„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. rugsėjo 13 d., Nr. 15 (131)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

2006 metai

 

Minimos rugsėjo 11-osios metinės

Prieš penkerius metus, 2001 m. rugsėjo 11-ąją, žuvo beveik 3000 žmonių, kai du su „Al Qaeda“ siejamų savižudžių užgrobti lėktuvai įsirėžė į Pasaulio prekybos centro dangoraižius Niujorke, trečias krito ant Pentagono, o ketvirtasis, kaip spėjama, nutaikytas į Baltuosius rūmus, sudužo Pensilvanijos laukuose. Rugsėjo 11-osios įvykius tyrusi komisija nustatė, jog viena iš svarbių priežasčių, neleidusių užkirsti kelio terorui, buvo bloga JAV saugumo tarnybų koordinacija. Metinių išvakarėse kalbėjusi JAV valstybės sekretorė Kondoliza Rais teigė, jog dabar JAV saugesnės negu prieš penkerius metus, bet „dar nėra tikrai saugios“.


Penkeri metai po tragedijos

Petras KATINAS

Visas pasaulis mini tragiškąsias rugsėjo 11-osios penktąsias metines. Tą 2001 metų dieną islamistų teroristai įvykdė patį didžiausią ir kruviniausią aktą, susprogdindami Niujorke du dangoraižius dvynius, kuriuose buvo įsikūręs Pasaulio prekybos centras. Šiame centre dirbo apie 700 kompanijų su 50 tūkstančių žmonių. Teroristinio išpuolio metu žuvo per tris tūkstančius žmonių.


Legionieriai

Petras KATINAS

Kalbėsime ne apie garsųjį prancūzų užsienio legioną ir legionierius, o apie vietinius Rusijos „penktosios kolonos“ atvirus ir užsimaskavusius agentus. Ir tai pastebi kiekvienas, kuris dar įstengia matyti ir mąstyti, kurių dar visiškai nenupilietino ir nenužmogino galinga ir gausiai finansuojama propagandinė mašina. Štai Kovo 11-osios Akto signataras prof. Bronislovas Genzelis (kažkodėl vis dar neišmestas iš Socialdemokratų partijos) neseniai savaitraštyje „Atgimimas“ bandė analizuoti, kas gi Lietuvoje yra tie įtakos agentai, siekiantys paversti Lietuvą jeigu ne kolonija, tai satelitine valstybe.


Garsinanti Lietuvą Europoje

Aurelija Goris-Norienė
(antra iš kairės) tarp kitų
PLB sekretoriato narių

Rugpjūčio pradžioje tris dienas Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų plenarinių posėdžių salėje, posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XII seimas. Apie tai rašoma gana plačiai. Į šį periodiškai kas treji metai vykstantį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) seimą susirinko per 140 delegatų iš 35 pasaulio šalių. Priminsime, kad naująja PLB Valdybos pirmininke išrinkta Amerikoje gyvenanti advokatė Regina Narušienė.


Dar viena demagogija Rusijos tema

Tarsi iš miego pabudome. Seniai visi kalbame, kad negerai daro Vakarai, pataikaudami Rusijai. Gerai yra gerbti ir mylėti, bet reikia ir padėti jai nugalėti jos trūkumus, kurie ir jai pačiai, ir pasauliui yra grėsmė. Reikia būti reikliems. Tegul Rusija paiso joje gyvenančių žmonių teisių. Tegul nenaikina čečėnų tautos, nors jau yra beveik sunaikinusi. Tegul neužsiima energetiniu šantažu. Tegul viso to nedaro – bus geriau jai ir pasauliui. Tegul neklastoja istorijos, bet ją pripažinusi atsiprašo buvusių skriaudžiamų valstybių ir pagal galimybes tegul imasi atlyginti joms padarytą žalą. Visa tai mes žinome ir visiems pasakome, kai tik pasitaiko proga. Vakarai taip pat žino, bet, skirtingai nuo mūsų, ieško progų nutylėti. Mes už tai juos peikiame, ir jie kartais pasitaiso. Jie net ne visada supyksta, kad juos peikiame. Gal mūsų paraginti, gal susigėdę kartais pakalba ir apie Rusijos žmonių teises, ir apie energetinį saugumą. Mums atrodo ir taip tikriausiai yra, kad jie per mažai kalba ir dar mažiau daro, todėl mes vėl juos raginame. Tas procesas vyksta visus 16 metų – nuo pat mūsų nepriklausomybės atkūrimo. Kai arčiau valdžios buvo Sąjūdis, vėliau Tėvynės sąjunga, buvo kalbama žymiai garsiau, gal todėl rezultatai buvo geresni.


Lietuvos rekordai ir spėtinos jų priežastys

Pirmiausia pastebėkime, kad viešosios propagandos priemonės noriai skelbia Lietuvai priskiriamus blogus rekordus ir jais mėgaujasi. Tai yra tikslinga jų veikla, o jų skelbiamus rekordus galima būtų pavadinti juodaisiais. Tikriausiai yra ir kitokių rekordų, tik jie nebūtų juodi - apie tokius labiau linkstama tylėti, todėl jų nežinome. Čia kalbėsime apie tuos, kuriuos žinome, t.y. apie „juoduosius“ rekordus.


Apie globalizmo pavojus

Jonas Kazimieras BURDULIS

Baigėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XII seimas, perskaityti jo dalyvių pranešimai, nutilo karšti ginčai dėl rezoliucijų, bet dar gyvi atmintyje tų trijų dienų įspūdžiai, su kai kuriais delegatais mintyse vis dar ginčijuosi, diskutuoju.

Savo įspūdžiais noriu pasidalyti su tais, kurie neturėjo galimybės apsilankyti PLB XII seimo posėdžiuose, pabendrauti su jo delegatais. Nežinau, kaip atrodė PLB seimo darbas anksčiau, nes šiemet jo darbą stebėjau pirmąkart. Į akis krito nevienalytė jo delegatų sandara. Tarp antrosios ir trečiosios emigracijos bangos delegatų buvo ryškus kontrastas. Jeigu visas vyresniųjų elgesys liudyte liudijo, jog jiems brangi tėvynė, lietuviškumas, jog jie visą savo gyvenimą, visas savo jėgas aukojo Tėvynės laisvei, tai jaunesnieji pasižymėjo atsainia laikysena, sakyčiau, netgi nederamu lengvabūdiškumu, kai reikėjo parodyti sveiką protą, atsakomybę prieš Dievą, prieš tautą.


„Katiušos“, „Vampyrai“ ir kiti rusiški žaisliukai

Po lyg ir pasibaigusio Izraelio bei „Hizbollah“ karinio konflikto Libane, sukrėtusio visą pasaulį, vis labiau ryškėja, kad „Hizbollah“ smogikų trimituojama „pergalė“ prieš sionistus neapsiėjo be Rusijos, vėl bandančios eiti Sovietų Sąjungos pėdomis, įsikišimo. Iš tiesų per Izraelio ir „Hizbollah“ susirėmimus, remiantis Libano vyriausybės atstovų ir vietinės žiniasklaidos pranešimais, Izraelio armija Pietų Libane neteko beveik trisdešimties tankų „Merkava“, kurie laikomi vienais geriausių visų armijų ginkluotėje. Tel Avivas nepatvirtino šių pranešimų, tačiau jų ir nepaneigė. Izraelio gynybos ministras Amiras Peresas kartu su vidaus saugumo ministru Ariu Dichteriu tvirtina, kad armija patyrė tokių neįprastų Izraeliui nuostolių dėl naujausių rusiškų ginklų. Tiksliau, dėl jų masinio panaudojimo gatvių mūšiuose. Tarp tų ginklų ministrai paminėjo rankinius prieštankinius granatsvaidžius „RPG 29-Vampyras“. Kaip tvirtina Izraelio žiniasklaida, remdamasi žvalgybos pareigūnų duomenimis, kažkada Rusija pardavė tokius prieštankinius granatsvaidžius Sirijai, o ji perpardavė juos arabų teroristams.


Nelyginami dydžiai

Paminklas Kim Čen Irui

Pasaulis kiek lengviau atsikvėpė po paskelbtų trapių paliaubų tarp Izraelio ir agresyvių Artimųjų Rytų ajatolų ir šeichų suburtos grupuotės „Hisbollah“. Aišku, niekas nesiima net prognozuoti, ar tos paliaubos bus ilgalaikės. Vašingtone, Londone ir kitose sostinėse vėl imta svarstyti, kas gi dabar yra didžiausia JAV prezidento Džordžo Bušo paskelbta „blogio ašies“ valstybė, kelianti nuolatinį pavojų pasaulio taikai ir stabilumui. Dažniausiai įvardijamos dvi tokios šalys – Iranas ir Šiaurės Korėja. Jeigu Teherano ajatolos, faktiškai sukūrę ir komanduojantys „Hisbollah“ smogikams, buriantiems šachidų (savižudžių) teroristų būrius, nuolat aštrina ir taip jau tragišką padėtį Artimuosiuose Rytuose, tai komunistinės Šiaurės Korėjos „didysis vadas“ Kim Čen Iras terorizuoja pasaulį savo branduolinėmis ambicijomis, nė kiek ne mažesnėmis nei Teherano mulų.


Būsimųjų karų scenarijai

Kas ketverius metus JAV gynybos ministerija skelbia apžvalgą apie JAV ginkluotųjų pajėgų tikslus ateinantiems metams. Paskutinėje šiais metais paskelbtoje apžvalgoje skelbiama, kad pirmiausia Pentagonas rengiasi karui su tarptautiniu terorizmu, kuris gali užsitęsti dešimt metų ir daugiau.


Nacionalizmo ir imperializmo šaukliai

Petras KATINAS

Vienas bičiulis, gyvenantis Sankt Peterburge, dažnai atsiunčia Rusijos žurnalų ir laikraščių, jeigu juose atvirai reiškiamos Sovietų Sąjungos ar „didžiosios“ Rusijos atkūrimo idėjos. Minėtas bičiulis ir mūsų Atgimimo metais, ir vėliau buvo ir išliko didelis Lietuvos draugas, anksčiau jis dirbo netgi buvusio Sankt Peterburgo mero pirmosios bangos demokrato velionio A.Sobčiako komandoje. Neseniai jis atsiuntė du storus literatūrinius žurnalus „Moskva“ ir „Naš sovremennik“, kurie dabar Rusijoje yra bene didžiausi imperijos atkūrimo propaguotojai ir nuolat aprauda imperijos žlugimą. Matant, kas vyksta Ukrainoje, netenka stebėtis, kad Kremlius pasirengęs jokiu būdu nepaleisti iš savo rankų ir Ukrainos.


Imperininko desantas

Buvęs Rusijos prezidento V.Putino specialusis įgaliotinis Kaliningrado reikalais, to nelemto tranzito į šį Rusijos anklavą klausimais spaudęs ir Lietuvos valdžią, Dmitrijus Rogozinas nerimsta savo kailyje. Dar kovo mėnesį dėl vidinių rietenų palikęs savo sukurtos nacionalistinės ir imperinės partijos „Rodina“ pirmininko postą, jis ėmėsi kitos „patriotinės“ veiklos: pareiškė išvykstąs į Kijevą, nes sumanė kurti Ukrainoje pilietinį rusakalbių judėjimą, kuris kovos už rusų teises... Kartu D.Rogozinas paneigė Rusijos žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad jis ilgam nepasiliks Ukrainoje, o sugrįš į tėvynę prieš rinkimus į Rusijos Valstybės Dūmą. Šis „patriotas“ taip pat dievagojosi, kad jis nesikiš į Ukrainos vidaus ir užsienio politikos reikalus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija