„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. kovo 29 d., Nr. 6 (122)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Minsko režimas siautėja

Milicija tramdo protestuotojus Minske

Minsko diktatorius A.Lukašenka, leidęs kelias dienas po rinkimų komedijos pamitinguoti opozicijai Minsko Spalio aikštėje, praėjusį penktadienį surengė masinę ataką prieš mitinguotojus: buvo sugriautas palapinių miestelis, o nesipriešinantys protesto mintingo dalyviai (apie 300-400 žmonių) sugrūsti į dengtus sunkvežimius ir nuvežti į specialų kalėjimą. Šiai operacijai aiškiai buvo rengiamasi iš anksto. Specialiosios paskirties daliniai, omonininkai ir milicininkai įsiveržė į aikštę trečią valandą nakties ir visiems protestuotojams įsakė gulti ant žemės. Po kelių minučių aikštėje liko tiktai sudraskytos palapinės, išmėtyti drabužiai, knygos, termosai ir maisto produktai. Visiems suimtiesiems gresia teismai. Tarp suimtųjų buvo ir opozicijos lyderio buvusio kandidato į prezidentus Aleksandro Milinkievičiaus sūnus.

Nepaisant šių represijų, į opozicijos mitingą šeštadienį, skirtą Laisvės dienai paminėti, vėl susirinko keli tūkstančiai žmonių. Tačiau šį kartą į centrinę aikštę jie nebuvo įleisti ir buvo įstumti į netoliese esantį skverą. Buvęs kandidatas į prezidentus A.Milinkievičius mitinge paskelbė, kad įkuriamas Baltarusijos išlaisvinimo liaudies judėjimas. A.Milinkievičius sakė, jog šis politinis judėjimas sieks, kad į gatves išeitų ne 10-20 tūkst., o šimtai tūkstančių žmonių. Tuo tarpu socialdemokratų kandidatas į prezidentus Aleksandras Kozulinas kreipėsi į savo šalininkus, ragindamas juos eiti prie tardymo izoliatoriaus „Okrestino“, kur buvo sukišti palapinių miestelio protestuotojai. Keli tūkstančiai daugiausia jaunų žmonių ir suimtųjų tėvų bei kitų artimųjų taip ir padarė. Netoli izoliatoriaus demonstrantus užpuolė kelių šimtų specialiosios milicijos, „specnazo“ būrys. Minios priekyje žygiavusį A.Kozuliną omonininkai ėmė mušti guminėmis lazdomis, pargriovė ant žemės ir, įgrūdę į autobusą, nuvežė nežinoma kryptimi. Manoma, kad jau iš anksto jam buvo paruošta kamera už 50 kilometrų nuo Minsko esančiame kalėjime. Milicininkai puolė mušti ir kitus demonstrantus, sulaikė apie šimtą žmonių. Beje, tarp sumuštųjų buvo ir keletas rusų žurnalistų. Tarp jų – gerai žinomas Rusijos televizijos „Pirmasis kanalas“ žurnalistas Pavelas Šeremetas, kurio motina gyvena Minske. Įdomu, jog pats P.Šeremetas demonstracijoje nedalyvavo, o buvo sumuštas ir areštuotas gatvėje netoli savo motinos namų. Mušdami rusų žurnalistą omonininkai šaukė, kad jis gauna už tai, jog grubiai įžeidinėja prezidentą A.Lukašenką. P.Šeremets, sumuštas lazdomis ir suspardytas, patyrė rimtų sužalojimų ir buvo nuvežtas į ligoninę. Tačiau vis tiek Baltarusijos VRM atstovas pranešė, kad P.Šeremetas bus teisiamas už „prezidento įžeidimą“.

Tuo tarpu ES pareikalavo A.Lukašenkos nedelsiant paleisti A.Kozuliną. ES vadovybės pareiškime sakoma, jog ES yra sukrėsta Baltarusijos valdžios vykdomu smurtu.

O valdžios kontroliuojama Baltarusijos televizija apkaltino Lietuvos užsienio reikalų ministrą A.Valionį ir ES užsienio politikos koordinatorių Ch.Solaną, kad tai jie davė įsakymą Lietuvos ambasadoriui Minske P.Vaitiekūnui, jog jis koordinuotų ir organizuotų opozicijos mitingus Minske. Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas J.Karosas pareiškė, kad nereikia kreipti dėmesio ir reaguoti į tokius Baltarusijos valstybinės televizijos kaltinimus Lietuvai, nes tai būtų „nesolidu“... Vis dėlto J.Karoso bendrapartiečiai paskelbė savo vicepirmininko V.Andriukaičio pareiškimą, kuriame reikalaujama paleisti A.Kozuliną. V.Andriukaitis taip pat sakė, jog Lietuvos socialdemokratai ragina tarptautinę socialdemokratų bendruomenę imtis teisinių ir politinių priemonių, kad būtų paleistas A.Kozulinas ir kiti suimtieji.

Paskutiniaisiais pranešimais, suimtas ne tiktai A.Kozulinas, bet ir keli jo šeimos nariai. Beje, šį pirmadienį A.Kozulinas turėjo lankytis Vilniuje ir susitikti su Lietuvos socialdemokratų lyderiais bei parlamentarais.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija