"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. birželio 4 d., Nr. 11 (56)

PRIEDAI

Eviano susitikimas ir anarchistai bei komunistai

Taikūs demonstrantai Ženevoje reikalavo pasirūpinti paprastų žmonių problemomis

Sankt Peterburgo 300 metų iškilmėse (apie jas rašysime kitame numeryje) valstybių vadovai daugiau pramogavo, gėrėjosi Konstantino ir Jekaterinos rūmų grožybėmis, puotavo, o jau kitą dieną po iškilmių Prancūzijos kurorte Eviane jų laukė kur kas rimtesni dalykai. Mat čia prasidėjusiame Didžiojo aštuoneto valstybių lyderių susitikime – ne puotos galvoje. Tuo labiau kad Eviano apylinkes ir kaimyninę Šveicariją užplūdo didžiulės minios vadinamųjų antiglobalistų, anarchistų bei komunistų iš viso pasaulio. Jeigu pačiame Eviane policijai ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis pavyko atmušti nuo anarchistų siautėjimą, tai Šveicarijoje jie sukėlė chaosą, panašų į tą, koks buvo prieš keletą metų Didžiojo aštuoneto susitikime Genujoje. Lozanoje ir Ženevoje antiglobalistai siautėjo daužydami prabangių parduotuvių vitrinas, grobė prekes, padeginėjo automobilius.
Eviano susitikime pagrindiniai klausimai buvo Irako atstatymo svarstymas bei pagalbos besivystančioms šalims problemos. Taip pat ryškėja, kad šiame Prancūzijos kurorte pagerės gerokai pašliję Prancūzijos ir Vokietijos bei JAV vadovų santykiai. Jeigu Sankt Peterburge JAV prezidentas Dž.Bušas persimetė keliomis frazėmis su Vokietijos kancleriu G.Šrioderiu, o su Prancūzijos prezidentu Ž.Širaku tiktai šaltai pasisveikino, tai Eviane buvo kiek kitaip. Ir pirmą žingsnį susitaikymo link žengė Prancūzijos prezidentas Ž.Širakas, pareiškęs, kad, nepaisant nesutarimų dėl Irako, Prancūzija ir toliau pozityviai bendradarbiaus su JAV visose srityse. Tuo tarpu Vokietijos kancleris G.Šrioderis užsiminė, kad Dž.Bušas turėtų „atsiprašyti dėl Irako karo“. JAV prezidentas bemat reagavo į tokį pareiškimą. Jo atstovas pareiškė, kad Eviane Dž.Bušas privačiai susitiks su Ž.Širaku ir Rusijos prezidentu V.Putinu, bet tik ne su G.Šrioderiu. Dar daugiau, Dž. Bušas, net nelaukęs Didžiojo aštuoneto susitikimo pabaigos, išskrido į Artimuosius Rytus dalyvauti derybose dėl taikos proceso šiame regione. Tuo Vašingtonas aiškiai pademonstravo dabartinius savo politikos prioritetus.

P. K.

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija