"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą, 2002 m. lapkričio 1 d., Nr. 21 (48)

PRIEDAIStatutas, veikla ir pinigai

Reikia priminti

Žemės ūkio rūmų prezidiumo nariams prieš posėdį buvo išsiuntinėti pagrindiniai šios žinybos dokumentai - Žemės ūkio rūmų įstatymas ir statutas. Pirmojo apimtis - du, antrojo - šeši puslapiai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo keista, kad šie dokumentai prezidiumo narius pasiekė baigiantis šiai Rūmų veiklos kadencijai. Nieko panašaus. Dokumentai buvo paskelbti tuoj pat po praėjusio suvažiavimo - jie buvo išplatinti. Tačiau kai kurie asociacijų, draugijų ir kitų bendrijų nariai pamiršo ar neįsidėmėjo kai kurių Rūmų įstatymo ir statuto teiginių, nesuvokia savo pareigų. Viena pagrindinių - vykdyti suvažiavimo ir tarybos bei prezidiumo nutarimus. Tai nekvestionuojama, t.y. neginčijama, o vykdoma. Deja, pasirodo, kad kai kurie Rūmų nariai nepaiso priimtų nutarimų ir veikia tarsi atitrūkę nuo šios savivaldos organizacijos, į kurią jie visi, beje, yra įstoję savo noru, niekieno neverčiami. Tokia situacija, anot Rūmų pirmininko J.Ramono, būtinai pasinaudosią politikai, žurnalistai, nes tai esą jų duona. Todėl tokius nedrausmingus narius derėtų apsvarstyti, sustabdyti jų įgaliojimus, o jei jie ir toliau savivaliautų - šalinti iš organi-zacijos. Čia prezidiumo narys, Daržovių augintojų asociacijos vadovas K.Bružikas paklausė: "Jeigu balsų dauguma prezidiumas priėmė sprendimą, kuris mūsų asociacijai ar man, kaip jos nariui ir ūkininkui, netinka, tai kaip tada?" Jis ir kai kurie kiti prezidiumo nariai prisiminė, kaip gan ilgokai buvo svarstoma, ar priimti žemės ūkio produktų perdirbėjus. Pagaliau buvo nutarta priimti. Bet tada iškilo ir tebėra pavojus, kad perdirbėjai nors vieno balso dauguma gali įgyti sau palankius sprendimus. O juk ne paslaptis, kad tarp žemės ūkio produktų gamintojų ir perdirbėjų artimos bičiulystės nėra.
Buvo prisiminta, kad nėra Rūmų arbitražo vidaus ginčams spręsti, nors jis turėjo būti sudarytas po praėjusio suvažiavimo. Gal dabar įsteigti? Betgi jau kitas suvažiavimas ant nosies - kitų metų pradžioje. J.Ramonas sakė, kad pasiekti visiškos demokratijos neįmanoma. "Ir aš negaliu kalbėti kitaip, o tik taip, kaip nurodo įstatymas, statutas", - sakė Rūmų vadovas.
Prezidiumo nariai pripažino, kad Rūmų statute esama kai kurių taisytinų dalykų. Todėl buvo sudaryta komisija, kuri surinks siūlymus statutui tobulinti ir juos pateiks Žemės ūkio rūmų suvažiavimui.

Žemės ūkiui - vis mažiau

Pabrėžtinai svarbus klausimas - 2003 metų šalies žemės ūkio finansavimas. Valstybės biudžeto projektas pateiktas svarstyti Lietuvos Seimo komitetams, kurie vėliau projektą perduos Seimui. Rūmų prezidiumo nariai neabejojo, kad, nepaisant biudžeto projekto aptarimų, svarstymų, jis, kaip jau įprasta, bus grąžintas Vyriausybei tobulinti.
Tačiau jau šią dieną projekte matyti, kad žemės ūkiui lėšų ketinama skirti vis mažiau. Tai tapo tarsi dėsninga. Posėdyje buvo atkreiptas dėmesys, kad Europos Sąjungoje žemės ūkiui remti įvairiomis formomis skiriama beveik pusė šio aljanso biudžeto. Vykstant globalizacijai, rinkos tampa liberalesnės, mažėja svarbiausių žemės ūkio produktų kainos. Tačiau žemdirbių pajamų mažėjimas iš dalies kompensuojamas tiesioginėmis išmokomis ir kita parama. Dėl to tiesioginė parama žemdirbiams nuolatos didinama. ES žemės ūkio biudžetas 2003 metais didinamas 5 proc. O Lietuvoje? Štai 2003 metų projekte valstybės biudžeto išlaidas numatoma padidinti 6,6 proc., o Žemės ūkio ministerijai jas numatoma sumažinti 11,5 proc. 2003-iaisiais, palyginti su 2002 metais, beveik visoms ministerijoms biudžeto asignavimai sudaro 101-197 proc., o Žemės ūkio ministerijai - 89 proc. Palyginimui pateikti visų ministerijų kitų metų biudžeto projekto ir 1999-ųjų bei šių metų duomenys. Antai Aplinkos ministerijos finansavimas, palyginti 1999-uosius ir kitų metų projektą, išaugo iki 205 proc. (palyginti kitų metų projektą su šiais metais - 197 proc.), Finansų ministerijos - 1999 metų ir kitų metų projekto dydis išaugo 301 proc. (kitų metų projektas su šių metų apimtimi - 102 proc.), Susisiekimo ministerijos nuo 1999 metų iki kitų metų projekto padidėjo iki 434 proc. (kitų metų projekte, palyginti su šiais metais, - 107 proc.), Krašto apsaugos ministerijos finansavimo apimtys nuo 1999-ųjų iki kitų metų plano išaugo iki 132 proc. (kitų metų projekte, palyginti su šiais metais, dar padidės iki 117 proc.) Užtat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimas nuo 1999-ųjų iki kitų metų projekto sumažėjo iki 87 proc. Tiesa, kitų metų projekte, palyginti su šiais metais, šios žinybos finansavimas išaugs iki 106 proc. Kukliai atrodo projekte sveikatos apsaugos sistema. Palyginti 1999 metus ir kitų metų projektą, jame numatyta 92 proc. riba, o palyginti kitų metų projektą su šių metų realybe, - 97 proc. Bet užvis skurdžiausiai atrodo Žemės ūkio ministerija. Palyginti 1999 metus ir kitų metų projektą, jame nuosmukis siekia iki 65 procentų. Be to, iš tų lėšų kitais metais ketinama nurėžti dar 11 procentų. Prezidiumo nariai nelinksmai juokavo, kad žemės ūkiui atiduoda tai, kas liko nuo kitų…
Žemės ūkio ministro J.Kraujelio ministrui pirmininkui A.Brazauskui perduotame dokumente dėl lėšų žemės ūkiui sakoma, kad, siekiant išspręsti žemdirbių konferencijos "Žemės ūkis Europos Sąjungos plėtros procesų sūkuryje" rezoliucijoje keliamas problemas, vien tiesioginei paramai žemdirbiams prašoma 450 mln. litų. (Kitų metų projekte Žemės ūkio ministerijai numatyta 387 mln. litų.) Lėšų žemės ūkiui remti poreikis didėja ir dėl dabartinės sudėtingos situacijos pieno sektoriuje bei šiųmetės sausros padarinių. Agrarinės ekonomikos instituto specialistai apskaičiavo, kad šalies žemės ūkiui reikia žymiai daugiau lėšų, negu numatyta kitų metų biudžeto projekte. Visus taškus sudės Seimas.

Benjaminas ŽULYS

© 2002 "XXI amžius

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija