„XXI amžiaus“ priedas apie gimtinės žmones ir darbus

2018 m. balandžio 6 d., Nr. 4 (96)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vyriausybė nusprendė panaikinti keliolika ištuštėjusių kaimų Vilkaviškio rajone

Vyriausybė nusprendė panaikinti keliolika kaimų Vilkaviškio rajone, kurie yra likę be gyventojų ar su mažai gyventojų. Nuspręsta kelis kaimus atkurti – vieną atkurti reikalauja patys gyventojai, o keli atkuriami grąžinus žemę reformos metu. Vyriausybei siūlymus naikinti kai kuriuos kaimus, pakeisti teritorijų ribas ir pavadinimus pateikė Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kaip teigiama, įvertinusi apklausoje pareikštą vietos gyventojų nuomonę. Vyriausybės nutarimo projektą rengė Vidaus reikalų ministerija (VRM). Vilkaviškio rajone panaikinti Bartninkų seniūnijos Ančlaukio, Šeimenos seniūnijos Būdežerių, Lobiškių, Vižaidų, Klausučių seniūnijos Didvyžių, Pajevonio seniūnijos Santaros kaimai. Šių kaimų pavadinimai registruoti Adresų registre, bet, VRM žiniomis, juose nebelikę registruotų žemės sklypų ar gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą. Dar naikinami Gižų seniūnijos Strazdžių, Keturvalakių seniūnijos Indūriškių, Gobiškių, Paplabūdiškių, Vienbiskių, Bartninkų seniūnijos Pagerniavės II kaimai. Juose registruota po 1–3 sklypus, tačiau gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą, nėra. Panaikinti ir Bartninkų seniūnijos Kunigiškių ir Norvydų kaimai. Jų žemės sklypai susipynę su gretimomis gyvenamosiomis vietovėmis, ir dauguma juose deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų siūlymui pritarė. Panaikinti ir Pilviškių seniūnijos Dvarnųjų bei Padurpinyčio kaimai. Juose dar gyvena maždaug 330 gyventojų. Projekto rengėjai teigia, kad 257 iš jų pareiškė nuomonę apklausoje ir siūlomiems sprendimams pritarė. Naikinamų vietovių teritorijos bus prijungtos prie gretimų. Be to, nuspręsta atkurti kai kuriuos jau panaikintus kaimus: Keturvalakių seniūnijoje Parausėlių, Kybartų seniūnijoje Obeliškių, Saugučių kaimus, Klausučių seniūnijoje Juškų kaimą, Šeimenos seniūnijoje Stolaukėlio kaimą. Šiuose kaimuose vykdant žemės reformą grąžintos žemės ir, sujungus teritorijas, grąžinami anksčiau išnykusių kaimų pavadinimai. Pageidaujant patiems gyventojams, Klausučių seniūnijoje atkuriamas Žaliosios kaimas. Apklausos metu nuomonę pareiškė 102 iš 187 balsavimo teisę turinčių kaimo gyventojų ir visi pritarė kaimo atkūrimui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija