„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. kovo 28 d., Nr. 6 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Bedantė armija

Rusiškas naikintuvas Suchoj-30
MKI – vienas moderniausių pasaulyje

Po karingos Rusijos prezidento V.Putino kalbos Miunchene, kurioje jis gąsdino JAV savo karine galybe, naujausiomis raketomis, galinčiomis sunaikinti visus taikinius žemėje ir ore, pasaulis prabilo apie Maskvos pradėtą naują „šaltąjį karą“. Nežinia, kuo čia dėtas žodis „naujasis“. Nes, kaip pareiškė buvęs Rusijos armijos generalinio štabo viršininko pavaduotojas generolas Leonidas Ivašovas, „šaltasis karas“ niekada ir nebuvo pasibaigęs. „Rusija visada buvo ir bus strateginis JAV priešas“, - teigė L.Ivašovas. Tačiau karingi V.Putino ir armijos generolų žodžiai neatspindi to, kad Sovietų Sąjungos laikų ir dabartinė Rusijos padėtis gerokai pasikeitė. Tuomet amerikiečių žvalgyba, kaip dabar pripažįsta Amerikos specialistai ir analitikai, gerokai perdėjo SSRS galybę ir jos keliamą grėsmę pasauliui. Šiuo metu Vašingtonas jau nedaro panašios klaidos.

Miunchene pareikštus V.Putino kaltinimus JAV dėl neriboto militarizmo eskalavimo gana ramiai atmetė JAV gynybos ministras Robertas Geitsas. Taip pat ir kalbas apie Rusijos neįveikiamą karinį potencialą. Amerikai dabar kur kas daugiau rūpesčių kelia ne Rusijos armijos galybė, o tai, kad Rusija didžiuliais kiekiais parduoda modernią ginkluotę neprognozuojamiems Irano, Sirijos ir panašių šalių režimams. Pernai Rusija pardavė ginklų už rekordinę sumą – beveik septynis milijardus dolerių. Vašingtoną kur kas labiau neramina ir tai, kad Maskva savo energetinius resursus naudoja kaip politinį ginklą.

Kaip teigia JAV žurnalo „Newsweek“ politikos apžvalgininkas O.Metjus, Rusija gali kiek nori šūkauti, kad savo rankose turi didžiulį karinį vėzdą. Iš tiesų pats V.Putinas ir jo karingi nacionalistai suvokia, kad tas vėzdas gerokai sutrūnijęs. Pažvelkime į skaičius. Šiemetis Rusijos karinis biudžetas – 31,3 mlrd. dolerių. Tai iš tiesų didelis šuolis palyginti su 2001 metais, kai karinis biudžetas buvo tik 8,2 mlrd. dolerių. Bet ir dabar Kremlius kariniams reikalams skiria tiktai trečdalį tų lėšų nei buvo SSRS laikais. Tačiau ne tai yra svarbiausias dalykas. Rusijos armija atsidūrė tiesiog apverktinoje būklėje. Ir tai ne amerikiečių ar kitų Rusijos „priešų“ skleidžiami Rusijos armijos vertinimai, o aukštų šios šalies generolų ir karinių specialistų skelbiami pareiškimai. Aišku, reikalo esmė – ne modernioje ginkluotėje. Šiuo metu Maskva turi pakankamai pinigų ir specialistų tai ginkluotei kurti ir gaminti. Vien tai, kad atsirado modernios prieštankinės raketos „Komet“, „Suchoj-30 MKI“ klasės naikintuvai, naujausios kartos artimo ir vidutinio nuotolio raketos, dar nieko nereiškia. Dabartinės Rusijos armijos Achilo kulnas – joje tarnaujantys žmonės. Kokio kovingumo ar pasiaukojimo galima laukti iš nuskurdusių, užguitų, beveik beraščių jaunų šauktinių, kurie sudaro dabartinės armijos pagrindą. Kareiviai žeminami ir išnaudojami, o tai daro perdėm korumpuotas karininkų korpusas.

Kremliaus viršūnes vos ne infarktas ištiko, kai prieš porą mėnesių Rusijos karinių oro pajėgų vadas generolas pulkininkas Vladimiras Michailovas atvirai pareiškė, kad daugiau nei 30 proc. iš 11 tūkstančių jaunuolių, pašauktų 2006 metais į būtinąją tarnybą karinėse oro pajėgose, yra „psichiškai neprognozuojami“. Dar 10 proc. turi problemų dėl narkotikų ir alkoholio, o 16 proc. yra išsekę dėl nuolatinio pusbadžio gyvenimo. Ketvirtadalis šauktinių kareivių, pakliuvusių pas generolą V.Michailovą, nežino savo tėvų vardų, o trys procentai nežino savo motinų vardų, o dar trys procentai išvis neturi tėvų.

„Daugelis šauktinių nemoka gerai skaityti ir rašyti“, - pritarė V.Michailovui kitas generolas, buvęs armijos generalinio štabo viršininko pavaduotojas L.Ivašovas. Dauguma iš šauktinių nemoka vairuoti paprasto automobilio, o ką jau kalbėti apie šiuolaikinius tankus ir kitą karinę techniką. Ir tokie sodinami vairuoti naujausius, elektronikos prikimštus tankus T-90, kurių kiekvienas kainuoja milijoną dolerių. Pasak buvusio Rusijos gynybos ministro, dabar pirmojo vicepremjero Sergejaus Ivanovo, šiuo metu armijoje tarnauja 1,13 mln. kariškių. „Mažinti šį skaičių – neįmanoma“, - sakė S.Ivanovas

Aišku, Rusijos armija pakankamai didelė. Tačiau armija gali būti stipri, jei joje tarnauja stiprūs žmonės, o, pasak Rusijos generolų, Rusijos kareivių kokybė daugiau nei bloga. Štai dar vienas tos „kokybės“ pavyzdys. Nuo tarnybos armijoje išsisuka daugiau kaip 89 proc. šauktinių. Daugiausia nuo tarnybos išsiperka kyšiais karinių komisariatų karininkams ir medicinos komisijų gydytojams. Taigi į armiją pakliūva tiktai patys neturtingiausi ir net minimalaus išsilavinimo neturintys jaunuoliai.

„Mes šaukiame į savo armiją visuomenės atmatas, ir patys susikuriame iliuziją, jog armijoje viskas yra gerai“, - konstatuoja buvęs sausumos pajėgų vado pavaduotojas generolas pulkininkas Eduardas Vorobjovas. Šis generolas jau seniai ragina pereiti prie profesionalios armijos. Tačiau, anot Rusijos karinio analitiko Aleksandro Golco, armijos vadovybė nė už ką to nenori daryti. Juk, atsisakius būtinosios tarnybos šauktinių, nebebus ir didžiulių kyšių bei pajamų iš vergiško naujokų darbo aukštųjų karininkų statomose vilose.

„Mūsų armija – tai dvokianti bala. Ji absoliučiai degradavusi nuo pačių aukščiausių viršūnių iki apačios, - taip sausio mėnesį savo priešmirtiniame laiške rašė kapitonas Viktoras Bobrovas, motošaulių kuopos vadas iš vieno karinio Nižnyj Novgorodo karinio dalinio. – Niekas už tai neatsako. Vienintelis dalykas, kuo užsiima mūsų karininkai, - pinigų plėšimas iš kareivių ir jų tėvų. Visi tik ir tegalvoja, kaip čia daugiau pavogus ir apiplėšus“. Beje, vien tiktai 2007 metų sausį nusižudė 67 Rusijos armijos kariškiai, daugiausia eiliniai, nebepakentę nuolatinio išnaudojimo ir pažeminimo.

Garsus Rusijos karinis analitikas Pavelas Felgenhaueris neseniai rašė: „Tegul Putinas džiaugiasi savąja Potiomkino armija, pasenusiomis branduolinėmis strateginėmis raketomis, armijos realybė – tragiška“. (Buvusios Rusijos imperatorės Jekaterinos II favorito kunigaikščio Potiomkino strategija Rusijoje įsigalėjo nuo tos imperatorienės laikų, kai apsukrus favoritas statė kaimus-dekoracijas, aprengdavo varganus baudžiauninkus švariais drabužiais ir liepdavo jiems linksmintis prie tų pseudo kaimų-dekoracijų, kai Jekaterina II vykdavo į provinciją apžiūrėti savo valdų.) Taigi Rusijos prezidentas V.Putinas, nepraleidžiantis progos pagąsdinti pasaulį naujausios klasės raketomis ir armijos galybe, iš tiesų tiktai demonstruoja rusiškos meškos nagus ir dantis, kurie iš tiesų jau visiškai atšipę.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija