„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. liepos 4 d., Nr. 13 (150)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Dėl SSRS okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo

Grupė Seimo narių, daugiausia iš Tėvynės sąjungos ir partijos „Tvarka ir teisingumas“ kreipėsi į Ministrą pirmininką Gediminą Kirkilą ir užsienio reikalų ministrą Petrą Vaitiekūną, primindami, kad „1992 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos piliečiai visuotiniu balsavimu referendume dėl Rusijos kariuomenės išvedimo ir okupacijos žalos atlyginimo pareiškė Tautos valią ir reikalavimą „kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms bei Lietuvos valstybei padaryta žala“. 2000 m. priimtas Lietuvos Respublikos įstatymas dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybei prievoles, tarp jų ir tokias: „inicijuoja derybas ir nuolatos siekia, kad Rusijos Federacija atlygintų Lietuvos žmonėms ir Lietuvos valstybei SSRS okupacijos padarytą žalą“ ir „... apie tai informuoja Jungtinių Tautų organizaciją, Europos Tarybą ir Europos Sąjungą bei nuolatos siekia šių tarptautinių organizacijų ir jų valstybių narių paramos sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo Lietuvai klausimus“.

Pastaraisiais metais pateikta tūkstančiai Lietuvos piliečių parašų su reikalavimu atlyginti SSRS okupacijos padarytą žalą. Šis klausimas nuolatos keliamas įvairių visuomeninių organizacijų renginiuose, nenutrūksta piliečių laiškų srautas.

Būtume dėkingi, jeigu pateiktumėte išsamius atsakymus į tokius klausimus:

1. Ar yra (ar buvo) sudaryta Lietuvos Respublikos derybų su Rusijos Federacija delegacija dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo Lietuvos Respublikai?

Jei delegacija yra, tai prašome nurodyti, kada ir kokiu teisės aktu buvo sudaryta? Prašome nurodyti jos sudėtį ir vadovą, o taip pat jos įgaliojimus ir kam yra atskaitinga?

2. Kiek kartų ir kada paskutinį kartą buvo oficialiai kreiptasi į Rusijos Federacijos vyriausybę su siūlymu pradėti derybas dėl okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo? Kokiu būdu tai daroma: nota, kitokiu raštu ar žodžiu? Koks šių siūlymu ir Rusijos Federacijos pusės atsakymų turinys? Ar buvo šis klausimas keliamas derybiniu ar kitokių susitikimų su Rusijos Federacijos atstovais metu? Kada, kokiu susitikimų metu ir kokio rango pareigūnai juose dalyvavo?

3. Ar apie derybų dėl SSRS okupacijos žalos Lietuvai atlyginimo eigą ir padėtį yra informuotos tarptautinės organizacijos? Kokioms organizacijoms, kokia informacija, kada ir kokiu būdu pateikta? Ar buvo kreiptasi dėl paramos? Kokie tarptautinių organizacijų atsakymai?

4. Ar buvo, kada ir kokiu būdu kreiptasi į Rusijos Federaciją, kad ši, pagal savo įsipareigojimą Europos Tarybai, skirtų lėšų iš Lietuvos deportuotiems asmenims ir jų palikuonims grįžti į Tėvynę? Ar gauta, ir kiek, šių lėšų?

5. Kas numatoma daryti, kad būtų išspręsta SSRS okupacijos padarytos žalos Lietuvai atlyginimo problema? Ar parengta šios problemos sprendimo strategija? Ar sudarytas konkrečių veiksmų planas? Kokie ir kada numatyti pirmaeiliai veiksmai?“

„Prašytume atsakymus pateikti raštu ir taip pat papildomai paaiškinti žodžiu plenariniame Seimo posėdyje“, – teigė Seimo nariai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija