2017 m. gruodžio 8 d.
Nr. 47 (2264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Švenčionių dekanate

Pašventino koplyčios altorių

Kunigai eina aukoti šv. Mišių

Vilniaus arkivyskupas Gintaras
Grušas šv. aliejais – chrizma –
patepė altoriaus mensą. Kairėje –
Švenčionių klebonas ir dekanas
kun. Medardas Čeponis

ŠVENČIONYS. Gruodžio 2-ąją, dar prieš vidurdienį, parapijiečiai rinkosi į Visų Šventųjų bažnyčią, o prie jos vartų klebonas Medardas Čeponis ir vikaras Marijanas Apriško laukė garbiojo svečio Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, kurį pasitikę, palydėjo į zakristiją. Iškilmingos procesijos būdu arkivyskupas ir visi kunigai atėjo į koplyčią ir aukojo šv. Mišias. Koncelebravo Strūnaičio parapijos klebonas Aldas Čeponis, Ignalinos parapijos klebonas dekanas Vidas Smagurauskas, Švenčionėlių parapijos klebonas Raimundas Macidulskas, Adutiškio parapijos klebonas Vytautas Pūkas, Pabradės ir Pavoverės parapijų klebonas Deimantas Braziulis, Tverečiaus parapijos klebonas Antanas Domeikis, arkivyskupo sekretorius Mindaugas Bernotavičius, parapijos kunigai Medardas Čeponis ir Marijanas Apriško. Pirmąjį skaitinį skaitė svečias iš Vilniaus Andrius Tučkus, psalmę giedojo „Bella Voce“ solistė Svajūnė Dragūnaitė, antrąjį skaitinį perskaitė Simona Pošiūnaitė. Evangeliją paskelbė kun. V. Smagurauskas, o turiningą pamokslą pasakė arkivyskupas. Po tikėjimo išpažinimo Visų Šventųjų litaniją giedojo parapijos senjorų choro narė Teresė Matukienė. Arkivyskupas, perskaitęs altoriaus konsekravimo maldą, šv. aliejais – chrizma – patepė altoriaus mensą. Prie naujojo altoriaus buvo nešamos atnašos: duonos kepalas, vyno ir vandens ąsotėliai, gėlės, duona ir Mišių taurė Eucharistijos šventimui. Kad gausiai susirinkusieji galėtų ne tik girdėti, kas vyksta koplyčioje, buvo pakabintas didelis ekranas. Šį darbą profesionaliai atliko Ramūnas Maminskas. Šv. Mišių metu giedojo abudu parapijos chorai. Po šv. Mišių arkivyskupas pasidžiaugė gražia švente, visus pamaldų dalyvius palaimino ir pasirašė koplyčios altoriaus konsekravimo dokumentą. Padėkos žodį tarė Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius, parapijos Vaikų dienos centro vadovė Vida Rastenienė. Arkivyskupui, klebonui ir altoriaus projekto autoriui Vytautui Tracevičiui įteikta gėlių. Klebonas ir dekanas kun. M. Čeponis dar kartą visiems padėkojo už gausų susirinkimą į iškilmes ir pakvietė šiokiadieniais melstis šiltoje koplyčioje. Lietuvos Globėja, Trakų Švč. Mergelė Marija, kurios atvaizdas puošia koplyčią, tegloboja kiekvieną joje apsilankantį parapijietį. Ad multos Anos.

Švenčionių parapijos informacija
Algio JAKŠTO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija