„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. gegužės 23 d., Nr. 10 (147)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Tie patys voratinkliai

Petras KATINAS

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas J.Karosas, vienas iš brazauskininkų partijos šulų, padarė iš tiesų jam neįprastą „didvyrišką“ pareiškimą. J.Karosas užsiminė, kad yra rimtas pagrindas svarstyti klausimą, ar vertėtų Rusijos prezidento V.Putino patarėjui Modestui Koverovui, bene aktyviausiai skelbiančiam priešiškus Baltijos valstybėms pareiškimus, išduoti vizą. Nėra jokios abejonės, kad M.Koverovas labai daug prisidėjo, o galbūt ir koordinavo priešišką akciją prieš Estiją. Ir ne tik propagandinę, bet ir bandant sukelti papirktų ir sukurstytų vietinių rusakalbių revoliuciją. Ir jeigu Estijos vyriausybė, policija būtų praradusios savitvardą tramdant rusakalbių nesubrendėlių gaujas, kas žino, ko būtų ėmęsis Kremlius. Tuo labiau kad, vos prasidėjus sukurstytiems vandalizmo aktams, Kremliaus propaganda ėmė kasdien cituoti V.Putino doktriną, jog, iškilus pavojui Rusijos piliečiams bet kokioje pasaulio valstybėje, Rusija gali „teisėtai“ panaudoti visas priemones, įskaitant ir karines, savo piliečiams ginti.

Ypač negatyvi M.Koverovo pozicija Lietuvos atžvilgiu buvo tada, kai jis vadovavo Rusijos informacinei agentūrai „Regnum“, kurios publikacijomis ir dabar užpilti Lietuvoje išeinantys savaitraščiai. Tad kodėl gi iškilo to aršaus imperininko M.Koverovo atvykimo į Lietuvą ir vizos išdavimo jam klausimas? Pasirodo, šį Kremliaus pokiliminių žaidimų meistrą ir imperijos atkūrimo propaguotoją į Lietuvą pakvietė labai neaiškus ir nežinia kieno įkurtas vadinamasis Geopolitinių studijų centras, organizuojantis vadinamąją „Vasaros akademiją“. Kaip teigė šio centro vadovė kažkokia Greta Tučkutė, šioje „Vasaros akademijoje“ vykstančiuose renginiuose ir mokymuose nagrinėjami posovietinės erdvės konfliktų klausimai. „Vasaros akademijos“ vyksta jau trečius metus iš eilės ir, kaip skelbia draugė G.Tučkutė, renginys skirtas įvairių šalių studentams, jauniems politologams. Tie „Akademijos“ renginiai jau vyko Rusijoje, kuri, aišku, ir įkūrė šią penktosios kolonos rengimo instituciją (pernai ji surengta Estijoje). Beje, žurnalistų paklausta, kas gi finansuoja šį skambiai pavadintą Geopolitinių studijų centrą, G.Tučkutė aiškiai išsisukinėjo ir neįvardijo jokių finansinių rėmėjų. Pagaliau pareiškė, kad „finansiniai klausimai dar nebaigti derinti“. Išties įdomus atsakymas, vertas to, kad kai kurios tarnybos rimtai pasidomėtų tuo klausimu. Bet kas gi tai padarys ir tuo užsiims? Juk Valstybės saugumo departamentas, kuriam pirmiausia turėtų rūpėti tokie dalykai, jau keli mėnesiai faktiškai tapęs neveiksnus, o jo vadovas niekaip neišverčiamas iš balno. Be to, kaip atrodo, svarbiausias jo tikslas buvo provokacijos būdu pasodinti į lietuviškąjį kalėjimą Lietuvos nepriklausomybei nusipelniusį žmogų ir bet kokia kaina surasti „įkalčius“, neva įrodančius, kad teroro aktus Lietuvoje prieš dešimt ir daugiau metų vykdė ne priešiškų užsienio valstybių slaptosios tarnybos, o prieš neokomunistinę valdžią pasisakiusios patriotinės jėgos.

Aišku, M.Koverovas, besitituluojantis didžiausiu V.Putino administracijos ryšių su visuomene specialistu, neturėtų būti įleistas į Lietuvą. Juk taip pat pernai pasielgė Estija, neišdavusi vizos šiam propagandos meistrui. Ir ne tik propagandos. Tada Maskva sukėlė didžiulį triukšmą teigdama, kad Estijos valdžia žlugdo irgi pas juos išdygusio analogiško Geopolitinių studijų centro veiklą ir pan. Tačiau Talinas taip pasielgė ne vien tik todėl, kad suprato, kam tarnauja panašūs „studentų ir jaunųjų politologų“ mokymai, bet dėl labai retai diplomatinėje politikoje pasitaikančio atvejo, kai Rusija neišdavė vizos Estijos užsienio reikalų ministrui Urmui Paetsui, kuris ketino dalyvauti Sankt Peterburge vykusiame Europos Sąjungos ir Rusijos apskritojo stalo posėdyje pasienio klausimais. Galima dar priminti, kad ir Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojas Tėvynės sąjungos lyderis Andrius Kubilius yra įtrauktas į „juodųjų sąrašą“ tų politikų, kurie nebus įleidžiami į Rusiją dėl politinių motyvų.

Šiomis dienomis kažkoks pakankami gerai lietuviškai kalbantis jaunas rusas per vieną televiziją aiškino, kad Lietuvoje bus platinamas laikraštis „Komsomolskaja pravda“. Esą tai bus specialiai Baltijos šalims leidžiamas šio Kremlių šlovinančio „organo“ bulvarinė versija, kurioje nebus kišamasi į politiką. Atseit pasitenkins visokių populiarių Rusijos šoumenų ir oligarchų meilės ir panašių reikalų aprašymais bei panašiais dalykais. Nežinia, kas gali patikėti tokia nesąmone. Nebent tie, kurie davė leidimą dar vienam Maskvos ruporui mulkinti žmonių protus. Štai teko vartyti šio laikraščio panašų variantą, leidžiamą Čekijoje. Gegužės 10 dienos numeryje skelbiamas žinomo Rusijos televizijos apžvalgininko Michailo Leontjevo straipsnis „Putinas sukomandavo: „Pliek!“ („Putin skomandoval: „Pli!“). Jame tiesiog džiūgaujama, kad Rusijos prezidentas paskelbė „moratoriumą“ dėl įprastinės ginkluotės sutarties vykdymo ir parodė Amerikai, iš kur kojos dygsta. Esą V.Putinui jau seniai reikėjo pasakyti „pliek!“ Ir ne tik prieš amerikiečius, bet ir prieš visus Rusijos „priešus“. Taip pat šiame Čekijoje leidžiamame „Komsomolskaja pravda“ numeryje spausdinamas Rusijos karinių mokslų akademijos prezidento armijos generolo Machmuto Garejevo straipsnis: „Jis pasakė Vakarams: „Pakanka mus kvailinti“.

Galima dar atkreipti dėmesį į tai, kad Estijos pasienyje neva vietinių rusų iniciatyva steigiamas dar vienas rusiškas televizijos kanalas. Matyt, dar per mažai tų maskvietiškų komunikacijos linijų, kasdien bombarduojančių Estiją grubiausia propaganda.

Šiuo metu po vis didėjančio Rusijos spaudimo kaimynams, vadinamosios energetinės diplomatijos, aiškiai komplikuojasi ES ir Rusijos santykiai. Jau aišku, kad dėl principingos ES narės Lenkijos pozicijos naujos ES ir Rusijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymas atidedamas neribotam laikui. Todėl ne tik ES naujokėms, bet ir senajai Europai, kuri daug įvairiausių reveransų padarė Kremliaus valdovui V.Putinui, vertėtų prisiminti šiomis dienomis Vokietijos laikraščiui „Süddeutsche Zeitung“ pasakytus buvusio Čekijos prezidento Vaclavo Havelo žodžius. V.Havelas iš karto pareiškė, kad amerikiečių antiraketinės stotys turi būtinai veikti Čekijos teritorijoje pirmiausia todėl, kad tai bus patikima apsauga nuo vėl iškilusio pavojaus. To pavojaus židiniu V.Havelas įvardijo šiandieninę Rusiją. Pasak jo, procesai, šiandien vykstantys Rusijoje, aiškiai rodo, kad joje sparčiai atgimsta pokomunistinė autoritarinė sistema, kuri naudoja naujus, patobulintus ir dar pavojingesnius spaudimo metodus nei buvo SSRS laikais. Deja, kol kas Lietuvoje tokias V.Havelo įžvalgas mato tiktai Tėvynės sąjunga, paskelbusi Rusijos sulaikymo strategiją, kurią siūloma priimti visoms politinėms partijoms. Jeigu tas pasiūlymas nebus išgirstas, o tokių požymių esama daugiau negu reikia, ateities perspektyva, švelniai tariant, bus labai miglota.

Faktiškai sužlugus ES ir Rusijos viršūnių susitarimui Samaroje, mestas dar vienas jaukas. Rusijos Valstybės Dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas imperininkas K.Kosačiovas gegužės 29 dieną kviečia atvykti Europos Sąjungos šalių ir Rusijos parlamentarus, dirbančius užsienio politikos srityje, į susitikimą Permėje. Įdomus dalykas, kad Lietuvos Seimui šiame susitikime jau paskirtas atstovauti Seimo Užsienio reikalų komiteto narys Vaclav Stankievič, kuris paskutiniu metu Rusijos interesus gina daugiau negu pats V.Putinas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija