„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2017 m. gruodžio 22 d., Nr. 4 (67)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Parapijos šviesuolis

Teresė PLISIENĖ

Vytautas Šulskis (centre)
su grupe parapijiečių ir klebonu
kun. Gintautu Jankausku

Gruodžio 10 dieną 10 valandą Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje vyko dviguba šventė. Sumos šv. Mišios aukotos ne tik Advento antrajam sekmadieniui švęsti, bet ir nusipelniusio mokytojo Vytauto Šulskio 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Po Šv. Mišių aukos naujoji, Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ patvirtinta pastoracinė taryba bažnyčioje susirinkusios bendruomenės akivaizdoje davė priesaiką. Bažnyčioje vyravo pakili ir šventinė nuotaika. Ir žmonių susirinko gal dvigubai daugiau.

Džiaugiamės, kad Ariogaloje gyvena toks šviesuolis, mielas ir geras žmogus Vytautas Šulskis. Mūsų klebonas kun. Gintautas Jankauskas pakvietė mokytoją dalyvauti šv. Mišių aukoje ir atsisėsti presbiterijoje. Klebonas supažindino mus su jo biografija, išsamiai papasakojo apie V. Šulskio literatūrinę veiklą, išleistas poezijos ir prozos knygas. Klebonas sakė: „Miela ir graži Ariogalos žemė. Tai – dulkelė Lietuvos, tai – mažutis žemės lopinėlis, prigludęs prie gražuolės Dubysos. Ir šiame krašte gyveno ir gyvena talentingų bei šviesių žmonių. Tiesa, vieni iš jų jau nuėję į amžinuosius Viešpaties namus, kiti ir dabar tęsia jiems Dievo skirtą misiją. Vienas iš jų – garbingas žmogus, įžengęs į 90-uosius metus, praktikuojantis katalikas, mokytojas Vytautas Šulskis. Jis gimė 1927 metais Gižiemių kaime, Pernaravos valsčiuje, Kėdainių apskrityje. Baigęs Pernaravos pradinę, įstojo į 4-ąją Ariogalos gimnazijos klasę. 1949 metais, baigęs gimnaziją, įstojo į VPI (dabar LEU) ir baigė 1957 metais. Dirbo Žaiginio, Šimkaičių, Šatės, Girkalnio mokyklose. Pirmą knygutę išleisti jį priragino jaunystės draugas. Pirmieji eilėraščiai pasirodė Raseinių literatų kūrybos rinkinyje „Atminties žiedai“ 1994 metais. Yra išleidęs šias knygutes: „Apie žmones“ (1995); „Requiem“ (2002, išėjus sūnui); „Dubysos šaltinis“ (2005), „Ariogalos mažoji enciklopedija“ (2005), „Mūsų kiemas“ (2005), „Ašarų druska“ (2005, išėjus žmonai), „Žiedai ir šalnos“ (2006, jo ir žmonos kūrinėliai)“.

Po šv. Mišių klebonas jam užrišo jubiliejinę juostą, nuoširdžiai pasveikino ir įteikė prisiminimui Nijolės Gaškaitės knygą „Pasipriešinimo istorija“. Po to tikintieji, buvę mokiniai, draugai ir kaimynai sveikino jubiliatą, sukūrę jam iš širdies plaukiančias eiles, dovanojo didelį glėbį gėlių, kartu su Sumos choru sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Nors visi vaikštome tais pačiais takais, tik ne visiems pavyksta įminti tokias gilias pėdas, kokias įmynė mokytojas V. Šulskis. Visi jo mokiniai liudija, kad jis buvo pats geriausias.

O Dievas myli ir saugo mūsų šviesuolį. Jis kiekvieną sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose. Nuoširdžiai linkime V. Šulskiui puikios sveikatos, Dievo palaimos ir dar ilgų prasmingų metų.

Jūs – švyturys gražiam miestelyj mūsų,
Ir mums visiems Jūs esate brangus.
Tegul tik Dievas neapleidžia Jūsų,
Ir sveikata gera Jums visad bus.
Jūsų namus tegul kasdien aplanko
Mažytis džiaugsmas ir geri draugai,
Te visada apšviečia Jūsų langus
Tiktai šilti saulutės spinduliai.
Tegul ir Mūza Jūsų neapleidžia:
Mes linkim Jums kūrybinės sėkmės.
Rašykit tiek, kiek tiktai jėgos leidžia.
Te Dievas saugos ir visad padės!

Raseinių rajonas
Aloyzo Sadausko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija