"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą Nr. 4 (31)

PRIEDAI
ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai

Skaudu tik dėl žemės

Dešimta dešimtis

Seserys Juočytės, ūkininkaujančios Pakumprio kaime (Prienų r.), savo gyvenimą dalija į kelis istorinius laikotarpius: "prie caro", "prie vokiečio", "prie Smetonos", vėl "prie vokiečio" ir "prie ruso". Dabartį moterys vadina "buvimu": sunku sužiūrėti visus septyniolika hektarų, teko parduoti pieningą karvutę, nebeauginti kiaulių. Ko benorėti: Marijai 94-eri, Katrė jaunesnė vieneriais, Ona - dvejais metais. Rūpesčių - per akis, o kelias į Prienus ar Kauną kaskart vis ilgėja ir ilgėja. Reikia sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentus, negi paliksi kitiems valdininkų slenksčius mindžioti.

Seserys Juočytės (iš kairės): Marija, Ona ir Katrė


Šviesos properšos Kražių padangėje

Kražiai įrašyti į preliminarų UNESCO saugomų objektų sąrašą. Nemažas ir Kražių klebono kun. Alionido Budriaus indėlis, kad jie sulaukė net tarptautinio pripažinimo.

Atsitiktinis susitikimas lėmė tolimesnių įvykių raidą

Dar dirbdamas Žygaičiuose, bet viešėdamas JAV, kun. A.Budrius susipažino su Jūrate Daunoravičiene, Čikagos marijonų vienuolyno virėja. Jos vyras užsiima tolimųjų krovinių pervežimo verslu. Vieną šeštadienį verslininkas iš Lietuvos atvykusiam kunigui pasiūlė užsukti pas automechaniką Aleksandrą Šnelį, juos supažindino. A.Šnelis staiga prabilo: "Dirbu kaip juodas jautis. Ar negalėtumėt, klebone, palaiminti mano namus ir mano biznį?"

Kražių klebonas kun. Alionidas Budrius (dešinėje) ir Kražių atnaujinimo rėmėjas, Amerikos lietuvis
Aleksandras Šnelis (klebono asmeninio albumo nuotrauka)


Sodiečio netraukia gyvenimas svetur

Su žeme - kaip su geru draugu

Osvaldas Dirsė save laiko tikru sodiečiu. Jo tėvas buvo baigęs Dotnuvos žemės ūkio mokyklą, buvo sodininkas ir bitininkas. Osvaldas neteko jo dar paauglystėje. Būdamas 13 metų jis pramoko daugelio žemės ūkio darbų, o 19-kos jau turėjo Joniškėlio žemės ūkio technikume išduotą agronomo diplomą.
Gavęs paskyrimą į Daukniūnų kolūkį, ten dirbo agronomu sėklininku. Jaunam specialistui trūko praktinių žinių. Gerai, kad sutiko vyr. agronomu dirbusį tokį Mickų, kuris, turėdamas turtingą patirtį, įkrėtė proto ir Osvaldui. Šiandien 32 metų O.Dirsė už tai jam yra dėkingas.

Osvaldui Dirsei patinka gyventi Perekšliuose


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija