"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. birželio 18 d., Nr. 12 (57)

PRIEDAI

Knygoje – Lietuvos europeizacijos vizija

Klaudijus Maniokas

Seimo Europos informacijos centre ketvirtadienį pristatyta Klaudijaus Manioko knyga “Europos Sąjungos plėtra ir europeizacija: Vidurio ir Rytų Europos valstybių įsijungimas į Europos Sąjungą”.
Knygoje autorius apibendrina ir įvertina paskutinių dešimties metų integracijos į Europos Sąjungą darbo rezultatus ir tuo pat metu bando nubrėžti naujos Lietuvos vizijos kontūrus, siūlo kryptį, kuria turėtų plėtotis Lietuvos viešoji politika. Anot autoriaus, knyga bus naudinga tiek politikos praktikams, tiek akademikams.
Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Justinas Karosas pareiškė, kad tai yra, “be abejonės, nepaprastai reikalinga studija apie Europos Sąjungą, išsiskirianti informacijos apie Europos Sąjungą gausoje”.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Jonas Čičinskas šią studiją būdino kaip vieną “naujausių ir geriausių Lietuvos mentaliteto išsilaisvinimo pavyzdžių. Ji liudija, kad dar ši karta nustos jausti Lietuvą esant Europos provincija”.
Knygos pristatyme dalyvavo pats autorius, Seimo Europos reikalų komiteto narys Andrius Kubilius, Europos komiteto generalinis direktorius Petras Auštrevičius, Seimo nariai, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojai ir studentai.
Knygos autorius dr. K.Maniokas baigė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetą bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, studijavo Strasbūro politikos mokslų institute, dirbo Užsienio reikalų ministerijoje, Europos integracijos studijų centre, o nuo 1997 metų - Europos komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kur šiuo metu yra generalinio direktoriaus pavaduotojas. Dalyvavo derybose dėl Lietuvos Europos sutarties, rūpinosi Lietuvos pasirengimu narystei Europos Sąjungoje, derybų dėl narystės ES metu buvo vyriausiojo derybininko pavaduotojas. Nuo 1996 metų dėsto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Paskelbė kelias dešimtis darbų Lietuvos integracijos į ES temomis.

Pagal Eltą

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija