„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. rugsėjo 12 d., Nr. 16 (153)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Žmogiškumo vertybės vienodos visiems

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba išplatino kreipimąsi dėl čečėnų tautos beteisiškumo, kurį adresavo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininkui Renė van der Lindenui, Europos Parlamento pirmininkui Hansui Gertui Pioteringui, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos pirmininkui Migeliui Angelui Moratinosui.

Čečėnų tauta 1991 m. rugsėjo 6 d. atkūrė nepriklausomybę. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba, minėdama atkurtos Čečėnijos Nepriklausomybės 16-ąsias metines, pažymi, kad čečėnų tauta atstatė valstybingumą taikiu būdu vadovaudamasi tarptautinės teisės normomis, demokratiniais ir teisiniais principais. Rusijos valdžia, pamynusi čečėnų tautos apsisprendimą ir demokratiškai išrinktas Čečėnijos valdžios struktūras, pažeidusi Taikos sutartį, pasirašytą 1997 m. gegužės 12 d. tarp Rusijos ir Čečėnijos, siekia sunaikinti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos nepriklausomybę.

Tarptautinio pakto apie pilietines ir politines teises (1966 12 16 ) pirmasis straipsnis skelbia: „Visos tautos turi teisę į apsisprendimą. Pagal šitas teises jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai sprendžia ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystimąsi“. Iš čečėnų tautos atimta ši fundamentali teisė.

Rusija leidžia Čečėnijoje vadovauti karinėms ir nusikalstamoms struktūroms, kurios turi neribotas galias, paremtas savivale ir nusikaltimais.

Okupacinės Rusijos pajėgos 2003 metais organizavo prezidento ir parlamento rinkimų referendumą, kurie yra neteisėti, nes buvo falsifikuojama ir imituojama tautos valia. Tarptautinės organizacijos netiesiogiai sankcionavo čečėnų tautos naikinimą ir bando pateisinti Rusijos karo Čečėnijoje priežastis ir pasekmes.

Šiuo metu padėtis Čečėnijoje yra tragiška: 1) šalyje yra apie 100 tūkstančių Rusijos karių; 2) negarantuojama gyvenimo teisė, vyrauja baimės atmosfera; 3) Čečėnijoje veikia rusų mirties eskadronai ir vietiniai baudžiamieji būriai; 4) per karo veiksmus nuo 1994 m. gruodžio 11 d. Čečėnijoje išžudyta apie 300 tūkstančių žmonių, iš jų apie 42 tūkstančius vaikų, valstybei padaryta žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių, žuvo apie 40 tūkstančių Rusijos karių; 5) per 300 tūkstančių žmonių tapo pabėgėliais; 6) visiškai sunaikinta ekonomika ir šalies infrastruktūra; 6) miestai ir gyvenvietės sugriauti; 7) valstybei gresia ekologinė katastrofa; 8) per 30 proc. gyventojų apkrėsti onkologinėmis ligomis, siautėja tuberkuliozės epidemija, apie pusė naujagimių gimsta neišsivystę; 9) vykdoma totalinė rusifikacija: čečėnų kalba draudžiama vartoti raštvedyboje ir teismuose, visose mokslo įstaigose, tarp jų ir mokyklose, mokoma tik rusų kalba (čečėnų kalba – viena pamoka per savaitę kaimo mokyklose). Radijuje ir televizijoje vyrauja rusų kalba, laikraščiai leidžiami tik rusų kalba, išskyrus vieną nežymų leidinį.

Mes kviečiame jus visapusiškai išsiaiškinti ir apsvarstyti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos problemas bei pripažinti, kad teisė yra aukščiausia žmogiškumo vertybė ir jinai turi veikti sprendžiant čečėnų tautos klausimus. Tai jūsų istorinė skola.

Leonas KEROSIERIUS,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos pirmininkas

Algimantas BUDRIŪNAS,
atsakingasis sekretorius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija