„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. birželio 7 d., Nr. 10 (126)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Imperijos atkūrimas įsibėgėja

Petras KATINAS

Dvi Kremliaus marionetės, atplėštos nuo Gruzijos Abchazijos prezidentas Sergejus Bagapšas ir jo kolega iš Padniestrės „respublikos“ Igoris Smirnovas, pastaruoju metu beveik neišvyksta iš Maskvos. Juos jau priima ne antraeiliai ar trečiaeiliai Kremliaus pareigūnai, bet jiems atsivėrė ir aukščiausiųjų valdžios kabinetų durys. Štai ką pareiškė Abchazijos užsienio reikalų ministras Sergejus Šamba: „Prezidentas Bagapšas aptaria Maskvoje daugelį svarbių klausimų, tarp jų ir Abchazijos įstojimo į NVS klausimą“. Apie tą patį skelbia ir Padniestrės „prezidentas“ I.Smirnovas. Pasak S.Bagapšo ir I.Smirnovo, Suchumis ir Tiraspolis jau yra visiškai pasirengę pakeisti Gruziją ir Ukrainą NVS, nes jos jau rengiasi palikti Sandraugą.

Pažymėtina, kad šių niekieno nepripažintų „respublikų“ statytinius Maskvoje priima patys aukščiausi Kremliaus asmenys. Pavyzdžiui, su I.Smirnovu jau susitiko Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir netgi kreipėsi į jį „gerbiamas prezidente“. Anksčiau jis buvo tituluojamas tik kaip Padniestrės regiono administracijos vadovas. Netrukus S.Lavrovas priėmė ir Abchazijos „prezidentą“ S.Bagapšą, taip pat pamalonindamas jį kreipiniu „gerbiamas prezidente“. Nei Kišiniove, nei Tbilisyje neabejojama, kad S.Bagapšo ir I.Smirnovo pasirodymas vienu metu Maskvoje yra neatsitiktinis reiškinys. Kaip pareiškė Moldovos parlamento narys, Demokratų partijos lyderis Dumitru Djakovas, nepripažintas „respublikas“ Maskva panaudoja atsilošiant susidariusią situaciją NVS, po Gruzijos ir Ukrainos vadovų konsultacijų dėl jų buvimo NVS. Rusijos Valstybės Dūmoje jau atvirai kalbama, kad galimas Gruzijos ir Ukrainos pasitraukimas iš NVS kardinaliai pakeis visus iki šiol galiojančius susitarimus dėl NVS įkūrimo.

Pirmiausia numatoma denonsuoti 1996 metais NVS šalių pasirašytus dokumentus dėl Abchazijos. Tada NVS šalių prezidentai susitarė nepalaikyti su „atsiskyrusia“ nuo Gruzijos Abchazija jokių santykių, tarp jų ir ekonominių. Jeigu ši 1996 metų sutartis bus denonsuota, tai NVS šalys galės bendradarbiauti su Suchumio režimu. Todėl Abchazijos užsienio reikalų ministras S.Šamba džiaugiasi, jog tą pačią dieną, kai Gruzija paliks NVS, visos sankcijos prieš Abchaziją neteks galios. Tačiau svarbiausia ne tai, ką pripažįsta ne tik Abchazijos marionetės, bet ir pats Rusijos prezidentas V.Putinas, ar Gruzija paliks NVS, o laukiamas Kosovo nepriklausomybės pripažinimas. „Kai tik tai atsitiks, mes irgi gausime tarptautinį pripažinimą“, – pareiškė S.Šamba. Gruzijos tarptautinių konfliktų tyrimų centro direktorius Georgijus Chucišvilis ta proga pažymėjo, jog Padniestrės ir Abchazijos „prezidentų“ I.Smirnovo ir S.Bagapšo nuolatinės kelionės į Rusijos sostinę visiškai suprantamos, nes abu šie veikėjai yra absoliučiai priklausomi nuo Maskvos. „Ten jie gauna ne tiktai instrukcijas, kaip elgtis Gruzijos atžvilgiu, bet ir atitinkamus pažadus. O dėl Abchazijos tapimo NVS nare, jeigu Maskva šitą žingsnį padarys, tai bus visiška Maskvos politikos profanacija, ir tai galutinai sugadins Rusijos ir Gruzijos santykius. Tikiuosi, kad to neatsitiks. Be to, kažkada NVS buvo sumanyta kaip buvusių Sovietų Sąjungos respublikų sandrauga, o juk nei Abchazija, nei Padniestrė tokiomis niekada nebuvo. Todėl jų priėmimas į NVS iš esmės pakeistų situaciją NVS viduje ir tiktai pagreitintų visišką Sandraugos, kuri ir taip vos kvėpuoja, subyrėjimą“, – pareiškė G.Chucišvilis.

Pretendentų pasitraukti iš NVS, be Gruzijos ir Ukrainos, daugėja. Moldovos parlamente tokią iniciatyvą iškėlė aljanso „Mūsų Moldova“ deputatų frakcija, kuri siūlo denonsuoti sutartį dėl Moldovos buvimo NVS.

Maskvoje priiminėjami tiktai dviejų „respublikų“ – Abchazijos ir Padniestrės – statytiniai. Tarp jų nėra trečiojo – Pietų Osetijos „prezidento“ Eduardo Kokoity. Tai ir suprantama. Maskvos marionečių planai skiriasi. Jeigu Abchazija ir Padniestrė siekia, tiksliau, joms numatytas buvimo NVS sudėtyje statusas, tai Pietų Osetiją numatoma prijungti prie Rusijai priklausančios Šiaurės Osetijos. Tai yra, padaryti ją Rusijos Federacijos dalimi.

Pažymėtina, kad Abchazijos ir Padniestrės separatistų planus visiškai palaiko ir, aišku, skatina oficialusis Kremlius. Vakaruose pasigirdus kritikai, jog Rusija kėsinasi į Gruzijos ir Moldovos teritorinį vientisumą, Rusijos URM viceministras Grigorijus Karasinas, komentuodamas Abchazijos „prezidento“ S.Bagapšo pareiškimą dėl būtinumo priimti Abchaziją į NVS, išdėstė, jog nematąs tame nieko bloga, nes kiekvienos valstybės (!) lyderis turi teisę pareikšti savo nuomonę bet kokiu klausimu. Vadinasi, Maskva jau apsisprendė atplėšti nuo Gruzijos ne tik Abchaziją, bet ir Pietų Osetiją, o nuo Moldovos – Padniestrę. Kaip reaguos į tai kitos NVS šalys, sunku pasakyti. Juk niekas negarantuotas, kad Kremlius užsimanys ir kitose NVS šalyse įkurti kažkokius panašius darinius. O marionečių ir kolaborantų visada atsiras.

Po faktiško Abchazijos, Padniestrės, Pietų Osetijos atplėšimo, artėja ir Krymo eilė. O čia jau Maskvai vargu ar taip lengvai pasiseks.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija