„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. balandžio 25 d., Nr. 8 (145)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Dėl nepakeliamos humanitarinės padėties Čečėnijoje

Tarptautinio apvalaus stalo dalyvių kreipimasis

Europos parlamento pirmininkui p. Hansui Gertui Piotteringui,

Europos tarybos parlamentinės asamblėjos prezidentui p. Renč van der Lindenui,

ESBO pirmininkui p. Migueliui Angelui Moratinosui

Pripažindami ir gerbdami humanizmo principus, kad Europoje visi turi būti lygūs ir vertingi, mes, apvaliojo stalo dalyviai - parlamentų nariai ir visuomenės atstovai, Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje, šių metų balandžio 21 d. apvalaus stalo diskusijoje „Humanitarinė padėtis Čečėnijoje“ atvirai ir visapusiškai apsvarstėme padėtį Čečėnijoje.

Faktinė informacija apie humanitarinę padėtį Čečėnijoje yra siaubinga, neatitinkanti visuotinai priimtų tarptautinės teisės principų ir normų, kurių vykdymo ir laikymosi JTO ir Europos valstybių organizacijos neverčia Rusijos laikytis, nepareikalauja jos teisinės, politinės bei moralinės atsakomybės, tuo skatindamos savivalę ir nežmoniškumą rafinuotos teisės priedanga.

Pseudoteisinė bazė. Tarptautinės organizacijos nepripažino demokratiškais Rusijos baudžiamųjų ir represinių karinių struktūrų „organizuotą“ referendumą, prezidento ir parlamento rinkimus, kuriuose „dalyvavo“ po 80 proc. rinkėjų. Rusija savo žiaurų, naikinamąjį ir nusikalstamą karą prieš Čečėniją, iš esmės genocidinį, neregėtą Europoje, apsimestinai bando užglaistyti kuriamomis fiktyviomis, formaliomis teisinėmis struktūromis.

Čečėnijos teismai ir prokuratūra atlieka Rusijos ir vietinės valdžios aptarnavimą. Čečėnijoje yra konstitucinis teismas, atliekantis dekoratyvinį vaidmenį. Teisiškai ir faktiškai visus pareigūnus, netgi advokatus, skiria Maskva. Praktiškai visa valdžia Čečėnijoje atiduota vienam Maskvai paklusniam asmeniui.

Žmogaus teisės. Žmogui negarantuojama teisė į gyvybę, todėl kalbėti apie kitas teises nėra prasmės. Nuolat grobiami ir žudomi valdžiai neįtinkantys žmonės. Oficialiai teigiama, kad dabar nerandama 2,7 tūkst. asmenų. Vietinės valdžios priešai čečėnai atvirai žudomi net Maskvoje.

Sveikatos apsauga. 2005–2006 metais Šiolkovskaja rajono mokyklose buvo apnuodyti per 150 moksleivių. Manoma, kad tai atlikti nuodų poveikio žmogui bandymai. 50 proc. naujagimių gimsta su sveikatos nukrypimais.

Dėl karo veiksmų ir maisto trūkumas sukėlė masinį sergamumą tuberkulioze, onkologinėmis, širdies ir psichinėmis ligomis, o menka pagalba veda prie nacijos išsigimimo.

Rusifikacija. Čečėnijoje uždraustas lotyniškas raidynas. Beveik visa spauda ir televizija – rusų kalba. Nuo pirmos klasės ir visose aukštesnėse mokyklose mokymas vyksta rusų kalba. Čečėnų kalbai tik kaimo mokyklose skiriama viena savaitinė valanda tik pradinėse klasėse. Nurodyta, kad visų valdžios institucijų bendravimas ir raštvedyba vedama rusų kalba, nors įstatymai numato, kad valstybinė kalba yra čečėnų.

Migracija. 1999 metų karo prieš Čečėniją pradžioje dėl ypatingai žiauraus ir nusikalstamo susidorojimo vien į kaimyninę Ingušiją pabėgo per 300 tūkst. čečėnų. Daug pabėgėlių yra Vakarų Europoje, Kazachstane ir kitur. Lenkijoje yra apie 5 tūkst. pabėgėlių, Slovakijoje – 2,5 tūkst., Austrijoje – 15 tūkst., Belgijoje – 7 tūkst.

Vietinė valdžia. Maskvos paskirta marionetinė valdžia, be oficialių kalėjimų, turi uždarus, slaptus savo kalėjimus, kuriuose žmonės ne tik kankinami elektra, bet ir nužudomi, parduodami jų kūnai. Visi valdžios institucijų darbuotojai ir pareigūnai privalo mokėti „duoklę“ – trečdalį algos vyriausiajai savo valdžiai. Pusę gautų iš Maskvos kompensacijų už sugriovimus gyventojai prievarta privalo atiduoti valdžiai.

Giminių persekiojimai ir įkaitai. Vietinė valdžia persekioja valdžios priešininkų šeimos narius, gimines – suiminėja, ima įkaitais, pardavinėja, nužudo.

Rusijos valdžios pozicija. Rusijos valdžia neturėjo ir neturi jokių humanistinių ir teisinių Čečėnijos problemų sprendimo nuostatų ar siekinių – naikinimas ir teroras yra nusikalstama doktrina ir praktika. Tai patvirtina didžiulis pabėgėlių skaičius.

Centrinė Rusijos valdžia Čečėnijoje tvarkosi nusikaltėlių organizacijos principu. Panašiai kaip ir Dagestane, vietiniam vadui atiduota visos viduramžių monarcho teisinės galios, o šis veikia pagal nusikaltėlių gaujų metodą – plėšia, savivaliauja, žudo. Tokio carte blanche sąlyga – paklusnumas ir lojalumas Maskvai. Už tai šis vadas gauna Rusijos Federacijos didvyrio ženklą, mažamokslis žmogus tampa dviejų akademijų akademiku. Šiemet FSB sukurtas Tarptautinis žmogaus teisių komitetas Kadyrovui įteikia „Aukso žvaigždę–Garbė ir orumas“ bei suteikia „Nusipelniusio žmogaus teisių gynėjo“ vardą. Pažvelkime į šiandieninį demokratijos egzistavimą Rusijoje ir įsivaizduokime, koks gyvenimas, apimtas banditizmo, vyksta Čečėnijoje.

Rusijos dezinformacija pasauliui. Nužudytoji Rusijoje žurnalistė A.Politkovskaja Čečėniją vadino „konclageriu po atviru dangumi“. V.Putinas Rusijos valstybinį terorizmą prieš čečėnų tautą vadina „kova prieš tarptautinį terorizmą“, nors gerai prisimename, kad 1994 metais pirmasis Rusijos karas prieš Čečėniją skelbtas dėl „konstitucinės santvarkos atstatymo“, o 1999-ųjų antrasis karas prieš čečėnus – kaip prieš „iš prigimties kolektyvinį nusikaltėlį“ – tautą–teroristę.

Būkime aktyvūs.

Jeigu mes tikime teise ir teisingumu, negalime nė kiek nusilenkti savivalei, prievartai, žudymams. Daug kariuomenės, daug ginklų, daug kraujo negali sukurti teisės. Humanizmas negali egzistuoti be konkrečių jį ginančių ir saugančių asmenų praktinių veiksmų ir solidarumo. Tik gindami kitų teises, mes galime įtvirtinti savo realų žmogiškumą ir pateisinti savo teisę garbingai gyventi ir atsakyti prieš savo protėvius, vaikus ir pasaulio teisės ir laisvės istoriją.

Šiuo metu tarptautinės organizacijos izoliuojasi nuo besąlyginės tarptautinės teisės funkcionavimo politikos praktikos, jos nusilenkia Rusijos valiai.

Mes kreipiamės į Jus, manydami, kad iki šiol čečėnų tautai Europa yra skolinga, ir siūlome: vykdyti kruopštų bei atvirą politinį-teisinį padėties Čečėnijoje monitoringą, ypač atkreipiant dėmesį į ksenofobijos ir rasizmo apraiškas Rusijoje; pareikalauti Rusijos atsakomybės pagal tarptautinės teisės principus ir normas; kasmet rengti plačias visuomenines konferencijas padėčiai Čečėnijoje įvertinti.

Pirmininkas Rytas KUPČINSKAS

Sekretorius Algirdas ENDRIUKAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija