2017 m. rugsėjo 22 d.
Nr. 36 (2253)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Kad kiekvieną sodybą saugotų kryžius

Procesija, vadovaujama kun. Ernesto Želvio

SUOSTAS. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia šiame kaime yra 6 km nuo Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos. Tai – jau trečioji bažnyčia, į kurią sekmadieniais melstis ateina šio ir aplinkinių kaimų tikintieji. Pirmoji medinė bažnyčia sudegė karo metais, antroji – 2001 metų rudenį. Nedaug kas tikėjo, kad nedideliam Suosto kaimeliui pavyks rasti lėšų dar vienai bažnyčiai atstatyti. Bet su Dievo pagalba kelių pasišventusių žmonių dėka įvyko kone stebuklas ir 2007 m. gegužės 13 d. buvo pašventinta naujoji Šv. Kryžiaus Išaukštinimo mūrinė bažnyčia, kurioje neseniai buvo švenčiami Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Į juos atvyko žmonės iš Biržų miesto ir aplinkinių kaimų.

Lietuva kartais vadinama kryžių žeme, o Kryžių kalnas yra toks vienintelis savo dydžiu ir istorija pasaulyje. Statydami kryžius, žmonės liudija savo ištikimybę Kristui. Tačiau kaip mes žiūrime į kryžių? Galbūt net nepažvelgiame į jį, nes per daug priprato akys, širdis nebejaučia kryžiaus didybės ir nemato jame išsigelbėjimo šaltinio? Ar jaučiame Kristaus kančią, Jo baisią mirtį, ar suvokiame, kad per kryžių galime patirti pergalę ir triumfą, jei į jį žvelgiame tikėjimo ir dvasios akimis? Tai yra klausimai, į kuriuos kiekvienas turime sau atsakyti.


Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Trys šventinės dienos

LABANORAS. Rugsėjo 8–10 dienomis septynioliktą kartą čia vyko tradicinis renginys „Labanorinė“. Šių metų šventė buvo ypatinga, nes Labanoras buvo paskelbtas Vilniaus apskrities 2017 metų Mažąja Lietuvos kultūros sostine. Tris dienas Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje vyko atlaidai. Šv. Mišios du kartus per dieną buvo aukojamos už sveikatą, šeimas, geradarius ir rėmėjus. Pirmą atlaidų dieną bažnyčioje vyko Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis „Atverk mano širdį“. Sakralioje šventovės aplinkoje darniai skambėjo solistės Giedrės Zeicaitės atliekamos giesmės, širdis virpino aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomi posmai, bažnyčios skliautais liejosi vargonininkės Lauros Gedgaudaitės vargonų muzika. Po koncerto Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus sveikinimus ir gėles atlikėjoms perdavė mero pavaduotoja Violeta Čepukova, nuoširdžiai dėkojo ir Labanoro klebonas kun. Jurgis Kazlauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija