„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. balandžio 12 d., Nr. 7 (124)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Entuziazmas blėsta

Petras KATINAS

Artėjant Europos Sąjungos valstybių viršūnių susitikimui, Europarlamentas paragino Europos lyderius peržiūrėti bendrijos plėtros strategiją ir pagaliau nustatyti galutines ES sienas. Kartu Europarlamentas pasiūlė įtraukti į ES dokumentus nuostatas apie naujųjų šalių plėtros ribas. Taigi, sprendžiant iš visko, Bulgarija ir Rumunija gali tapti, net jau per artimiausius dešimtmečius, paskutinėmis ES naujokėmis. Jau aišku, kad tolesnis ES plėtros klausimas bus „užšaldytas“ iki tol, kol bus išspręstas Europos Konstitucijos klausimas.

Be to, dar nėra žinoma, ar priėmimo į bendriją nekantriai laukiančios Bulgarija ir Rumunija taps Europos klubo narėmis 2007 metų sausį kaip buvo planuota. Pernelyg jau daug susikaupė priekaištų Sofijai ir Bukareštui dėl neįvykdytų įsipareigojimų siekiant narystės ES. Todėl prognozuojama, kad Bulgarijos ir Rumunijos priėmimas gali būti nukeltas į 2008 metų pradžią. Galutinis spendimas tuo klausimu tikriausiai paaiškės gegužės mėnesį, kai Briuselis svarstys apie šių kandidačių pasirengimą narystei. Kad ir kaip ten būtų, bet Bulgarija ir Rumunija tikriausiai dar spės įšokti į beužsidarančio ES traukinio duris. Tuo labiau kad vien geopolitiniu požiūriu ES reikalingas išėjimas į Juodąją jūrą, o Bulgarijai ir Rumunijai tapus ES narėmis tas išėjimas atsiras.

Štai su kitais kandidatais į Europos bendriją reikalai kur kas sudėtingesni. Pirmiausia problemų kyla dėl Turkijos ir Kroatijos. Derybos su jomis dėl galimos narystės ES prasidėjo 2005 metų spalį, tačiau kada jos baigsis, negali pasakyti ar prognozuoti niekas.

„Naujieji europiečiai“ reikalauja iš Briuselio daugiau pinigų greitesnei savo „adaptacijai“ bei vietų gerai mokamoje Vakarų Europos darbo rinkoje, kurioje, beje, ir saviems vietos nepakanka. Be to, naujokės norėtų ir tokių pat dotacijų savo ūkininkams, kokias gauna „senosios“ Europos fermeriai. Tačiau „senoji“ bijo apie tai ir pagalvoti. Ir ne tik dėl didelių pinigų, bet bijodama konkurencijos.

Tiesa, stumdymasis dėl 2007-2013 metų ES biudžeto, atrodo, artėja prie pabaigos. ES narės ir Europos Parlamentas sutiko pridėti prie pernai gruodžio mėnesį suderėto 862,4 mlrd. eurų biudžeto dar du milijardus eurų. Dar tiek pat skirta „nenumatytiems atvejams“. O tų atvejų – daugybė. Papildomų pinigų reikia bendroms saugumo ir užsienio politikos programoms, transeuropinių ryšių infrastruktūrai, studentų mainų programai „Erasmus“ ir t.t. Taigi programų gausybė, o pinigų ne per daugiausia, nors daugiau kaip 864 mlrd. eurų – milžiniška suma. Matydama tai, pirmininkaujanti Austrija įspėjo ES valstybes nares labai atsakingai leisti ES skiriamas lėšas. Visa bėda, kad šalyse naujokėse, ypač pokomunistinėse šalyse, kuriose, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje, ir toliau didelę įtaką tebeturi komunistinių laikų nomenklatūra, o ES lėšų paskirstymo skaidrumas kelia didelių abejonių.

Pagaliau sprendimas sustabdyti Europos lokomotyvą iki Europos Konstitucijos klausimo išsprendimo reiškia tai, jog Europos Sąjunga nutarė padaryti ilgą pertrauką savo plėtros procese. Dargi Balkanų kryptimi priimant į ES Kroatiją, Serbiją, Bosniją, Albaniją, Makedoniją. O ką jau kalbėti apie Turkiją.

Atrodo, esmė ta, kad po praėjusių metų referendumų dėl Europos Konstitucijos pralaimėjimo kai kuriose šalyse pačiose ES viršūnėse, jau nekalbant apie gyventojus, tuo klausimu yra daugybė nesitarimų. Kai kas iš ES lyderių atvirai kalba, jog Konstitucija jau mirusi ir reikia ieškoti kokių nors kitų kelių. Tuo tarpu dabar pirmininkaujančios ES Austrijos kancleris Šiuselis visokiais būdais bando reanimuoti konstitucinį procesą. Bet kokiu atveju vargu ar atsiras Europos Konstitucija per artimiausius penkerius metus. O per tą laiką dar daug vandens nutekės.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija