„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. birželio 7 d., Nr. 10 (126)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

LATA skatina jaunimo pilietinį dalyvavimą

LATA pirmininko pavaduotojas
dr. Raimundas Kaminskas
(pirmas iš dešinės) ir LATA
valdybos narys Audrius Skaistys
susitikime su prezidentu
Valdu Adamkumi Prezidentūroje
2005 metais. Pirmas iš kairės –
buvęs Čekijos ambasadorius
Lietuvoje Petras Voznica

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos progai paminėti gegužės 19 dieną Kauno „Purienų“ vidurinėje mokykloje įvyko Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (Lithuanian Atlantic Treaty Association – LATA) atstovų susitikimas su vyresniųjų klasių moksleiviais.

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija – visuomeninė organizacija, kurios tikslai ne tik propaguoti ir remti NATO pripažįstamas ir ginamas vertybes, jos tikslus ir veiklą stiprinant Europos bei transatlantinės bendruomenės saugumą, bet ir įtraukti jaunimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą bei skatinti jį aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės kūrime.

Renginio dalyvius Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga sveikino LATA pirmininko pavaduotojas dr. Raimundas Kaminskas, skatindamas moksleivius ir mokytojus aktyviai dalyvauti propaguojant NATO tikslus, veiksmus bei vertybes, nes jos buvo Lietuvos partizanų – laisvės kovotojų lūkesčiai, kurie šiandien saugo mūsų pilietinės visuomenės pradmenis.

Susitikimo metu partizanų vado, dimisijos brigados generolo Adolfo Ramanausko–Vanago duktė Auksė Ramanauskaitė-Skokauskienė pasidalijo įdomiais prisiminimais apie savo tėvą, prisiminė apie Lietuvos ateities kartoms skirtą 1949 m. vasario 16-osios politinę deklaraciją, kuri 1999 metais tapo LR įstatymu, trumpai apžvelgė Lietuvos išlaisvinimo iš sovietų okupacijos kovą 1944-1953 metais. Ji pabrėžė, kad partizanų ryžtas, tikėjimas ir pasiaukojimas dėl Tėvynes laisvės idealų galėtų būti tinkamas pavyzdys jaunimui aktyviau dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime. A. Ramanauskaitės-Skokauskienės pateikti pavyzdžiai apie laisvės kovotojų pilietinį aktyvumą ypač aktualūs šiandien, kai Lietuvoje tik apie 17 proc. gyventojų yra nevyriausybinių organizacijų nariai, o iš jų tik 2,2 proc. dalyvauja politinėje veikloje.

Savo kalboje „Purienų“ vidurinės mokyklos direktorius Edmundas Balasevičius pabrėžė, kad šiandien formuojama tarptautinė užsienio politika kelia didelius uždavinius ateities kartoms, o mūsų moksleivių pilietiškumas, patriotiškumas bei atsakomybė už kitus gali būti reikšmingas indėlis į nacionalinio ir tarptautinio saugumo užtikrinimą. „Šiandien jaunimui atsiveria puikios galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose, daugiau sužinoti apie NATO valstybių bendradarbiavimą, susipažinti su kitomis šalimis ir ypatingais objektais. Pavyzdžiui, vyresniųjų klasių moksleiviai turi visas galimybes dalyvauti tarptautiniame projekte „Aliante“, – kalbėjo direktorius.

Susitikime buvo diskutuojama įvairiais klausimais, susijusiais su saugumo ir gynybos politika, atkreiptas dėmesys į NATO šalių tikslus kolektyvinio saugumo sistemai visame pasaulyje užtikrinti. Diskusijose buvo pasikeista nuomonėmis dėl tolesnės Lietuvos veiklos  NATO.

Kviečiame visus, besidominčius saugumo ir gynybos politika, įsitraukti į mūsų organizaciją. Informaciją apie LATA rasite tinklalapyje www.lata.lt

Dr. Raimundas KAMINSKAS,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA)
pirmininko pavaduotojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija