„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2018 m. kovo 2 d., Nr. 3 (95)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pagarba savanoriams, pavasarininkams ir vėliavoms 

Molėtiškiai ir svečiai prie atminimo
lentos 1919–1920 metų savanoriams

MOLĖTAI. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio šventė čia pradėta atminimo lentos, skirtos 1919–1920 metų kovų už Lietuvos laisvę savanoriams įamžinti, atidengimu. Ceremonijoje dalyvavo rajono savivaldybės vadovai, Seimo narys Petras Čimbaras. Lietuvos kariuomenės kariai savanoriai, molėtiškiai ir svečiai. Atminimo lentą atidengė idėjos autorius žurnalistas Vilius Kavaliauskas bei Molėtų rajono meras Stasys Žvinys. „Aš labai džiaugiuosi, kad mes prisimename tuos žmones, kurie sukūrė mūsų valstybę“, – sakė V. Kavaliauskas bei priminė, kad visoje Lietuvoje buvo 420 valsčių, kurie turėjo savo savanorius, iš jų 314 valsčių turėjo savo Vyčio kryžiaus ordino kavalierių. „Molėtų valsčius turėjo ir tuos, ir tuos. Molėtai yra graži didvyriška žemė“. V. Kavaliauskas teigė, kad tyrinėdamas savanorių istorijas įsitikino, kad apie 60 proc. savanorių pavardžių yra iki šiol gyvos, t. y. išlikę jų artimieji, menantys tuos žmones. Tai, anot žurnalisto, sukuria kitokį santykį su valstybe, nes žmogus, galintis pasakyti, kad štai, šioje lentoje yra jo protėvių pavardė, visada kalbės apie Lietuvą kaip apie savo valstybę, o ne abstraktų politologinį terminą. Molėtų valsčiaus savanoriams skirtą memorialinę lentą pašventino dekanas ir klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas. Atidengimo ceremoniją baigė savanorių salvės už Lietuvą, laisvę ir žuvusius.

Vėliau šv. Mišiose už Lietuvą Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje pašventinta Lietuvos valstybės vėliava ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava. Po šv. Mišių iškilminga eisena, lydima bažnyčios varpo, kuris įsiliejo į Lietuvos bažnyčių varpų sąšauką, pajudėjo link Pavasarininkų kalno. Jo viršūnėje, skambant Lietuvos himnui, šventės dalyvių akivaizdoje pakilo didžiulė Trispalvė pasveikinti visus su Valstybės atkūrimo 100-mečiu. Sveikinimo žodį tarė meras S. Žvinys, gimnazistas Arturas Cesiulis. Po to mons. K. Kazlauskas pašventino atnaujintą pavasarininkų kryžių ir pasveikino visus susirinkusius su ypatinga tautine švente. Pavasarininkų kalne renginys baigtas daina „Ilgiausių metų“ ir šūksniais „Lietuvai – valio!“

Šventė tęsėsi Molėtų kultūros centre. Meras S. Žvinys sveikino krašto žmones su ypatinga diena mūsų valstybės istorijoje, dėkojo už kasdienius prasmingus darbus tiems, kurie iškovojo Laisvę, ragino išsaugoti amžiną pagarbą Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms. Po to meras įteikė Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio regalijas ir Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklus. Molėtų rajono savivaldybės garbės piliečio regalijos įteiktos ilgametei pedagogei, visuomenės veikėjai, lietuvybės puoselėtojai Vilniaus krašte, karinio Vyčio kryžiaus ordino kavalierei Malvinai Šokelytei-Valeikienei (gimė 1898 m. Rygoje – mirė 1980 m. Kaune). Visas M. Valeikienės gyvenimas liudija meilę Giedraičių kraštui, jo žmonėms, karštą jos patriotizmą. Močiutei skirtą apdovanojimą atsiėmė jos vaikaitė. Dar keliems asmenims meras įteikė Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklus. Ceremoniją vainikavo molėtiškių šventinė muzikinė kompozicija ir dainininko Edgaro Lubio koncertas.

Violeta ŽALALIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija