"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą, 2002 m. lapkričio 1 d., Nr. 21 (48)

PRIEDAIPamario kultūros židinys

Centro direktorė Rita Tarvydienė
Pastatas, kuriame įsikūręs Vydūno kultūros centras

Viešoji įstaiga Vydūno kultūros centras Kintuose įsikūrusi žilą senovę menančiame pastate. Tai 1705 metais statyta Kintų pradinė mokykla, kurioje 1888-1992 metais mokytojavo ir gyveno žymus Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, filosofas Vilhelmas Storosta-Vydūnas. Pagrindinis mokyklos pastatas restauruotas valstybės lėšomis. Centro veiklos kryptis - užsiimti muziejine švietėjiška veikla, organizuoti įvairius kultūrinius renginius, parodas, plenerus, teikti visapusišką informaciją apie pamario krašto lankytinas vietas.
Viešosios įstaigos direktorė - iš Plungės rajono kilusi bei Vilniaus dailės akademiją baigusi Rita Tarvydienė. Jos vyras Romas - klaipėdietis. Jis yra Talino dailės instituto auklėtinis. Dirbti į Kintus jie atvažiavo, sužinoję, jog Šilutės savivaldybės Kultūros skyrius ieško švietėjiškam darbui tinkamų žmonių. Atvykusi pasižiūrėti, jaunų menininkų šeima važiuoti atgal nebenorėjo.
Pagrindiniai Vydūno kultūros centro lankytojai - Kintų seniūnijos žmonės, tačiau jame jau suspėjo apsilankyti svečių iš daugelio pasaulio šalių. Sulaukta jų net iš Japonijos, Australijos bei Amerikos. Vasarą eksponuota iš Neringos etnografijos muziejaus fondų paimta vėtrungių paroda. Savo kūrybą - apie 30 piešinių - eksponavo dailininkai E.Jonušas ir A.Krajinskas. Čia jau lankytojai matė Šilutės ir Kretingos rajonų menininkų darbus.
Kintuose veikia Šilutės dailės mokyklos filialas. Tai papildomo ugdymo mokykla, kurioje jaunieji kintiečiai mokosi dailės pagrindų: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, taikomosios dailės, kompiuterinės grafikos ir meno istorijos. Vaikai mokomi pagal septynmetės dailės mokyklos programą. Išklausę pagrindinį metų ugdymo kursą, moksleiviai ruošia baigiamąjį kūrybinį darbą, ir, jį apgynę, gauna mokslo baigimo pažymėjimą. Norintieji toliau gilinti įgūdžius dailės srityje turi galimybę tęsti mokslą dar dvejus metus ir pasirengti stojimui į aukštesniąsias ar aukštąsias dailės mokyklas. Kintuose kasmet dailės mokosi apie 30 vaikų (7-17 metų). Juos moko profesionalūs menininkai Rita ir Romas Tarvydai, davę pradžią Kintų dailės mokyklai. Treti metai jaunieji dailės mylėtojai dalyvauja jaunojo skulptoriaus stovykloje. Ji organizuojama Panevėžio rajone, šalia Naujamiesčio esančioje Daliaus Dirsės sodyboje. Stovyklautojų sukurti darbai paliekami Naujamiestyje.
Kintų vaikų muzikos mokykla veikia Vydūno kultūros centre. Tai Šilutės meno mokyklos filialas. Kasmet mokosi apie dešimt provincijos vaikų, norinčių išmokti skambinti pianinu. Mokiniai mokosi septynerius metus. Išklausę mokslo programą, jie gauna mokyklos baigimo diplomą ir gali studijuoti aukštesniosiose muzikos mokyklose.
Vydūno muziejus ir pastovi ekspozicija atidaryta 1994 m. kovo 19 d., minint Vydūno 126-ąsias gimimo metines. Pažymint iškilaus pamario krašto sūnaus Vydūno 130-ąsias gimimos metines, muziejuje buvo sukaupta beveik visa jo parašytų veikalų kolekcija, nuotraukos, laiškai. Už muziejui paaukotas lėšas buvo įsigyti ekspozicijoms reikalingi baldai, paskirtas dar vienas kambarys eksponatams apie pamario kraštą. Eksponatus Vydūno ekspozicijai sukaupė ir padovanojo vydūniečiai iš visos Lietuvos. Didelį autentiškų kultūros veikėjo, filosofo ir mokytojo veikalų rinkinį įsigyti padėjo Šilutės rajono savivaldybė. Muziejuje saugoma autentiška Vydūno arfa. Ji buvo parvežta iš Talino.

Bronius VERTELKA
Kintai, Šilutės rajonas
Autoriaus nuotraukos

© 2002 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija