„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. rugpjūčio 9 d., Nr. 13 (129)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Po penkerių metų – nauja SSRS

Pastarojo meto Kremliaus kontroliuojamos žiniasklaidos komentarai apie politinius įvykius, ypač liečiančius ne tik buvusias SSRS „respublikas“, bet ir „tolimąjį užsienį“, dargi agresyvesni nei juodžiausiais komunistinio režimo metais. Tada tokio pobūdžio komentaruose ir straipsniuose nebuvo atvirų grasinimų kaimynams, dargi šnekama apie taikingą Maskvos poziciją ir t.t. Dabar gi kagėbistine-putiniška maniera parašyti straipsniai, televizijos laidų vedėjų komentarai yra perdėm agresyvūs, imperiniai, dvelkiantys atviru stalinizmu. Ypač tuo pasižymi Rusijos laikraščiai „Tribuna“ ir „Komsomolskaja pravda“ bei televizijos programos „Odnako“ vedėjas Michailas Leontjevas, kurio komentarus minėti laikraščiai bemat persispausdina. Štai neseniai „Komsomolskaja pravda“ paskelbė M.Leontjevo komentarą reikšmingu pavadinimu: „Po penkerių metų Rusija surinks naują Sąjungą“. Verta ir būtina pacituoti kelias šio straipsnio pastraipas, kad žinotume, ko galima laukti iš Maskvos artimiausioje ateityje, su kuria Lietuvą kviečia „draugauti“ Lietuvos Seimo narys B.Bradauskas bei panašūs buvusiai imperijai plušantys veikėjai.

„Štai Ukraina paskelbė ekonominę blokadą paskutiniajai buvusios SSRS teritorijai – Padniestrei. Ir jos gyventojai visiškai teisūs taip vadindami savo respubliką (!). Todėl, kad tapo vieninteliai visoje buvusios SSRS erdvėje, su ginklu rankose stoję ginti tarybines vertybes ir atmušę moldavų ir rumunų nacionalistų atakas. Visiems suprantama, jog Padniestrės klausimas sprendžiamas ne Kijeve, tuo labiau ne Kišiniove, o Maskvoje. Tačiau dabar, kai Moldova susijungė su Ukraina prieš šį SSRS paskutinį tašką, Rusija beveik neteko galimybių kokiu nors būdu padėti Tiraspoliui. Mat Padniestrė neturi su Rusija bendros sienos. O skambinti V.Juščenkai ir prašyti neskriausti Tiraspolio - V.Putinas to nedarys. Nes V.Juščenka supranta tiktai ultimatumų kalbą, o visus kuklius Maskvos prašymus paverčia kaltinimais Rusijai.

Jeigu B.Jelcinas iš pat pradžių būtų pripažinęs Padniestrę ir Abchaziją nepriklausomomis ir dar daug ką padaręs, Rusija dabar turėtų visai kitą statusą NVS viduje. Nepalyginti aukštesnį. Bet, užuot to, jis prieš atsistatydindamas pasirašė susitarimą dėl Rusijos karinės bazės išvedimo iš Padniestrės. Kodėl? Juk to iš jo niekas neprašė.

Taigi V.Juščenka, spausdamas Padniestrę, nusmukdė savo reitingą Ukrainos pietuose. Odesos gyventojai vykdavo vakarieniauti į Padniestrę. Juk Odesa ir Tiraspolis visiškai šalia. Bet V.Juščenka juk prisiekė ne ukrainiečiams. Jis prisiekė Vašingtonui. Ir dabar vykdo komandas, ateinančias iš JAV. Jam tai svarbiau nei šimtų tūkstančių rusų ir ukrainiečių, gyvenančių Padniestrėje, interesai.

Jeigu V.Juščenka būtų suartėjęs su Rusija, o ne su JAV, Padniestrės gyventojai jau seniai būtų įsilieję į naująją Sąjungą. Ir Abchazija, ir Pietų Osetija, ir Baltarusija, ir dar kitos respublikos, šaukdamos „pagaliau“, atsirastų Sąjungoje. Ir pati Moldova, kuri dabar kariauja prieš Padniestrę, atsidurtų Sąjungoje.

Bet dabar belieka laukti, kiek dar laiko praeis, kol šis prorusiškas anklavas prie Dniestro išsilaikys. Labai svarbu, kad išsilaikytų bent penkerius metus. Per tą laiką Rusija sustiprės ir visiškai pakeis NVS. Tai istoriškai gana trumpas laikotarpis. Bet kokiu atveju tai kur kas mažiau, nei mes dabar gyvename išsibarstę po atskirus butus“.

Pasakyta pakankamai aiškiai. Iš pradžių prie „naujos Sąjungos“ Maskva prijungs Padniestrę, Abchaziją, Pietų Osetiją, o vėliau imsis rimtesnių veiksmų, nes, pasirodo, visi buvusios sovietinės imperijos gyventojai, išskyrus saujelę Baltijos šalių ir Ukrainos „nacionalistų“, nieko daugiau ir netrokšta, kaip vėl susiburti po Rusijos sparnu, o viską sugadino tas niekdarys B.Jelcinas. Ir tai „sąjungai“ atkurti daroma viskas. Štai Ukrainos Charkovo miesto taryba paskelbė rusų kalbą oficialia valstybine kalba. Iš 56 deputatų šiam pasiūlymui pritarė 53. Šis sprendimas priimtas tuoj po to, kai Kijevas neleido surengti Kryme referendumo dėl rusų kalbos statuso, tai yra, paskelbti rusų kalbą valstybine kalba. Kaip pareiškė Charkovo meras V.Šumilkinas, jam nereikia jokio leidimo, nes ir taip rusų kalbą laiko gimtąja 60 proc. Charkovo gyventojų, o 90 proc. kalba vien rusiškai. Nuo šiol visų gatvių pavadinimai ir raštvedyba Charkove bus rusų kalba.

Taigi penkmečio planas atkuriant „naują Sąjungą“ ne tiktai paskelbtas, bet ir pradėtas vykdyti.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija