„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. birželio 7 d., Nr. 10 (126)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Amerikos lietuvių taryba pasisako už bevizį režimą

Dvidešimt dviem Europos valstybėms yra suteikta bevizė teisė keliauti į JAV. Tik Lietuvai ir kitoms šešioms Rytų Europos valstybėms ši teisė neduota. Pastaruoju metu JAV Kongrese pradėta svarstyti, kad ši neteisinga padėtis dėl siūlomo naujo imigracijos įstatymo būtų atitaisyta.Gegužės 17 dieną JAV Senate buvo pasiūlyta pataisa praplėsti bevizį režimą. Tačiau šis pakeitimas galiotų tik Lenkijai, bet ne kitoms šešioms Rytų Europos šalims. Amerikos lietuvių tarybos (ALT’o) pirmininkas Saulius Kuprys pareiškė, kad dabar, svarstoma senatorių Mikulski ir Santorum, pataisa turėtų būti taikoma Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Visi šie kraštai yra NATO ir Europos Sąjungos nariai ir savo karius siunčia į Iraką bei Afganistaną kovoti už JAV interesus. Dabartinė politika yra diskriminacinė ir nesiderina su tų kraštų savanorišku dalyvavimu tose operacijose.

S.Kuprys pabrėžė, jog Lenkijos įtraukimas yra žingsnis gera linkme, tačiau jis nėra pakankamas ir be logikos išskiria kitas Rytų Europos valstybes, tarp jų – ir Lietuvą. Kadangi dabar yra sprendžiamas šis klausimas, svarbu lietuviams pasisakyti, kad bevizis režimas turėtų būti taikomas Lietuvai, Latvijai, Estijai, Vengrijai, Slovakijai ir Čekijai. Pagrindiniai senatoriai, kurie dalyvaus šiame procese yra: Cornyn, Grassley, Kyl, DeWine, Sessions, Brownback, Coburn, Kennedy, Biden, Feinstein, Feingold, Schumer ir Durbin. Daugiau informacijos apie tai galima rasti tinklapyje: http://jbanc.org/baltics.html. Kongreso narys John Shimkus anksčiau yra tvirtai pasisakęs už bevizį režimą Baltijos šalims. Jo kalbą galima pasiskaityti Jungtinio Amerikos Pabaltiečių komiteto (JBANC) tinklapyje: www.jbanc.org. J.Shimkus savo kalboje pabrėžė, kad geriausiai būtų vertinti šalies tinkamumą vizų panaikinimo programai pagal tai, ar šalis yra gera JAV draugė ir sąjungininkė.

Amerikos lietuvių taryba drauge su latvių ir estų centrinėmis organizacijomis jungiasi į šią akciją, kad Lietuva ir jos kaimynės būtų įtrauktos į bevizio keliavimo programą.

Amerikos lietuvių taryba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija