„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. spalio 31 d., Nr. 19 (156)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Lietuvos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos
posėdžiuose apsilankė lietuvių
delegacija iš Karelijos (ji mena
tūkstančių lietuvių kančias
ir mirtį pragariškose „Belomor“
kanalo statybose). Nuotraukoje
delegacijos nariai
su PLB pirmininke Regina
Narušiene ir PLB atstovu
Lietuvoje Gabrieliumi Žemkalniu

Mažosios Lietuvos tarybos
pirmininkas Vytautas Šilas,
Seimo ir PLB komisijos narė
Angelė Nelsienė iš JAV
ir posėdžio, skirto Mažosios
Lietuvos genocidui paminėti
pranešėjas Darius Furmonavičius
iš D. Britanijos

Lietuvos Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos
nariai, prieš pradėdami dirbti
Seimo Kovo 11-osios salėje,
nusifotografavo su Seimo
pirmininku Viktoru Muntianu (viduryje)

Spalio 15 dieną Vilniuje, LR Seime, posėdžiauti pradėjo visą savaitę dirbusi Lietuvos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisija, kurios pirmininkės yra Seimo narė Laima Mogenienė ir JAV Lietuvių bendruomenės atstovė Dalia Puškorienė iš Klivlendo. Išeiviams atstovauja penki didžiausios lietuvių bendruomenės – JAV – atstovai, vienas – Kanados, du – iš Europos, vienas – iš Rytų, vienas atstovauja etninėms žemėms.

Atnaujintos komisijos (anksčiau veikė Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenės komisija) posėdžių programoje: lietuviškų televizijos laidų transliavimas į Šiaurės Ameriką (Europos lietuviai jau mato); Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo formuojant valstybės įvaizdį; emigracija ir imigracija; Lietuvos diplomatinių atstovybių ryšiai su lietuvių bendruomenėmis ir kt.

Minint Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dieną, pranešimus skaitė Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruomenės atstovas Darius Furmonavičius. Komisija nutarė paskelbti rezoliuciją, kurioje kreipiamasi ne tik į Lietuvos valdžią ir visuomenines organizacijas, bet ir įsipareigojama kreiptis į tų valstybių, kuriose gyvena daug lietuvių, vyriausybes ir visuomenines organizacijas, kad Karaliaučiaus krašto gyventojų genocidas būtų pripažintas tarptautiniu mastu (neseniai JAV Kongresas priėmė rezoliuciją dėl armėnų genocido).

Spalio 17 d. posėdyje buvo aptariamos svarbios pilietybės problemos. Svarstant šiuos klausimus dalyvavo daug visuomeninių ir valstybinių organizacijų atstovų, Seimo narių, vyko žodžių mūšis už teisę į dvigubą pilietybę lietuvių palikuonims ir lietuvių kilmės žmonėms. Išeivija priešinasi, kad būtų surengtas referendumas. Kaip pastebėta iš pasisakiusiųjų Seimo ir PLB komisijos posėdyje, Lietuvoje jiems daug kas pritarė.

Audronė V. ŠKIUDAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija