„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. kovo 28 d., Nr. 6 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Prabilo maršalas–pučistas

Buvęs Rusijos gynybos ministras SSRS maršalas Dmitrijus Jazovas pastaruoju metu labai aktyviai reiškiasi Rusijos spaudoje ir, kaip teigiama, Kremlius nuolat konsultuojasi su juo kariniais klausimais. Šiomis dienomis maršalas surengė savo naujos knygos „Karibų krizė. Praėjus keturiasdešimčiai metų“ pristatymą. Pirmiausia autorius pabrėžė, kad Karibų krizėje D.Jazovas dalyvavo asmeniškai. 1962 metais jis, jaunas sovietų armijos pulkininkas, vadovavo sovietų atskirajam motorizuotų šaulių pulkui Kuboje ir, kaip jis rašo, stojo „ginti nuo amerikiečių puolimo Laisvės salą“. Ir kaip nusipelnęs veteranas prieš dvejus metus asmeniškai komunistinės Kubos valdžios buvo pakviestas į Havaną dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, skirtoje vadinamosios Karibų krizės jubiliejui paminėti. Šioje konferencijoje dalyvavo Kubos, Rusijos kariškiai ir mokslininkai, politologai, kurių pranešimų pagrindu (tarp jų ir savo paties) šis nenuilstantis Maskvos militaristas ir parašė savo knygą. Kaip žinoma, tuo metu pasaulis dėl Sovietų Sąjungos politikos buvo atsidūręs vos per plauką nuo branduolinės katastrofos, kai „laisvės saloje“ dislokavo savo branduolinį ginklą. D.Jazovas teigia, kad Trečiasis pasaulinis karas tada buvo kur kas realesnė galimybė nei teigiama daugelyje šia tema paskelbtų knygų bei dokumentų. Pasirodo, Kuboje tuo metu buvo dislokuotos ne tiktai sovietinės balistinės raketos, apginkluotos branduoliniais užtaisais, kurios turėjo sunaikinti svarbiausius JAV karinius ir civilius objektus visame Amerikos kontinente. Kiekvienas sovietų armijos motorizuotų šaulių pulkas, dislokuotas Kuboje, buvo apginkluotas taktiniais artimojo veikimo branduoliniais ginklais. Pasak D.Jazovo, tai buvo baisiausias siurprizas Vašingtonui. „Rossijskaja gazeta“ karinis apžvalgininkas Michailas Falalejevas, keldamas į padangę šį maršalo D.Jazovo kūrinį, pažymi, jog tai ne tik sovietinio karinio veikėjo memuarai, bet ir analizė dabartinės padėties Pietų Amerikoje, kurioje atsiranda „pažangūs“ režimai tokiose šalyse kaip Venesueloje, Bolivijoje ir kitose, kurios, kaip ir Kuba, pasirengusios mesti iššūkį JAV „imperializmui“. Tuo labiau kad tam iššūkiui atėjo labai palankus metas. Esą JAV įklimpusios Irake ir Afganistane, todėl nebegalės ir neturės nei karinės jėgos, nei finansinių resursų, jeigu iškiltų dar viena rimta politinė krizė.

D.Jazovo knygą išleido leidykla „MEGA-PIR“. Valdžia padengė visas išlaidas leidyklai, kad beveik visas tiražas būtų išdalytas universitetų, karo ir vidurinių mokyklų bibliotekoms, veteranų ir jaunimo organizacijoms.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija