„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. birželio 6 d., Nr. 11 (148)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Nauja atominė elektrinė – nauja kupra Lietuvai

Algimantas Zolubas

Artimųjų Rytų folklorinis personažas, gudruolis, išminčius, pokštininkas Chodža Nasredinas, gimęs Turkijoje XIII amžiuje, tebekeliauja po knygas apie jį, po linksmus, nešvankybių vengiančius sambūrius, linksmina ir net gydo nuo įvairių negalių žmones.

Antai žinomas nutikimas, kaip Chodža, besilankydamas Bucharoje, turtuolio paprašytas, pastarąjį bandė išvaduoti nuo jį slegiančios kupros. Turtuoliui buvo pasiūlyta įlįsti į maišą, būti užrištam visą dieną, o tuo metu Nasredinas savo burtais naikinsiąs kuprą. Tačiau turtuolis privalėjo gydymo metu jokiu būdu nepagalvoti apie beždžionės užpakalį, tarkim, koks jis plikas, negražus, raudonas. Jei kupriaus mintis nors valandėlei nukryps prie beždžionės užpakalio, pats būsiąs kaltas dėl nesėkmingo gydymo.

Nespėjo Nasredino pašertas asiliukas pašaro sužiaumoti, kaip kuprius pareikalavo maišą atrišti; jam, tik atsidūrus maišo tamsoje, į akis smelkėsi būtent beždžionės plikas, bjaurus, skaisčiai raudonas užpakalis. Bandymai sustabdyti mintis ir akis prie savo kupros išnykimo buvo nesėkmingi, nes vėl iš tamsos pasirodydavo nelemtas beždžionės užpakalis.

Kaip teigia mūsų pačių ir užsienio stebėtojai, Lietuva tebevelka sunkią kuprą. Metas būtų jos atsikratyti, juolab kad daktarų bei įvairių injekcijų pakanka, tačiau trukdo žvilgsniai, mintys ir veiksmai, nukreipti į tą nelemtą skaisčiai raudoną beždžionės užpakalį. Tarsi jo užhipnotizuoti, mūsų valstybės vyrai ir kai kurios moterys (ypač kunigaikštienė Kazimira), jei tik bandoma kupra kratytis, skatina atsigręžti į beždžionės sėdmenis, į juos žiūrėti, net žavėtis.

Ta kupra – Ignalinos atominė elektrinė (AE). Ji Lietuvai niekada nebuvo reikalinga. Kaip buvusios SSRS paribyje, Lietuvoje sovietai plėtojo labai energetiškai imlią raketinių kompleksų statybą ir eksploatavimą. Norint išvengti energijos nuostolių perdavimo linijose, jiems reikėjo čia turėti galingą elektrinę. Ji ir buvo pastatydinta. Ta elektrinė nereikalinga Lietuvai ir dabar, nes turime elektros energijos perteklių. Ji reikalinga Rusijai ir Baltarusijai, nes jie pigiai ją iš Lietuvos gauna; moka 4 ct už kwh, mes mokame po 33 ct už kwh.

Kadangi Ignalinos AE buvo pripažinta nesaugia, pastatyta pavojingoje tektoninėje vietoje, Lietuva, stodama į Europos Sąjungą, įsipareigojo kupra nusikratyti, AE uždaryti iki 2009 metų. Tarsi buvo padėtas taškas. Padėtas, tačiau – tas nelemtas beždžionės užpakalis... Politikai, nepajėgdami atitraukti dėmesio nuo jo, nesitardami su tauta, su specialistais geologais, energetikais bei ekonomistais, geidžia ne tik pratęsti senosios AE eksploataciją, bet ir pastatydinti naują AE, Lietuvą palikti kuprotą. Pastebėsime, kad nėra išspręstas senosios AE atominio kuro atliekų saugojimo klausimas, o naujoji AE be atliekų taip pat neveiks.

Kaip rodo patirtis, mažai valstybei steigti didelius pramoninius kompleksus, juolab tenkinti tuščią ambiciją – būti tarp branduolinių galiūnų, netikslinga, net pavojinga. Iš „Mažeikių naftos“ tarsi naudą turime, tačiau kiek problemų buvo, kurių ir dabar pakanka. Sovietmečio didžiosios įmonės bankrutavo, tapo vaiduokliais, o ir „Mažeikių naftą“ pardavėme.

Regis, akivaizdu, įtikėtina, tačiau vieno kelmo kelios partijos energetikos reikalus nori tvarkyti savaip. Nereikia joms vėjo, vandens, biokuro bei kitų alternatyvių energijos šaltinių, nes ten didelių „nuovirų“ arba rusiškai vadinamo „atkato“ negausi. Gi iš dešimtis milijardų kainuojančios naujos AE statybos pinigėlių galima išplauti tiek, kad valdžioje naujajai buržuazijai išsilaikyti užteks daugeliui metų. Dabar valdžia jau kalba tik apie naujos AE akcijų skirstymo procentus, tarsi naujos statybos reikalas jau nuspręstas. Ar taip yra? Kas nusprendė? Ar kas tokiu atsakingu klausimu viešai diskutavo, ar buvo atsiklausta tautos? Juk tai pražūtingų kėslų įgyvendinimas mulkinant tautą!

Jei minimus kėslus tenkins Seimas, tauta nebeatlaikys. Žinant Seimo sudėtį ir jo veiklą, juo pasikliauti būtų labai neapdairu. Turi liautis tūnojusi visuomenė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija