"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą, 2002 m. spalio 18 d., Nr. 20 (47)

PRIEDAI
ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai

Ekologinis ūkis. Norai ir galimybės

Apie ekologinį ūkininkavimą Lietuvoje labiau buvo prabilta atkūrus nepriklausomybę. Nors ir sovietmečiu išmintingesni kaimo žmonės savo nedideliuose asmeniniuose pasėliuose vengė chemikalų arba juos naudojo saikingai. Kitose šalyse ekologiniu ūkininkavimu plačiau imta domėtis pastaraisiais dešimtmečiais, nors buvo ir anksčiau gerų pavyzdžių. 1985 metais Europoje buvo ekologiškai ūkininkaujama maždaug 100 tūkst. hektarų plote, o 2000-aisiais tokie plotai užėmė apie 3,7 mln. hektarų. Lietuvoje iki šių metų rudens sertifikuota 394 pereinamojo laikotarpio ir ekologinės gamybos ūkiai, kurių plotas - 8760 hektarų, taip pat aštuonios ekologiškų produktų perdirbimo įmonės, penki natūraliosios produkcijos rinkėjai ir penkios įmonės, tiekiančios ekologinės gamybos pagalbines medžiagas - trąšas, pašarų priedus ir kt.
Apie ekologinio ūkininkavimo esmę bei jo ypatumus mūsų šalyje, perspektyvą ir reikšmę visuomenės gyvenime "XXI amžiaus" laikraščio redakcijoje tradicinio apskritojo stalo renginyje savo mintimis pasidalijo svečiai: Lietuvos ekologinės žemdirbystės bendrijos "Gaja" tarybos pirmininkas ūkininkas Edmundas Samauskas, VšĮ "Ekoagros" direktorė Ineta Rutkovaitė, ekologiškai ūkininkaujantys sodiečiai Bronė Pugžlienė iš Varėnos rajono ir Vytautas Kavaliauskas iš Kazlų Rūdos savivaldybės.

Ineta Rutkovaitė


Ekologiški produktai - tai ir sveikas maistas, ir vaistai

Ekologiniu ūkininkavimu rimčiau susidomėta prieš dešimt metų. Ko šioje srityje pasiekta, buvo galima įsitikinti aplankius ekologinių produktų mugę. Vieną rugsėjo šeštadienį ją Senvagėje organizavo Panevėžio apskrities viršininko administracija ir viešoji įstaiga "Tatulos programa". Tokį pirmąjį renginį Aukštaitijos sostinėje parėmė Panevėžio savivaldybė.

Atsigynė skausmų

Laima Lapinskienė iš Širvėnos seniūnijos Biržų kaimo ekologiniu ūkininkavimu užsiima treji metai. Maždaug 60 arų sklype augina įvairias daržoves. Šiemet derlius nekoks, daržovėms augti trukdė sausra.
Mugėje žmonės pirko biržietės atsivežtus salierus. Juos sveika naudoti - Laima pati tuo įsitikino, nes aprimo sąnarių liga. Apie salierų naudą sužinojusi skaitydama literatūrą. Juos ruošusi įvairiai, gerdavusi jų sultis. Dabar sveikata pagerėjo.

Ekologinių produktų mugės Panevėžyje svečias - Vilniaus viešosios įstaigos "Tatulos programa" pirmininkas
Almontas Gutkauskas


Ir laimėj, ir nelaimėj…

Yra Kurkliuose susibūrusi moterų grupelė, kuri, kaip sakė pačios kurklietės, reikalinga ir laimėj, ir nelaimėj.
Danutė Sabaliauskienė, Stasė Sriubienė, Elena Šapolienė, Vanda Pušinienė, Margarita Dūdienė, Mikalina Šapolienė ir Aldona Simanonienė sėkmingai gieda Kurklių šv. Jurgio parapijos bažnyčios chore. Šio choro giedojimu patenkinti parapijiečiai ir atvykę svečiai. Šiemet religinėse apeigose pas kurkliečius dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kiti garbūs svečiai, kuriuos žavėjo ir puikūs Kurklių krašto žmonių balsai. Stasė Sriubienė ir Elena Šapolienė - bažnyčios choro veteranės - jame gieda net nuo 1945-ųjų.
"Tuomet buvome dar jaunos merginos, gyvenome ne miestelyje. Ach, kaip skubėdavome į choro repeticijas iš kaimo, kaip stengėmės nepavėluoti. Labai norėjome giedoti kartu su choro senbuviais, negailėjome tam savo laisvalaikio", - prisimena choristė.

Kurkliečių ansamblis vakaronės bibliotekoje metu.
Prie vargonėlių (kairėje) vadovė Danutė Sabaliauskienė


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija