„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. gegužės 17 d., Nr. 9 (125)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kaip atrodo reikalai

Vilius Bražėnas

Atrodo, padedame Putinui

Pagal pagarsėjusį NKVD ir KGB „istoriką“ Vladimirą („Valdyk pasaulį“) Putiną – Rusijos bolševikai niekada nebuvo okupavę Lietuvos. Anot jo, ir Karaliaučius buvo slavų miestas. (Prieš jį buvo kitas Vladimiras – Leninas. Jis buvo pirmasis rusas Vladimiras, siekęs užvaldyti pasaulį.)

Nors daug kas pyksta ant V.Putino už istorijos klastojimą, tačiau iš seno (priverstinio) įpročio daugelis, net komunizmo aukos, pritaria jam, nuolat vartodami žodį „pokaris“ vietoje „okupacija“. Lyg sakytų: taip, drauge Putine, nebuvo antrosios 50 metų sovietų okupacijos, o buvo tik baisūs „pokario metai, buvo „sovietmetis“, buvo „tarybiniai metai“. Lyg mes būtume patys tai pasirinkę.

Įsidėmėtina, kad nekalbama apie „nacmetį“, apie „nacinius metus“. Tai vadinama vokiečių, arba nacių, „okupacija“. Aišku, kad po tiek metų sunku atprasti viešai vartoti žodžius (Lietuvos) „nepriklausomybė“ ir (sovietų) „okupacija“, kurie yra įsiskverbęs į galvoseną, yra tapę lyg ir vaikystės įpročiu. Tačiau su juo privalu kovoti, nes jis padeda Kremliui klastoti istoriją, klaidinti mūsų jaunimą ir net užsieniečius.

Lenkiškas nacizmas?

Atrodo, kad kai kurie nuo vokiečių daug nukentėję lenkai yra patys apsikrėtę nacizmo gripu. Štai Lietuvoje atsirado lenkų, pareikalavusių, kad Lietuvoje jiems būtų padaryta pasaulinio masto išimtis: pasuose jų vardai ir pavardės įrašyti lenkiškais rašmenimis. Teisingai kažkas mūsų spaudoje nurodė, jog lenkams to nereikia kitose valstybėse, kaip kad JAV ir Kanadoje. Ten lenkų kur kas daugiau negu Lietuvoje. Tačiau jie net nepagalvoja reikalauti tokių privilegijų, juos iškeliančių virš vietinių tautų ir virš visų kitų tų valstybių mažumų. Atrodo, jog paaiškėjo, kodėl tokių išimčių įžūliai reikalaujama Lietuvoje: jie pamatė, kad lietuviai išsirinko nebelietuvišką, minkštanugarišką Seimą. Tas Seimas balsavo už SSRS bei Rusijos nusikaltimus įslaptinantį įstatymą; lyg pirmumo lenktynėse patvirtino antikrikščionišką ES Konstituciją; dabar, jei tikėsime spauda, patvirtino ir nacistinį lenkų reikalavimą. Toks reikalavimas turėjo būti viešai išjuoktas dėl to, kad mes negalėsime patenkinti tolygių rusų, žydų, arabų, kinų, japonų mažumų reikalavimų. Ar kas gali rimtai pagalvoti apie lietuviškus pasus su kiniškais įrašais?

Vadinasi, toks įstatymas yra nekonstitucinis, nes – diskriminuojantis kitus. Tikėkimės, kad tie Seimo nariai, kurie nėra „seimėnai“ ir yra žmonės, o ne „žmogėnai“, atkreips dėmesį į antikonstitucinį šio reikalo pobūdį ir atitinkamai panaudos Seimo nario teises ir atliks savo pareigą. O patriotai balsuotojai pagaliau turi paklusti bent jau Palaimintojo Jurgio Matulaičio raginimui: „Rikiuokitės ir burkitės“. Tad burkimės ir ruoškime politines šakes, kad per kitus Seimo rinkimus išmėžtume nomenklatūrinį, raudonąjį, kosmopolitinį, maskvinį mėšlyną.

Gana vaikyti antivalstybines, antikrikščioniškas bei antitautines „muses“ kiekvienam tik nuo savos „lėkštės“.

Kremliaus melo nuospauda

Atrodo, JAV viceprezidentas Dikas Čeinis skaudžiai užmynė ant kagėbistinės Kremliaus „demokratinio“ melo nuospaudos. Iš JAV ateina žinios, kad ten žiniasklaidoje ištisą savaitę po JAV viceprezidento kalbos apie Rusiją nenutyla diskusijos ir pasisakymai apie Vilniaus tarptautinį sąskrydį. Atrodo, kad tokių dalykų nesitikėjęs Kremlius negali sustabdyti savo pasipiktinimo tokiu „šmeižtu“. Ypač kada JAV politiniuose ir žiniasklaidos sluoksniuose pasigirsta D.Čeinio kalbos lyginimų su V.Čerčilio kalba Fultono universitete apie „geležinę uždangą“.

Kaip čia nepriminsi, kad ir JAV, ne vien Lietuva, yra turėjusi visokių vyriausybių. Kai ano meto Kremlius pasipiktino V.Čerčilio kalba, JAV prezidentas F.Ruzveltas pažadėjo pasiųsti karo laivą atsivežti Staliną į Fultono universitetą duoti atkirtį Čerčiliui. Tokį idiotišką prezidento pokštą galima suvokti tik žinant, kad, kaip vėliau paaiškėjo, artimiausias F.Ruzvelto patarėjas Haris Hopkinsas buvo Kremliaus agentas.

Tad kas gali neįtarti, kad Lietuvos Antrojoje Respublikoje nesėdi Maskvos agentų net labai šiltose valdžios kėdėse?Tokiems elementams iš valdžios iššluoti reikia gan plačios patriotinės veiklos šluotos. Tokiai šluotai reikalingas kiekvienas patriotinis virbas.

Tad štai kaip man atrodo reikalai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija