„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. sausio 25 d., Nr. 2 (118)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Joninių laužas Montevidėjuje

Devintasis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Urugvajuje sausio 7-15 dienomis vyko IX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, organizuojamas Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos bei Urugvajaus lietuvių bendruomenės. Šiame jau tradicija tapusiame renginyje dalyvavo lietuvių kilmės (tarp jų – net ketvirtosios kartos) jaunimas iš Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos, Kolumbijos ir dalyviai iš Kanados, Vokietijos bei Lietuvos. Į suvažiavimą taip pat atvyko užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos narys prel. E.Putrimas bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos nariai.

Sausio 11 dieną Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje, kuriame gyvena apie 10 tūkst. lietuvių kilmės žmonių, buvo šventinamos Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos (TMID) Vyriausybės dėka atnaujintos Urugvajaus lietuvių draugijos patalpos.

Šio suvažiavimo metu dalyviai kalbėjo apie užsienio lietuvių identiteto stiprinimą, PLB ir PLJS veiklą, taip pat buvo aptartas birželio 23–liepos 9 dienomis įvyksiantis XII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Kanadoje. Organizuodami kūrybines šokio, teatro ir dainavimo stovyklas Lietuvos menininkai D.Uzdila ir R.Boravskis supažindino Pietų Amerikos lietuvių jaunimą su Joninių tradicijomis. Programos pabaigoje Urugvajaus lietuviams buvo parodyta Pietų Amerikos jaunimo teatralizuota dainų ir šokio misterija “Joninės”. Suvažiavimas baigėsi šv. Mišiomis prisimenant Sausio 13-osios įvykius lietuvių parapijoje Montevidėjuje.

Renginį rėmė Urugvajaus lietuvių bendruomenė, „Lietuvos fondas“ Čikagoje, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Dalia Henkė,
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
valdybos pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija