„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. vasario 8 d., Nr. 3 (119)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Civilizacijų konfliktas?

Nepaisant „senosios“ Europos, o ypač ES Konstitucijos projekto pagrindinio autoriaus buvusio Prancūzijos prezidento Fransua Miterano pastangų neįtraukti į ES Konstituciją net krikščioniškų Europos šaknų ir vertybių paminėjimo, kas buvo tiesiog balzamas ne tik musulmoniškam pasauliui, bet ir įvairiems islamistų radikalams, islamiškasis pasaulis toliau puola. Tam surandama įvairiausių priekabių ir pretekstų. Praėjusią savaitę prasidėję ir tebesitęsiantys įtūžusių ir dar aiškiai sukurstytų musulmonų minių išpuoliai deginant Danijos, Norvegijos ir kitų Skandinavijos šalių ambasadas bei konsulatus tiktai dar kartą parodo, kad musulmoniškasis pasaulis jau atvirai meta iššūkį ne tik jo nekenčiamai Amerikai, bet ir Europai. Tai vykdoma nepaisant to, kad ES, o ypač Skandinavijos šalys, labai finansiškai ir netgi politiškai rėmė musulmoniškąjį pasaulį, konkrečiai, palestiniečius, dargi smerkė Izraelį.

Labiausiai kliuvo Danijai. Visas musulmonų pasaulis sukėlė didžiulį triukšmą, masines protesto demonstracijas, Danijos prekių boikotą, diplomatinių atstovybių pastatų niokojimą. Ir visa tai įvyko dėl viename Danijos laikraštyje (ir tai pernai, rugsėjo mėnesį) pasirodžiusios pranašo Mahometo karikatūros, kurioje pranašas pavaizduotas su bombos pavidalo galvos apdangalu (čalma). Šį piešinį perspausdino ir kai kurių kitų Europos šalių laikraščiai, tarp jų Vokietijos ir Prancūzijos. O praėjusį savaitgalį tą piešinį iš danų laikraščio persispausdino ir vienas didžiausių Lenkijos laikraščių „Rzeczpospolita“. Lenkijos premjeras K.Marcinkievičius pasmerkė šią publikaciją, bet Varšuvoje baiminamasi, kad ir jų atstovybės bei piliečiai, esantys arabų šalyse, gali susilaukti panašių atakų kaip ir prieš Danijos bei kitų šalių diplomatines institucijas. Lenkijos premjeras pažymėjo, jog padėtis yra labai rimta, ir teigė, kad problema yra visai ne pranašo Mahometo karikatūros, o tai, jog islamo pasaulis atvirai metė iššūkį europietiškai civilizacijai. K.Marcinkievičius taip pat paragino visus Lenkijos piliečius nedelsiant išvykti iš Sirijos ir Libano, kurio sostinėje Beirute taip pat buvo nusiaubta Danijos ambasada. Dėl užpuolimo Beirute ne tik Danijos, bet ir kitų Europos valstybių politikai kaltina Sirijos režimą, nes be jo žinios vargu ar minioms smurtautojų būtų leista siautėti. Tai, kad Sirijos valdžia kursto ir palaiko musulmonų radikalus, pirmiausia rodo, jog Sirijos policija ir kariuomenė faktiškai nieko nedarė, kai buvo siaubiamos Danijos ir Norvegijos ambasados.

Susidarius tokiai padėčiai, musulmonų pasaulio lyderio vaidmens ėmėsi Irano režimas. Teheranas jau paskelbė, kad nutraukia diplomatinius santykius su Danija ir ragina padaryti tą patį ir kitoms musulmoniškoms valstybėms. Irano valdžiai šis incidentas dargi labai naudingas, nes leidžia ir toliau formuoti savo branduolinę programą. Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) nusprendus perduoti Irano branduolinių problemų svarstymą JT Saugumo Tarybai, Irano prezidentas jau pareiškė, jog nutraukia visus santykius su TATENA, o jos inspektoriai nebus įsileidžiami į Iraną. Taip Teheranas jau beveik atvirai metė iššūkį visam pasauliui, taigi ir Maskvai, kuri iš esmės būdama Irano pusėje bando maskuoti jo branduolines ambicijas.

ES pasmerkė išpuolius prieš kai kurių jos šalių ambasadas ne tik Sirijoje ir Libane, bet ir Palestinos savivaldos teritorijoje užpuolant ES įstaigas. Bet dauguma politikos specialistų abejoja, ar tokie protestai ką nors pakeis. Todėl musulmoniškojo pasaulio žinovai ir tyrinėtojai jau skelbia, kad jie buvo teisūs, įspėdami dar prieš kelerius metus, jog civilizacijų susidūrimas yra neišvengiamas.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija