"XXI amžiaus" priedas apie provincijos gyvenimą, 2002 m. lapkričio 29 d., Nr. 22 (49)

PRIEDAI
ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai

Geri pokyčiai Jakutiškiuose

Iš dešinės: Jakutiškių pagrindinės mokyklos direktorė Nijolė Giedraitienė, Jungtinių Tautų ambasadorė Lietuvai Cihan Sultanaglu

Važiuojant per Lietuvą, krinta į akis ne tik nedirbamų žemių plotai, bet ir iki pusės nuardytų fermų pastatai, apleisti, niekam nebereikalingi kultūros namai, žemesnį statusą gavusios mokyklos. Dar visai neseniai panašiai atrodė Jakutiškių gyvenvietė, esanti už dvylikos kilometrų nuo Ukmergės. Suirusio kolūkio kultūros namai išdaužytais langais, žiemą apledėjusiomis sienomis riogsojo kaip niekam nereikalingas daiktas. Norėta juos parduoti, pagrindinę mokyklą paversti pradine. Tačiau taip neįvyko vieno veiklaus žmogaus dėka.
Prieš porą metų Jakutiškių pagrindinei mokyklai pradėjo vadovauti Nijolė Giedraitienė, jauna, energinga moteris. Inertiška kaimo bendruomenė, senoviškai įpratę dirbti pedagogai prieš ją ėmėsi rinkti parašus… Pasakoja Vilniaus miesto Tarybos narys, labdaringo Aldonos ir Jono Čingų fondo pirmininkas Jonas Endriukaitis: "Mes šia moterimi patikėjome, padėjome jai įsitvirtinti. Dveji jos darbo metai parodė, jog buvome teisūs. Ne tiek jai buvo reikalingi Jakutiškiai, kiek jakutiškiams ji buvo reikalinga".


Tvarką valstybėje reikia pradėti nuo tvarkos savame kieme

Kalba Kaniūkų krašto bendrijos narė
Valė Norkūnienė

Dažnai iš įvairių renginių besiskirstantys žmonės būna nusiteikę skeptiškai - kam reikėjo susirinkti, kalbėtis, ginčytis, jei nuo kalbų vis tiek niekas nesikeičia. Problemas iškeliančiųjų visada daugiau, negu jas sprendžiančiųjų. Laukti lengviau, negu dirbti. O gal kas nors ims ir sutvarkys miestelio aplinką, sudraus triukšmadarį, skverelyje sukals suolelį. Deja, viskas priklauso nuo mūsų pačių aktyvios gyvenimo pozicijos. Tą tvirtino Utenos rajono Kaniūkų kultūros namuose (Užpalių sen.) į forumą "Utenos rajono kaimo bendruomenių stiprinimas" susirinkę rajono seniūnijų seniūnai, kaimo bendrijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Žmonės iš Utenos rajono miestelių, kaimų, net atokių vienkiemių atvirai kalbėjo apie kaimo problemas, ieškojo jų sprendimo būdų.


Šviesulys provincijos padangėje

Savo kūrybos dainas atliko rabikietis Edvardas Dambrauskas

Panevėžio rajono biudžeto lėšomis šešioms kaimo bibliotekoms buvo nupirkti kompiuteriai. Vienoje jų - Krekenavos miestelio bibliotekoje - duris jau atvėrė viešojo interneto centras. Tai pirmasis toks informacijos gavimo centras rajone. Oficialus jo atidarymas įvyko lapkričio viduryje.

Krekenaviškė biblioteka - jauki, šviesi ir šilta

Kažkada bene žiemą šalčiausia biblioteka, įsikūrusi miestelio centre, tapo turbūt jaukiausia rajone. Šiluma į ją keliauja iš Krekenavos katilinės. Turint tikslą geriau išsaugoti šilumą, buvo pažemintos bibliotekos lubos. Taip pat atnaujintas jos grindų parketas, pakeista elektros instaliacija. Remontas atliktas savivaldybės lėšomis. Knygų fonde, kuris turėjo apie 17 tūkst. knygų, liks maždaug 11-12 tūkst. Išimamos naudoti nebetinkamos knygos. Atlikus bibliotekos reformą, pagerės ir jos įvaizdis.
Per pusketvirto tūkstančio skaitytojų turinti biblioteka aptarnauja ir aplinkinių kaimų žmones. Šventupyje uždarius biblioteką, pasikeisti knygų į Krekenavą ateina ir šio krašto gyventojai. Iš mokyklos grįžtantys vaikai savo tėvams, seneliams ar kaimynams parneša knygų.


Smagu būti pirmiesiems

Krekenavos kultūros centro kaimo kapelos "O-ho" vadovas Egidijus Rulevičius

Dešimtoje liaudiškos muzikos kapelų šventėje - varžytuvėse, kuri neseniai vyko Panevėžyje, Krekenavos kultūros centro kaimo kapela "O-ho" užėmė pirmąją vietą. Pelnyti tokį aukštą įvertinimą jai padėjo ir atlikta Vytauto Bložės daina "Karčema" bei Valerijono Ažukalnio 1864 metais parašyta baladė "Jaunuolis ir mergelė". Šiems kūriniams Krekenavos kapelos vadovas Egidijus Rulevičius pritaikė muziką. Iki tokios aukštumos, kokią šiemet pasiekė "O-ho", kapela ėjo šešerius metus.
Mintį turėti miestelyje savo kaimo kapelą pasiūlė Krekenavos kultūros centro direktorė Zofija Lindušienė. Sužinojusi, kad Krekenavoje apsigyveno muzikinį išsilavinimą turintis E.Rulevičius, pakvietė jį dirbti kapelos vadovu. Dabar joje - dešimt žmonių. Tarp jų yra dailininkas, vairuotojas, įmonės sekretorė. Koncertų vedėja - Linkaučių kultūros namų, kurie priklauso Krekenavos seniūnijai, direktorė Miranda Vaitkevičienė. Dainininkai - tai trys moterys ir vienas vyras. Kiti - muzikantai, grojantys savais instrumentais. Yra parengta beveik trijų su puse valandos trukmės programa.
Užpernai kapela "O-ho" dalyvavo tarptautiniame festivalyje "Tek saulužė ant maračių". Į šį renginį pakvietė Neringos savivaldybė, paskambinusi telefonu į Krekenavą. Vykstant į respublikinius renginius, transportu aprūpina rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Tačiau krekenaviškių kapela nesiveržia dalyvauti televizijos konkurse "Duokim garo". Jame, pasak kapelos vadovo E.Rulevičiaus, vertinimo kriterijai nėra pakankamai objektyvūs.


Pasišventęs dailei

Krekenavos M.Antanaičio vidurinės mokyklos dailės mokytojas Henrikas Mazūras

Krekenavos M.Antanaičio vidurinės mokyklos dailės mokytojas Henrikas Mazūras yra dalyvavęs per 100 grupinių parodų bei surengęs penkias autorines parodas. Baigęs anuometį Kauno S.Žuko dailės technikumą, dabar Krekenavoje dirbantis mokytojas studijuoja dailės pedagogiką Šiaulių universitete. Dailininkų sąjungos narys yra sukūręs per 150 ekslibrisų. penkiolika jų sakraline tematika yra pateikęs Kernavės muziejui. Panevėžyje, Šv. Kazimiero knygynėlyje, veikė jo darbų sakraline tematika autorinė paroda. H.Mazūras moko dailės 5-12 klasių moksleivius. Vadovauja keramikų būreliui. Nedidelius dirbinius jo lankytojai išdegina krosnelėje ir juos panaudoja prizams ar suvenyrams. Šeši H.Mazūro buvę auklėtiniai pasirinko dailės studijas.


Mokėjimas duoti tai, kas geriausia

Siauras takelis veda pačiame Marcinkonių kaimo gale stūksančion buvusių mokytojų Joanos ir Petro Serenčikų sodybon. Tarsi šaltinis didelėn, neišsenkančion mokslo žinių ir dainų jūron…
Mokytoja - taip ją vadina kiekvienas pažįstamas - aukšta, jau pražilusi, bet dar tvirto žingsnio. Tiesa, ligos vis apie save primena. Nors gyvenimo laikrodis tiksi jau gerokai per septyniasdešimt, tačiau galima suabejoti. Mokytoja ir pati šypsodamasi pasakys:"Turbūt kalendoriai meluoja…" Ir iš tiesų, kas teisybės nežino, galėtų ir suabejoti. Kad ir tuo faktu, jog jau ir auksinės vestuvės mokytojų Serenčikų sodyboje atšoktos.
Meilę dzūkiškai žemei pajuto daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų į Marcinkonis atvykusi J.Paludnevičiūtė, jaunutė mokytoja iš Marijampolės. Marcinkonyse pamilti buvo lemta ne vien žemę, bet ir jos vaikus, savo mokinius.
Tarsi rožinio karoliukus varsto - pasakoja savo gyvenimą mokytoja. Nelengvo jo būta - kaip ir daugelio tos kartos inteligentų.


Inžinierius - lyg pamestinukas

Kas patars žemdirbiui?

Žemės ūkio ekonomistų nuomone, šalies ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse yra apie 80 procentų traktorių, priekabų, kitos technikos, kuri, pagal šio laikotarpio keliamus reikalavimus, yra netinkama naudoti. Na, gal kiek mažiau, negu sakyta, nes labai tikslios apskaitos nėra, tačiau vis tiek labai didelis kiekis. Ypač dėl to neramu, žinant, kokie reikalavimai yra keliami mūsų žemės ūkiui einant į Europos Sąjungą, kurios slenkstis - vos už kelių žingsnių. Tokia technika - sovietinių laikų palikimas. Ją reikėtų keisti naujesne, pažangesne. Tik lengva pasakyti - keisti nauja, pažangia. Nes ne kiekvienas ūkininkas tai įstengs. Be to, seną ar naują techniką reikia rūpestingai prižiūrėti, kad ji ne tik našiai dirbtų, bet ir būtų saugi, neterštų aplinkos ir pan. Iš čia kyla daug kitų, su žemės ūkio technika susietų dalykų.
Apie juos neseniai buvo kalbėta Lietuvos žemės ūkio inžinerijos institute, Raudondvaryje (Kauno r.), įvykusiame respublikiniame pasitarime. Jį surengė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (pirmininkas Petras Papovas) ir Lietuvos žemės ūkio inžinierių asociacija (pirmininkas dr.Jonas Liaukonis).


Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija