„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. vasario 28 d., Nr. 4 (141)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Islamistai rengiasi atakuoti Europą

Ne tik JAV, bet ir kitų šalių politikos analitikai bei žvalgybos institucijos skelbia pavojaus signalus, kad šį pavasarį Afganistano talibai pradės labai plataus masto karinę ir teroristinę operaciją Afganistane. Ir ne tik. Talibano islamistiniai radikalai paskelbė apie savo „kovos doktrinos“ papildymus, pateisinančius teroro aktus, nukreiptus prieš taikius ne tik savo šalies, bet ir kitų valstybių gyventojus. Taigi dabar talibai, pasinaudodami savo atnaujinta ideologija, nebijodami Alacho bausmės, gali ramia sąžine žudyti ne tik politikus ar visuomenės veikėjus, bet ir visus europiečius. Pasak vieno talibų ideologo ir jų lauko karo vado Muchamedo Amino, paprastų europiečių žudymas yra teisingas keršto vykdymas, nes jie rinkimuose balsavo už savo vyriausybes, kurios siunčia karius ar civilius specialistus į Afganistaną. Taigi, anot M.Amino, visiškai logiška žudyti tuos žmones, kurie savo balsais išrinko į valdžią politikus, kalčiausius dėl visų bėdų, ištinkančių islamistų šalis. Toje naujoje talibų programoje skelbiama, kad ne JAV prezidentas Džordžas Bušas ar Didžiosios Britanijos premjeras Tonis Bleiras, ne Jungtinės Tautos ar NATO nori įvesti bent jau į demokratiją panašią tvarką Afganistane. Pats didžiausias kaltininkas yra Europos šalių gyventojai, kurie ir turi susilaukti pelnytos islamistų talibų bausmės. Štai kaip skamba papildyta talibų strategija: „Jie (europiečiai) atėjo į mūsų žemę, žudė mūsų moteris ir vaikus. O juos atvedė ir už jų stovi, paprasti Europos žmonės. Todėl mes ateisime ir žudysime tuos Europos žmones“.

Taigi sekdamas „Al Qaeda“, ir „Talibanas“ rengiasi kruvinam maršui į Europą, pirmiausia surengiant teroro aktus didžiausiuose Europos šalių miestuose. Tiesa, kiek skirtingai nuo Osamo bin Ladeno auklėtinių ir sekėjų, Afganistano talibai ekstremistai nelabai trokšta aukoti savo gyvybes už Alachą, tapdami teroristais – savižudžiais. Jie siekia panaudoti ir jau išbandė kitas priemones – įmontuoti įvairiose vietose distancinius sprogdinimo įtaisus daugiausia žmonių lankomose vietose. Tačiau talibų vadeivos puikiai žino, kad Europos policija ir kitos saugumo struktūros suranda paslėptus sprogmenis ir visokias uždelsto veikimo bombas ne tik automobiliuose, bet ir visur kitur. Galiausiai talibai dar ėmė rengti teroristiniams išpuoliams savo mirtininkus – šachidus.

Be planuojamo įsiveržimo į Europą ir surengti senojo žemyno miestuose teroristinį pragarą, „Talibanas“ rengia didelio masto karinę operaciją pačiame Afganistane. Talibų vadovai savo rengiamą plataus puolimo karinę operaciją, sekdami Irako smogikų grupuotėmis, vadina „sukilėlių operacija“. Tačiau skirtumas tarp Irako ir Afganistano smogikų vis dėlto yra. Mat kai kurie Irako smogikų vadeivos, tiek šiitai, tiek sunitai, atvirai konfliktuoja su „Al Qaeda“ ir netgi netiesiogiai bendradarbiauja su amerikiečių kariškiais, pranešdami jiems apie „Al Qaedos“ teroristų rengiamas akcijas. Tuo tarpu talibai meta visas savo pajėgas kovai su „kryžiuočiais“, tai yra su JAV ir NATO stebėtojais. Todėl jeigu Irako karines grupuotes sąlyginai ir galima pavadinti sukilėliais, tai jokiu būdu tokie nėra „Talibano“ islamistiniai ekstremistai.

Afganistano teroristai, vadovaujami mulos Omaro, be paliovos ragina visą musulmoniškąjį pasaulį, vos tik pasibaigus šventajam musulmonų mėnesiui Ramadanui, visais įmanomais būdais keršyti ne tiktai „užsienio kryžiuočiams“, bet ir nuversti Artimųjų Rytų regiono musulmoniškų šalių režimus, kurie esą pernelyg pataikauja JAV ir Europai. Galima priminti, kad 2001 metais tarptautinės koalicijos pastangomis Afganistane buvo įvykdytas karinis perversmas, ir mula Omaras pasitraukė į teroristinį pogrindį. Nuo tų laikų JAV specialiosios tarnybos nesėkmingai bando sugauti ar sunaikinti šį „antruoju teroristu“ po Osamos bin Ladeno paskelbtą teroristų vadeivą. Beje, kai kurie JAV Centrinės žvalgybos valdybos atstovai įsitikinę, kad mula Omaras yra Pakistano specialiųjų tarnybų statytinis. Nors oficialioji Pakistano valdžia skelbiasi esanti JAV sąjungininkė, tačiau šioje šalyje yra labai daug įtakingų politikų ir kariškių, kurie palaiko Afganistano „Talibano“ gaujas. Dėl to šį pavasarį ir vasarą tarptautinių pajėgų iš NATO šalių Afganistane laukia nelengvas laikotarpis, kovojant su talibų smogikų būriais. O jeigu prasidės „Talibano“ paskelbtos strategijos – žudyti visus europiečius, pirmiausia Europos didžiuosiuose miestuose – vykdymas, Senajame žemyne gali prasidėti didžiulė sumaištis.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija