks šaltinis – pavyzdžiui, kad „viena cigaretė gyvenimą trumpina 11 minučių“.

Kai kurios „tiesos“ būna aiškinamos nuo pirmos klasės. Ir jų pagrindimui galima nurodyti daug šaltinių. Mokslas irgi nestovi vietoje. Jei anksčiau teigė, kad 11 min., dabar – jau 14 min. „Galvokite dar kartą. Iš tiesų, viena surūkyta cigaretė gali sutrumpinti jūsų gyvenimą vidutiniškai 14 minučių“, – rašo „Daily Mail“. Leidinys remiasi mokslininkų išvadomis, paskelbtomis tinklapyje Treatment4addiction. (https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/kiek-dienu-ir-valandu-musu-gyvenima-sutrumpina-skirtingi-zalingi-iprociai-1028-459859). Delfi.lt irgi rašo apie gyvenimo sutrumpinimą 11 minučių (http://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/7-rukaliu-tipai-kodel-verta-atsisakyti-cigaretes.d?id=28906727). „Faktas: Doc. A. Bagdonas – Kauno klinikinės ligoninės pulmologas – ELTA aiškino, jog priklausomi nuo rūkymo turi žinoti: rūkymas 10–25 metais sutrumpina gyvenimo trukmę“ (http://www.allencarr.lt/mitai-ir-faktai-apie-rukyma-ir-sveikata-i-dalis/). Tad kokią moralinę teisę turi Goda Raibytė, LRT interneto svetainė ir LRT radijas tiražuoti R. Valatkos neapykantos kupiną dvasininko niekinimą? („A. Veryga rašinėja knygose, kurias kažkoks išprotėjęs kunigas parašė“, – teigia R. Valatka.)

Klausantis LRT radijo, žiūrint LRT TV, iš laidos vedėjų pasisakymų, komentarų ir kviečiamų į laidas žmonių akivaizdu, kad Vyriausybės vykdomos nacionalinės šalies blaivinimo programos atžvilgiu LRT transliuoja neigiamą, pašiepiančią poziciją. Atrodo, kad LRT labiau gina alkoholio pramonės interesus, o ne visuomenės.

Prašau, kad LRT, viešai paskelbusi šmeižtą, viešai jį ir atšauktų. Prašau, kad ateityje LRT neužgauliotų kovotojų už blaivybę ir nesuteiktų tribūnos blaivybės niekintojams.

Gaila, kad Lietuvos radijas ir televizija savo veikloje nesivadovauja skelbiamais veiklos principais ir vertybėmis. Juk Lietuva jau 27 metus yra demokratiška, nepriklausoma, laisva valstybė. Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo tolerantišką, kitų žmonių neniekinančią nuomonę. Lietuvoje yra Tolerancijos žmogaus apdovanojimas, Santarvės premija, švenčiama tarptautinė Tolerancijos diena, organizuojamos veiksmo savaitės BE PATYČIŲ.

Mano autoritetui yra padaryta labai didelė žala. Įsivaizduokite, kad visi parapijiečiai pradės mane laikyti „rusišku propagandistu“, „ufonautu“, „baltos kumelės sapnu“, „antisemitu“, „rasistu“, „moterų niekintoju“, „melagiu“, „juodašimtininku“, „faktų iškraipytoju“, „rusofilu“ ir t.t. Kaip man tektų atlikti kunigo pareigas ir teikti žmonėms dvasinius patarnavimus? Taip, Sovietų Sąjungoje buvo valstybinė kovingųjų bedievių sąjunga. Kunigai buvo žudomi, sodinami į konclagerius (pavyzdžiui, Palaimintasis arkiv. Teofilius Matulionis). Ir sovietinėje Lietuvoje buvo mokami honorarai už kunigų šmeižimą ir niekinimą. Sovietmečiu pagautas vaikas, išdaužęs Kauno r. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vitražą, įrašytą į Kultūros paveldą, į klausimą, kodėl taip padarė, aiškino, kad mokykloje mokė, jog Bažnyčia – opiumas liaudžiai. Ir štai Raibytė transliuoja Valatkos kiršinančius, dvasininkus niekinančius žodžius: „Po kiek opijus liaudžiai, dvasiškasis tėveli?“ Juk mažai trūksta, kad koks fanatikas po LRT sukurstymo gali ne tik imti langus daužyti, bet ir sumušti kaip „rusišką propagandistą“.

Savo knygos įvade rašiau: „Dabartiniu metu alkoholio vartojimas Lietuvoje trigubai viršijo PSO nubrėžtą ribą, po kurios prasideda spartus tautos išsigimimas ir išnykimas. Nugirdyta Lietuva nyksta, tirpsta, išsivaikščioja! Prieš vykdomą tautos genocidą yra veiksminga priemonė – Lietuvos meilė. Vardan tos Lietuvos būkime blaivūs! Gyventi, augti, žydėti, stiprėti, tobulėti, kurti ar gerti? Kiekvienas iš mūsų turi apsispręsti. Tepadeda Dievas kiekvienam padaryti teisingą sprendimą“.

Tad linkiu, kad LRT drauge su iškovota laisve jaustų ir atsakomybę ir netaptų kanalizacijos vamzdžiu, iš kurio lietųsi pamazgos.

Pagarbiai,

Šėtos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija