2018 m. balandžio 6 d.
Nr. 14 (2281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Žaizdos

Istorijos žaizdų liudytojai

Bronius VERTELKA

Konferencijų salėje
eksponuojamos parodos vaizdai

Kryžius sovietinėms aukoms
atminti Tuskulėnų rimties parko
memorialiniame komplekse

Koplyčia-kolumbariumas iš lauko

Anksčiau buvusio dvaro oficinoje
veikė paroda „Besarabai gulage“

Vilniuje, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje, visą mėnesį veikė kilnojamoji paroda „Besarabai gulage“, parengta Moldavijos Respublikos kultūros ministerijos ir Moldavijos Respublikos nacionalinio muziejaus. Joje eksponuota apie 130 fotografijų ir dokumentų, pasakojančių apie kelių Besarabijos šeimų gyvenimą gulage, į kurį jos buvo ištremtos per tris sovietų valdžios vykdytus 1941, 1949 ir 1951 metų masinių tremimus: ištremtieji buvo perkelti iš įvairių šios Respublikos vietovių. Eksponuojami keli sovietinio lagerio žemėlapiai, už represijas atsakingų organų sprendimai ir dokumentai, iliustruojantys vykdymo tvarką, gyvenimo ir darbo sąlygas Sibiro kolonijose, režimo ir kasdienybės momentus gulage.

Parodos dalis skirta paminklams, pastatytiems komunizmo aukoms pagerbti. Šie kūriniai primena lankytojams apie tai, kaip svarbu yra giliai studijuoti totalitarinę praeitį, įamžinti komunizmo aukų atminimą, statant memorialinius kompleksus, įkuriant vietinius muziejus, įrengiant atminimo lentas masinių žudynių ir komunistinio siaubo liudijimo vietose.

Ši paroda organizuota kaip valstybinės programos „1940–1941 ir 1944–1953 metais Moldavijos TSR totalitarinio-komunistinio režimo vykdytų trėmimų aukų atminimo išsaugojimas ir istorinė valorizacija“ priemonė, jos paskirtis – visų stalinistinių trėmimų aukų iš Besarabijos pagerbimas.

1941 metų birželį buvo ištremta 3470 besarabų šeimų (22648 asmenys), nes jų nariai buvo „antitarybiniai elementai“. 1949 metų liepą vykdant operaciją „Pietūs“ buvo ištremtos 11293 šeimos (35796 asmenys), 1951 metais 723 šeimos (2617 žmonių) buvo priverstos palikti gimtąjį kraštą dėl religinių įsitikinimų. 1946–1947 metais per badmetį Moldovoje mirė apie 200 tūkstančių žmonių.

O kas planuojama Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse artimiausiu metu? Kovo mėnesį Konferencijų salėje planuojama eksponuoti Lietuvos dailės muziejaus parodą „XIX amžiaus antros pusės – XX amžiaus pradžios Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“. Balandį numatoma Prienų krašto muziejaus paroda „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, skirta kun. Juozui Zdebskiui atminti.

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas iki gruodžio 31 d. kviečia moksleivius dalyvauti edukacinėje programoje „Atversta istorija“. Moksleivių laukia nemokamos apžvalginės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai ir dokumentiniai filmai.

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas yra unikali vieta, jungianti kelias visiškai skirtingas epochas – didingą praeitį ir vykdytų nusikaltimų pėdsakus šioje vietoje. XVI amžiuje įkurtas Tuskulėnų dvaras turėjo karališkąjį statusą. Iki XIX amžiaus vidurio nepaprastai puošnūs klasicizmo stiliaus dvaro rūmai klestėjo kaip vienas iš Vilniaus kultūros židinių.

XX amžiaus įvykiai daug ką pakeitė. 1944–1947 metais čia buvo slapta užkasti NKGB (KGB) vidaus kalėjime Vilniuje kankinti ir nužudyti asmenys, kuriems Sovietų Sąjungos karo tribunolai skyrė mirties bausmę. Daug įkalintųjų okupantai apkaltino ir nuteisė už „tėvynės išdavimą“ pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 58 straipsnį. Buvo nužudyti 767 asmenys. Atkūrus Lietuvos valstybės Nepriklausomybę dvaro teritorijoje buvo rasti 724 žmonių palaikai, kurie dabar ilsisi koplyčioje-kolumbariume.

Baltojo dvarelio rūsyje įrengta ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“ atskleidžia totalitarinio režimo sukurtų mirties nuosprendžių priėmimo ir vykdymo mechanizmą. Eksponuojamais archyviniais dokumentais pateikiama informacija apie nužudytuosius ir egzekucijų vykdytojus. Paties Tuskulėnų dvaro istorija pristatoma archeologiniais radiniais ir ikonografine medžiaga. Eksponuojama ir restauruota XVII amžiaus statybinės keramikos degimo krosnis.

Vilnius
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija