„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. sausio 25 d., Nr. 2 (118)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Austrijos ambasadorius Lietuvoje pristatė Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetus

Austrijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Michaelis Švarcingeris (Michael Schwarzinger) Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje pristatė Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai 2006 metų sausio-birželio mėnesių programą ir prioritetus.

Pristatydamas pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetus, Austrijos ambasadorius pabrėžė, jog šį pusmetį ES pirmininkaujanti Austrija ypatingą dėmesį skirs Lisabonos strategijos, užimtumo didinimo ir ekonomikos augimo klausimams, vidaus rinkos, ypač – bendros paslaugų, energetikos ir finansinių paslaugų rinkos kūrimui, Europos ateičiai, skatins kurti palankias sąlygas moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

Austrijos ambasadoriaus teigimu, vienas pirmųjų klausimų, kurį teko spręsti pirmininkavimo pradžioje – neseniai kilusi Rusijos ir Ukrainos dujų krizė. Europos Sąjunga tam pasirengti skirti ypatingą dėmesį, siekiant spręsti žaliavų ir konkurencingų rinkų įvairovės ir stabilaus tiekimo saugumo užtikrinimo klausimus, o Europos Komisijos rengiama Žalioji knyga dėl saugios, konkurencingos ir subalansuotos energetikos politikos Europai bus pagrindu diskusijai dėl būsimos energetikos politikos.

Ambasadoriaus teigimu, vidaus rinka ir Paslaugų direktyvos įgyvendinimas yra nemažiau svarbūs klausimai. ES pirmininkaujanti Austrija pasiryžusi bendradarbiauti su Europos Komisija ir Europos Parlamentu tam, kad būtų tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento ir valstybių narių išreikštas abejones ir nuogąstavimus dėl paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Ambasadorius išreiškė viltį, kad dalis ES valstybių, kurios taiko pereinamuosius laikotarpius laisvo asmenų judėjimo srityje, gegužės mėnesį, peržiūrėję šiuos apribojimus, atvers savo šalių darbo rinkas naujųjų ES šalių piliečiams.

Ambasadorius pabrėžė, kad Europos Vadovų Tarybos pasiektas susitarimas dėl ES 2007-2013 metų finansinės perspektyvos sudaro pagrindą ateinančio finansinio laikotarpio ES finansų planavimui. Kad šis susitarimas būtų įtvirtintas, būtinos prasmingos derybos su Europos Parlamentu. Pasak ambasadoriaus, Lietuvos deleguotai Europos Komisijos narei Daliai Grybauskaitei, atsakingai už finansinį programavimą ir ES biudžetą, taip pat tenka svarbus vaidmuo ir atsakomybė sprendžiant ES 2007 metų biudžeto ir ES politikos krypčių finansavimo 2007–2013 metais klausimus.

Pasak ambasadoriaus, pirmininkaudama Europos Sąjungai, Austrija sieks užtikrinti Europos kaimynystės politikos plėtrą, įskaitant ir jos finansavimą, kaip regioninio stabilumo ir ES saugumo strategijos palaikymo priemonę, taip pat rems reformas Ukrainoje, Moldovoje ir Vakarų Balkanų šalyse.

Pirmininkavimą Europos Sąjungai 2006 m. sausio 1 d. perėmusi Austrija, pagal galiojančią tradiciją, savo veiklą derina su Suomija, kuri pirmininkaus antrojoje šių metų pusėje. Kiekviena ES šalis narė iš anksto nustatyta tvarka pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai šešis mėnesius rotacijos principu. Austrija pirmininkavimą perėmė iš Didžiosios Britanijos, kuri pirmininkavo nuo 2005 m. liepos 1 iki gruodžio 31 d. Austrijai, jau pirmininkavusiai 1998 metais, šios pareigos dar sykį atiteks 2019 metų pirmąjį pusmetį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija