"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. birželio 4 d., Nr. 11 (56)

PRIEDAI

Gąsdina patys save. Apetitai nepasikeitė
Prisimename prieš 50 metų Vinstono Čerčilio pasakytus žodzius apie bolševizmo grėsmę

Prieš 50 metų, 1953-iaisiais, legendinis Didžiosios Britanijos ir pasaulio politikas Vinstonas Čerčilis pareiškė: „Ateis diena, kai visas civilizuotas pasaulis neabejodamas pripažins, jog pasmaugti tik gimusį bolševizmą būtų buvusi didžiausia paslauga žmonijai“. Deja, jau tada V.Čerčilis po bolševikų perversmo Rusijoje, kaip ir Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, nesugebėjo pasiekti, kad pasaulis susivienytų prieš XX amžiaus marą – sovietinį komunizmą. V. Čerčiliui nepavyko įkalbėti JAV prezidento F.Ruzvelto įsiveržti į Rytų ir Vidurio Europos valstybes ir taip neleisti Stalinui pavergti šių šalių. Taigi pergalės prieš hitlerinę Vokietiją džiaugsmą temdė tai, kad Europos šalyse, o vėliau ir Azijoje, buvo sukurti komunistiniai režimai. Todėl V.Čerčilio akyse ir pavertė pergalės prieš Vokietiją triumfą tragedija. Taip V.Čerčilis ir pavadino paskutinį savo memuarų tomą – „Triumfas ir tragedija“. Kodėl gi dabar, praėjus 50-iai metų, subyrėjus blogio imperijai Sovietų Sąjungai, verta prisiminti V.Čerčilio žodžius, jog po karo Sovietų Rusija tapo mirtina grėsme laisvajam pasauliui? Ogi todėl, kad Rusijoje vis dažniau skamba raginimai atkurti prarastą Rusijos galybę, priversti pasaulį ją pripažinti ir, aišku, jos bijoti, kaip tai buvo ilgus dešimtmečius Sovietų Sąjungos laikais. Lietuvoje netrūksta tokių politikų, kurie tvirtina, kad Rusija nebekelia jokios grėsmės savo kaimynėms. Kelia ir dar kaip. Ir visai nesvarbu, jog Maskva pagaliau ratifikavo kelerius metus vilkinamą Lietuvos ir Rusijos sienos sutartį. Aukšti Maskvos politikai aiškina, kokią malonę, ratifikuodama sutartį, Rusija padarė Lietuvai. Esą tai pirmoji buvusi sovietinė respublika, su kuria pasirašyta ir įteisinta tokia sutartis. Tačiau Rusija tai padarė ne iš gero gyvenimo. Juk, nepaisant Rusijos prieštaravimų, Lietuva pakviesta į NATO, o po metų taps ir Europos Sąjungos visateise nare. Tad Maskvai neliko nieko kito, kaip praryti karčią piliulę. Bet kad Rusija atsisakė savo imperinių ambicijų, rodo visais informacijos kanalais pučiama antiamerikietiška isterija. Tuo pačiu ir prieš JAV sąjungininkes. Vis stiprėja Maskvos spaudimas Gruzijai. Imperinėmis nuotaikomis gyvenantis laikraštis „Rossijskije vesti“ ir kiti nuolat skelbia straipsnius su gana išraiškingais pavadinimais: „Jankiai dalijasi Rusiją“, „Apsupimas“ ir pan. Štai „Rossijskije vesti“ rašo, kad po rugsėjo 11-osios įvykių Amerikos karinis veržimasis pasaulyje vyksta nepaliaujamai. Esą per pastaruosius dvejus metus Eurazijoje buvo įsteigta ir tebesteigiama dešimtys naujų amerikiečių karinių objektų, nuo Balkanų iki Kinijos sienos, įskaitant Artimuosius Rytus, Kaukazą, Centrinę ir Pietų Aziją. Ypač Rusija nepatenkinta, kad amerikiečiai įsteigė aviacijos bazę Kirgizijoje. Teigiama, kad Pentagonas įsitvirtina ten, kur prieš dešimt metų net svajoti negalėjo. Tačiau labiausiai Maskvą nervina, tiesa, niekieno nepatvirtinti pranešimai, kad JAV ketina perkelti dalį savo karinių bazių, esančių Vokietijoje, į Rytų Europos šalis, konkrečiai Lenkiją, Rumuniją ir Bulgariją. Pasak vieno rusų generolo, faktiškai vyksta ne perdislokacija, o naujų karinių bazių tinklo kūrimas Rytų Europos valstybėse. Generolas atkreipia dėmesį, jog kuriamos ne NATO, o tik amerikiečių bazės. Iš tiesų neseniai Bulgarijoje ir Rumunijoje lankėsi JAV karinių oro pajėgų Europoje vadas generolas Gregoris Martinas, kuris svarstė galimybes įsigyti šiose valstybėse žemės ir nekilnojamo turto amerikiečių bazėms kurti. Tačiau labiausiai Kremlių papiktino Lenkija, kuri neva jau leidusi amerikiečiams rekonstruoti karinės oro bazės „Kžesini“ nusileidimo takus. Ten esą netrukus bus dislokuoti JAV karo lėktuvai iš Vokietijos. Rusijos generolai apgailestauja, kad JAV šiuo metu užsienyje turi apie tūkstantį karinių bazių ir kitų karinių objektų, kurie apjuosę pasaulį nuo Grenlandijos iki Indijos vandenyno.
Rusijos armijos generolas Valerijus Mironovas pareikalavo nedelsiant sukurti stiprias karines grupuotes. Be to, generolas ragino atkreipti rimčiausią dėmesį į informacinį-propagandinį darbą, rengiant būtinas Rusijos armijos karines operacijas. Apie kokias būtinas karines Rusijos operacijas kalba rusų generolas? Kam rengiamasi smogti?..

Petras KATINAS

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija