"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. vasario 5 d., Nr. 3 (48)

PRIEDAIApie naujas politologines sumaištis

Pareiškimas

Kuo skiriasi Europos centro-dešinieji nuo Eurazijos centro netikrų “dešiniųjų”? Mažiausiai dviem esminiais dalykais, o Lietuvoje – ir dar kai kuo. Esminiai dalykai - požiūris į žmogaus teises ir valstybės valdymo sąrangą.
Europoje centro dešinei, tai yra krikščionims demokratams ir konservatoriams, žmogaus teisės yra vertybė, kurios neginti - tiesiog neatleistina. (Todėl kai kurie ten dabar turi moralinių kančių, kai pragmatiniais sumetimais “reikia” užmerkti akis dėl Čečėnijos civilių gyventojų kankinimų ir žudymų, kad neva nebematydamas nepasmerktum Rusijos vadovų veiksmų bei požiūrio.)
Eurazijos centrui, kurio valdžia norėtų vaizduoti dešinesnę, patogiai oponuodama savo komunistams, žmogaus teisės yra ne vertybė, o kliūtis po kojų, į kurią, tarptautinei aplinkai leidžiant, per daug nė nekreipiama dėmesio. (Čia visai maža reikšmės, ar dar kas pasapnuoja Leniną ir komunistų manifestą, ar jau kitokias uzurpacijos bei prievartos formas.)
Kai Europos centro dešinieji tobulina valstybės valdymą bei sąrangą, jie elgiasi atsargiai ir nesikėsina į visuomenės valdymą. Šis tikslas ryškus būtent Eurazijoje, kur valstybės valdymo idealas - autokratija ir ją įkūnijanti vadinamoji “stipri” (dažnai pavojingai kompleksuota) asmenybė su atsiskleidžiančiais žiaurumo bruožais. Tada skleidžiasi ir beribystė - “bespredielas”, Europos demokratijai nepriimtinas reiškinys. Europą turi saugoti teisinės valstybės principai, kurių nepasiilgstama Eurazijoje; ten imponuoja “tvarka” bet kuria kaina; o kairė ir netikra “dešinė” susipyksta nebent dėl pinigų.
Be kita ko, Eurazija mėgsta valstybės valdymą vienasmeniais dekretais.
Lietuvoje - abejų polinkių mišrainė, debatų stoka ir pereinamojo laikotarpio vargai, kai vieni kuria teisinę valstybę, o kiti ją pūdo. Nesam toli nuo Eurazijos nei geografiškai, nei dvasiškai. Vidinė skiriamoji linija išlieka ne tarp “kairės” ir “dešinės” komandų pagal marškinėlius, kuriais dalis žaidėjų labai lengvai mainosi, o tarp geopolitinės traukos krypčių. Kas į Vakarus, kas į Rytus, ką į Vakarus, ką į Rytus - čia ne žodžiai, bet byloja patys veiksmai, skaidrūs ir nepaneigiami. Ypač jie skaidrėja ir skaidrės, artėjant referendumui dėl Europos Sąjungos. Miegantys arba siūlantys dar pasėdėti ant kelmelio neišvengiamai lieka Rytų balsais, bemaž atstovais posovietinėje Lietuvoje.

Vytautas LANDSBERGIS
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija