„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. gegužės 9 d., Nr. 9 (146)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Dėl Rusijos Federacijos provokacijų prieš Estijos Respubliką

Lietuvos politinių kalinių sąjungos tarybospareiškimas

Mums, buvusiems politiniams kaliniams, suprantami Rusijos dirbtinai sukurstyti skaudūs įvykiai Estijos Respublikoje. Kišamasi į suverenios Baltijos valstybės vidaus reikalus oficialiu, aukščiausiu Rusijos Federacijos valdžios lygiu. Siekiama išsaugoti sovietinės okupacijos ideologiją ir simbolius. Laiminamas vandalizmas.

Lietuvos politinių kalinių sąjungos Taryba kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą bei Vyriausybę ir reikalauja:

- operatyviau reaguoti į panašius Rusijos Federacijos išprovokuotus politinius ir ekonominius įvykius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje ir juos pasmerkti;

- padėti Estijos Respublikai atlaikyti Rusijos Federacijos politinį ir ekonominį spaudimą;

- kelti klausimą Europos Sąjungoje, kad valstybės – jos narės – jų nepagrįsto puolimo ir šantažo metu būtų nedelsiant efektyviai remiamos ir ginamos.

A.Švenčionis, A.Kasperavičius, D.Podėnienė,
V.Bukauskas ir kt. (iš viso 24 parašai)

Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos ir Jaunųjų konservatorių lygos pareiškimas Estijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvos Respublikoje

Suprasdami ir palaikydami Estijos vyriausybės sprendimą perkelti sovietinio kario statulą iš Talino aikštės į karių kapines, protestuodami prieš Rusijos Federacijos veiksmus:

- kišimąsi į Estijos vidaus reikalus,

- provokuojančias paskatas Estijos rusakalbiams gyventojams priešintis minimam teisėtam Estijos valdžios veiksmui,

- Estijai taikomas politines bei ekonomines sankcijas,

- nesugebėjimą ar nenorą užkirsti kelią brutaliems veiksmams prieš Estijos ambasadą Maskvoje,

prisimindami Baltijos kelio vienybę atkuriant mūsų šalių nepriklausomybes, likviduodami sovietinės okupacijos bei aneksijos pasekmes, pareiškiame solidarumą su broliškąja Estija ir pasiryžimą visomis priemonėmis priešintis Rusijos imperialistiniams siekiams ir agresyviems veiksmams prieš mūsų valstybes.

Rytas Kupčinskas,
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas,

Jonas Burokas,
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos valdybos pirmininkas,

Vesta Ratkevičiūtė,
Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija