„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. sausio 25 d., Nr. 2 (118)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

2006 metai

Smegduobės

Petras KATINAS

Aukšti Europos Sąjungos pareigūnai jau ne sykį viešai pareiškia, kad Lietuva neturi jokios galimybės dar kartą derėtis dėl Ignalinos atominės elektrinės uždarymo bei jo terminų. Tuo tarpu premjeras A.Brazauskas nuolat pabrėžia naujo branduolinio reaktoriaus statybą Visagine ir jo būtinybę. Pasak A.Brazausko, nauju reaktoriumi suinteresuotos Latvija ir Estija, kurios esą padėsiančios finansuoti šią statybą. Premjerui pritaria ir ūkio ministras „darbietis“ K.Daukšys, aišku, ir jo viršininkas V.Uspaskichas. Premjeras ir jam pritariantieji be paliovos aiškina, jog Lietuva tiesiog privalo būti „branduoline valstybe“, nes kitaip be atominės elektrinės bus labai sunku – pabrangtų elektra, galbūt sulėtėtų ekonomikos vystymasis.


Grėsmingi imperinio pykčio priepuoliai

Rusijos prezidentas V.Putinas ir vicepremjeras bei gynybos ministras S.Ivanovas pastaruoju metu kiekviena proga primena pasauliui apie naujausias Rusijos balistines raketas, kurioms nėra lygių ir kurios gali pasiekti bei sunaikinti taikinius bet kokioje pasaulio vietoje. Tačiau pirmiausia pradėta vykdyti pagrindinė V.Putino užsienio politikos kryptis: padaryti Rusiją pasaulio energetikos lydere. Vadinasi, nafta ir dujos tampa pagrindiniu ginklu, svarbesniu už bet kokias „Topol M“ klasės raketas. Visame pasaulyje žinomas Rusijos politologas Leonidas Radzichovskis rašo: „Dujotiekiai ir naftotiekiai lyg raketos nukreipti į pasaulį. Štai svarbiausias XXI amžiaus Rusijos imperijos ginklas. Mes turime Didžiavalstybines Dujas, Didžiavalstybinę Naftą. Tai ne prekės, o pagrindiniai imperiniai ginklai“.


Austrijos ambasadorius Lietuvoje pristatė Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetus

Austrijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Michaelis Švarcingeris (Michael Schwarzinger) Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje pristatė Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungai 2006 metų sausio-birželio mėnesių programą ir prioritetus.

Pristatydamas pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetus, Austrijos ambasadorius pabrėžė, jog šį pusmetį ES pirmininkaujanti Austrija ypatingą dėmesį skirs Lisabonos strategijos, užimtumo didinimo ir ekonomikos augimo klausimams, vidaus rinkos, ypač – bendros paslaugų, energetikos ir finansinių paslaugų rinkos kūrimui, Europos ateičiai, skatins kurti palankias sąlygas moksliniams tyrimams ir inovacijoms.


Bejėgiai

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka pripažino, jog yra bejėgis paveikti Rusiją, kad ji išduotų, bent jau apklausai, daugiau kaip 40 prieš Lietuvos nepriklausomybę kovojusių politikų, kariškių ir partinių funkcionierių, kurie prisidėjo ir dalyvavo Sausio 13-osios žudynėse. Pasak A.Kliunkos, Lietuvos teisėsaugininkai žino, kur gyvena ir kuo užsiima dauguma šių nusikaltėlių, tačiau Rusija ir Baltarusija atsisako juos išduoti.


Nuplaukę milijonai

Generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis tuo metu, kai buvo paskirtas vadovauti Kauno prokuratūrai, kuri tuo metu neva tyrė sukčių koncerno EBSW veikėjams iškeltas baudžiamąsias bylas, davė parodymus šio koncerno veiklą tiriančiai parlamentinei komisijai. Prokuroras G.Jasaitis aiškino komisijai, kad nukentėjusiųjų nuo EBSW padalinio „Kauno holdingo kompanijos“ veiklos buvo net 15 tūkstančių. Nors pagal įstatymus kiekvienas nukentėjusysis turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, praktiškai tai padaryti neįmanoma, nes kiekvienas nukentėjusysis turėtų perskaityti šimtus bylos tomų. Tai užtruktų ilgus metus. Dėl to, anot prokuroro G.Jasaičio, buvo nuspręsta šioje byloje indėlininkams panaikinti nukentėjusiųjų statusą, o nukentėjusia pripažinti bendrovę, kuri vykdė bankrutavusios „Kauno holdingo kompanijos“ administravimo funkcijas. Taigi jau tradiciniu tapęs paaiškinimas, reiškiantis, jog kaltų nėra. G.Jasaitis teigė, kad, prasidėjus EBSW griūčiai, vadovai ėmė slėpti pagrobtus milijonus užsienyje bei pervesti į visokias ofšorines kompanijas.


Joninių laužas Montevidėjuje

Devintasis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas

Urugvajuje sausio 7-15 dienomis vyko IX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, organizuojamas Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos bei Urugvajaus lietuvių bendruomenės. Šiame jau tradicija tapusiame renginyje dalyvavo lietuvių kilmės (tarp jų – net ketvirtosios kartos) jaunimas iš Brazilijos, Urugvajaus, Argentinos, Kolumbijos ir dalyviai iš Kanados, Vokietijos bei Lietuvos. Į suvažiavimą taip pat atvyko užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos narys prel. E.Putrimas bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos nariai.


Už jūsų ir mūsų laisvę!

Jonas Kazimieras BURDULIS

Sausio 16 dieną Vilniuje, Mokytojų namuose, įvyko Gudų ir lietuvių solidarumo akcija. Nevyriausybinės Lietuvos organizacijos kartu su Vilniuje gyvenančiais studentais iš Gudijos (Baltarusijos) surengė viešą Gudijoje uždrausto filmo „Okupacija. Misterijos“ peržiūrą.


Dėl Aukščiausiojo Teismo sprendimo

Lietuvos Aukščiausiasis teismas (AT) priėmė galutinį ir neginčijamą sprendimą - priešingą Konstitucinio Teismo sprendimui. Konstitucinis Teismas nustatė, kad Rolandas Paksas atskleidė valstybės paslaptį Jurijui Borisovui, o Aukščiausiasis teismas nerado pakankamai įrodymų R.Paksą laikyti valstybės paslapties atskleidėju. Toks AT sprendimas paskatino R.Paksą ir jo rėmėjus siekti apkaltos rezultatų panaikinimo. Abiejų teismų sprendimai galutiniai ir neginčijami. Kyla klausimas, kodėl AT prieš priimdamas sprendimą nerado reikalo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad išsiaiškintų dėl Baudžiamojo proceso kodekso, kuriuo remdamasis AT nagrinėjo R.Pakso bylą, kai kurių nuostatų atitikimo Konstitucijai, kaip to reikalauja Konstitucijos 110 str.?


Apie kritiką Politinei tarybai

Praėjusi savaitė prasidėjo nuo Prezidento kritikos valdančiosios koalicijos Politinei tarybai (po kritikos ši taryba buvo tuoj pat pavadinta Koalicine. – red.). Galima sutikti, kad tartis reikia, ir tai nėra blogai. Dėl tarimosi būtų sunku kritikuoti. Tačiau Prezidentas savo kritikoje užčiuopė du svarbius momentus: kam tokia taryba yra reikalinga ir ką ji sprendžia? Ir šiuo požiūriu Prezidento kritika buvo visiškai pagrįsta.


Tikėjimas ir meilė Lietuvai padėjo nepalūžti

Metraščiui „Dienos be tėvynės“ – 60 metų

Lionė LAPINSKIENĖ

1946 m. sausio 1 d. 1000 egzempliorių tiražu Vokietijoje, lietuvių pabėgėlių šiauriausiai įsikūrusioje Flensburgo stovykloje, išėjo redaktoriaus A. Vaitkaus parengtas 358 puslapių metraštis „Dienos be tėvynės“ – pirmasis didesnės apimties vienos stovyklos lietuvių darbas. 75 jo egzemplioriai buvo sunumeruoti, išleisti geresniu viršeliu, su dedikacijomis, o iliustracijos – su apsauginiais popieriaus lapais. Viršelį sukūrė ir lapą su Lietuvos himnu meniškai apipavidalino dailininkas V. Vizgirda. Dvylikos metraštyje išspausdintų spalvotų reprodukcijų autoriai – G. Jonelynienė, S. Grigoravičius ir M. Tiburskienė. Vinjetes, užsklandas ir atskirus rašinius iliustravo bei sukūrė kelias reprodukcijas dailininkas V. Siskinas.


Stabdykime lietuvių patriotizmo eroziją

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui Ministrui Pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui

Lietuvos tautinės vėliavos iškėlimo
Gedimino pilies bokšte
iškilmės 1988 m. spalio 7 d.

Gerbiamieji Lietuvos vadovai!

Jau įpusėjo antrasis Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetis. Baigia subręsti laisvėje gimusi jaunoji mūsų piliečių karta. Vyresniųjų sąmonėje gyja senos nuoskaudos ir žaizdos. Stabilizuojasi teigiami ir, deja, neigiami tikrovės procesai, todėl pastaruoju metu įsigali apgaulinga ramybė su gana ryškiomis apatijos spalvomis, pritilo visus jaudinusios oratorių kalbos apie lietuvių tautos lemtį dabar ir ateityje. Daugeliui ima rodytis, kad visos mūsų problemos išsisprendė savaime, kai tik Lietuva atgavo savo laisvę ir teisėtą vietą Europos valstybių bendrijoje.


Rusija sugrius

Buvęs GRU žvalgybininkas
Viktoras Suvorovas

Viktoras Suvorovas, kurio tikrasis vardas – Vladimiras Rezunas, į Vakarus pabėgo 1978-aisiais, dirbdamas GRU žvalgybininku Ženevos rezidentūroje. Už tai jis už akių buvo nuteistas mirties bausme, kuri, jo teigimu, iki šiol nepanaikinta. Šiuo metu V. Suvorovas – Jungtinės Karalystės pilietis, išleidęs keliolika bestseleriais tapusių knygų apie Sovietų Sąjungos istoriją, kuriose demaskuoja daugelį didvyriais laikytų sovietų veikėjų ir karvedžių. Lietuvos televizijos naujienų vedėjai Ritai Miliūtei pavyko gauti interviu iš šio asmens.


„Dujų karo“ atgarsiai

Įtakingas JAV laikraštis „The New York Times“, komentuodamas Rusijos ir Ukrainos konfliktą dėl dujų tiekimo ir jų kainos, rašo: „Jeigu prezidentas V.Putinas nori įtikinti pasaulį, jog Rusija yra kur kas patikimesnis energoresursų tiekėjas nei Artimieji Rytai, tai, pradėjęs neaiškius žaidimus su Ukraina, jis pasuko ne tuo keliu. V.Putinas, prisidengęs Rusijos dujų monstru „Gazprom“, bando nubausti Ukrainos prezidentą V.Juščenką dėl jo provakarietiškos orientacijos. To pasekmė – jis pats sudavė smūgį pačiai Rusijai ir atstumia nuo jos Europą“. Toliau JAV dienraštis konstatuoja, kad V.Putinas tokiu savo žingsniu, panaudodamas energetinį spaudimą kaip politinį ginklą, pasirodė kaip labai nepatikimas partneris Didžiajam aštuonetui (G-8), kuriam pradėjo pirmininkauti nuo šių metų pradžios.


Čečėnijos viršininkas, arba R.Kadyrovas sprendžia, o Maskva moka už lojalumą

Neseniai įvykę rinkimai į Čečėnijos parlamentą pajuokiami ir Rusijos spaudoje. Naujametiniame mėnraštyje „Visiškai slaptai“ (“Soveršenno sekretno“) apžvalgininkas Vladimiras Voronovas ironiškai rašo, kad „Ramzanas Kadyrovas po rinkimų Čečėnijoje gavo teisėtą galimybę tapti respublikos vadovu ne tik de facto, bet ir de jure“. Ir tai yra „rinkimai“.


Apetitai

Tai, kad Rusijos politikai ir jų šeimų nariai užsiima nešvariu bizniu, pinigų plovimu, žino visi. Skandalai dėl jų aferų kyla kone kasdien. Pakanka tik prisiminti neseniai iš Šveicarijos arešto paleistą buvusį Rusijos atominės energetikos ministrą Adamovą, beje, mūsų „valstietės K.Prunskienės bičiulį. Aišku, pastarasis dėl akių tėvynėje mažumėlę pasėdės kalėjime, bet greitai bus paleistas. Kaip ir daugelis jo kolegų, kurie įkliuvo už pernelyg didelį godumą ir žioplumą.


Variantai

Pasak užsienio spaudos pranešimų, tai Jungtinių valstijų Centrinė žvalgybos valdyba parengė prognozes apie geopolitinę pasaulio padėtį iki 2020 metų. JAV žvalgybos specialistai ir analitikai esą numato keturis labiausiai tikėtinus įvykių vystymosi scenarijus. Nežinia, ar tai žiniasklaidininkų išsigalvojimai, ar iš tiesų CŽV prognozės. Kad ir kaip ten būtų, matant, kas vyksta pasaulyje, prognozės skamba gana įtikinamai.


Kas jungia Staliną, Hitlerį, Le Korbiuzjė ir A.Zuoką?

Logikos uždavinynuose galime rasti klausimą: atpažink netinkamą šioje loginėje sekoje? Šįkart norėtųsi pateikti tokią loginę seką: kas jungia šias keturias išvardytas iš pažiūros mažai ką bendra turinčias asmenybes? Trys iš jų – politikai, ketvirtas – žurnalistas. Trys išvardyti asmenys pasižymėjo pasauliniu mastu – ir gana kontroversiškai, o ketvirtasis – tik susikompromitavęs miesto savivaldos lygio valdininkas. Galiausiai trys iš jų – mirę, o ketvirtasis – dar gyvas, nors jo karjeros pabaiga – tik laiko klausimas. Ir vis dėlto visi keturi priklauso tai pačiai mentalinei kategorijai, kurios bendras bruožas – liguista neapykanta istorijai ir tokia pat patologinė aistra perkurti žmonių gyvenimus pagal save.


Mirė Kosovo prezidentas

Kosovo albanų prezidentas
Ibrahimas Rugova

Nuo plaučių vėžio šeštadienį mirė Kosovo albanų, siekiančių nepriklausomybės nuo Serbijos, 61-erių metų prezidentas Ibrahimas Rugova. Jam mirus, tiesioginių derybų su Belgradu išvakarėse albanai, kurie sudaro 90 proc. Kosovo gyventojų, liko be lyderio. Austrijos sostinėje Vienoje vyksiančios derybos buvo atidėtos iki vasario pradžios. Jose bus sprendžiamas klausimas - suteikti Kosovui nepriklausomybę ar palikti jį Serbijos dalimi, kaip to reikalauja Belgradas.

Kol kas nėra tinkamo atstovo, kuris galėtų pakeisti charizmatišką ir tvirto charakterio I.Rugovą prezidento pareigose ir vadovauti Kosovo derybininkų komandai. Prezidentas bus palaidotas ketvirtadienį Prištinoje.

Parlamentas naująjį prezidentą turi išrinkti per tris mėnesius, tačiau Kosovo rėmėjai Vakaruose nori, kad I.Rugovos partija - Kosovo demokratinė lyga - nugalėtų frakcinį susiskaldymą ir greičiau paskirtų įpėdinį.


Kas taps naujaisiais „pasaulio stebuklais“?

Susikūręs privatus tarptautinis „Naujų septynių pasaulio stebuklų fondas“ nusprendė peržiūrėti septynių pasaulio stebuklų sąrašą ir jau atrinko daugiau kaip 20 statinių, architektūros paminklų, iš kurių planetos gyventojai internete rinks septynis pačius žymiausius žmonių rankų sukurtus objektus. Iki šiol septyniais pasaulio stebuklais Antikos visuomenė buvo paskelbusi Egipto piramides, Artemidės šventyklą, pastatytą 550 metais prieš Kristaus gimimą ir sudegintą 350 metais prieš Kristų, Helikarnaso mauzoliejų, taip pat valdovo Mauzolo kapavietę, pastatytą ketvirtame senosios eros amžiuje, o sugriautą XVI amžiuje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija