"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. rugsėjo 3 d., Nr. 17 (62)

PRIEDAI

Pasaulio informacijos technologijų forumas „WITFOR – VILNIUS 2003“

Gruodžio viduryje Ženevoje įvyks Pasaulio viršūnių susitikimas informacinės visuomenės plėtros klausimais. Šio susitikimo parengiamasis akcentas – Pasaulio informacijos technologijų forumas „WITFOR – VILNIUS 2003“ įvyko Lietuvos sostinėje. Tris dienas (rugpjūčio 27–29) Kongresų rūmai buvo pilnutėliai delegatų iš visų Žemės rutulio kampelių, besiskiriančių odos spalva, veido bruožais, kalbų įvairove. 650 dalyvių iš 72 valstybių jungė bendras noras pasidalyti patirtimi, įgyti žinių, siekiant informacinės visuomenės plėtros savo šalyse. Ne veltui XX a. pabaigoje XXI amžius buvo pavadintas aukštų informacijos technologijų amžiumi. Vyksta tai, kas neišvengiama: pasaulis žengia ta kryptimi, kaip ir buvo numatyta.
Forumo atidaryme dalyvavęs Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas, „WITFOR – VILNIUS 2003“ garbės pirmininkas Algirdas Brazauskas kalbėjo: „Lietuvos dalyvavimas „WITFOR – VILNIUS 2003“ iškeltų uždavinių sprendime, pagalba besivystančioms ir ekonomiškai stiprėjančioms tautoms padedant įgyvendinti informacinės plėtros strategijas ir projektus, įveikiant informacinę nelygybę, rodo mūsų šalies ryžtą dalyvauti ir ne vien Europos, bet ir pasaulio globalių informacijos ir telekomunikacijos technologijų procesų raidoje.
Žinių visuomenė yra itin sudėtingas iššūkis ir su kuriuo susitaikyti galime tik sutelkus bendras pastangas, pasiekus plačių visuomenės sluoksnių sutarimą ir pasitelkus stiprią intelektualią politinę valią. Efektyvus ir konstruktyvus valstybės institucijų, verslo ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimas gali tapti ypač vertingu sudarant sąlygas visuomenei naudotis informacinės visuomenės privalumais ir mažinant informacinę atskirtį“.
Mūsų nuomone, informacinė atskirtis glaudžiai siejasi su socialine atskirtimi. Informacinių technologijų įsisavinimas reikalauja žinių ir įsitikinimo, jog tas technologijas bus galima panaudoti kasdieniame darbe, gyvenime ar buityje.
Pusšešto tūkstančio gatvės ir sąvartynų vaikų, nelankančių mokyklos, visa armija gaunančiųjų tik atlyginimo minimumą ar net to negaunančiųjų, apdedamų vis naujais mokesčiais (turime omenyje keliolika kartų didinamą žemės mokestį ir būsto, tai yra turto mokestį, apie kurio paskelbimą su baime laukia atskirtoji visuomenės dalis).
Elementarus dalinis ar visiškas neraštingumas, lėšų stoka pragyvenimui – štai svarbiausi informacinės atskirties barjerai. Daug svarbiau šalinti socialinės atskirties priežastis negu iš aukštų tribūnų kalbėti apie informacinės plėtros strategijas, prieinamas tik išrinktųjų kastai.
Kita vertus, „WITFOR – VILNIUS 2003“ dar kartą išpopuliarins Lietuvos vardą pasaulyje. Per šešis šimtus forumo delegatų ir pusšimtis žurnalistų, grįžę į savo šalis, daug pasakos ir rašys ne tik apie forume išgirstas mintis, bet ir apie mūsų šalį. Iš to tikimasi naujų ir pelningų investicijų į Lietuvos ūkį.
Forumą „Witfor – VILNIUS 2003“ surengė Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Tarptautine informacijos apdorojimo federacija (IFIP), forumą globojo UNESCO, strateginis partneris – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU). Forumo partneriai yra Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNECE), Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (LIKS) ir „Infobalt“ asociacija, Vilniaus universiteto Tarptautinis žinių ekonomikos ir žinių vadybos centras.
WITFOR konferenciją planuojama organizuoti kas dveji metai, bendradarbiaujant kartu su Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos (IFIP) narėmis ir besivystančių šalių vietinėmis vyriausybėmis.

Aldona KAČERAUSKIENĖ

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija