„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. lapkričio 28 d., Nr. 21 (158)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

2006 metai
2007 metai

 

Rusija rinkimų išvakarėse

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Per pasaulio televizijas buvo
rodomi kadrai, kaip suimamas
Garis Kasparovas
Reuters nuotrauka

Rusijoje Dūmos rinkimai įvyks gruodžio 2 dieną. Tęsiasi rinkimų kampanija. Ši rinkiminė kampanija itin triukšminga, išsiskirianti skandalais ir valdžios spaudimu opozicijai. Kad šie rinkimai bus teisingi ir demokratiški, netiki nei opozicijos veikėjai ir žurnalistai, nei didelė dalis šalies gyventojų. Pagal Levados sociologinio centro atliktas piliečių apklausas, du trečdaliai apklaustųjų mano, kad šie rinkimai nebus demokratiški. Daugelis dar prisimena buvusius rinkimus į Dūmą, kai įvairiuose Rusijos regionuose balsavo tūstančiai „mirusių sielų“ – jau iš tikrųjų mirusių arba išvykusių į užsienį bei praradusių pilietybę piliečių. Abejoti rinkimų demokratiškumu verčia ir faktas, kad trys pagrindiniai televizijos kanalai yra valdžios rankose, Kremliui artimi asmenys – A. Usmanovas, V. Potaninas ir kiti – valdo didelę dalį laikraščių.


Šalia didelio Europos vieškelio

Petras KATINAS

Ilgai tūpčioję Europos Sąjungos vadovai ir strategai pagaliau paskelbė prioritetiniu ES projektu europinės vėžės geležinkelį „Rail Baltica“. Lietuvai pagal šį projektą skirta 124 mln. eurų, už kuriuos turėtų būti nutiestas geležinkelis nuo Lenkijos sienos iki Marijampolės. Europos Komisijos komisaras Žakas Baro pabrėžė, kad svarstoma galimybė geležinkelį nutiesti nuo Baltijos iki Juodosios jūros, tačiau tuos klausimus reikės derinti ir svarstyti su Rusija. O kaip be jos! Biurokratai yra arba beviltiškai naivūs, arba seka buvusio Vokietijos kanclerio Gerhardo Šrioderio pėdomis: ristele paskui Putiną. Taigi, kol Europos Komisija pasiūlė skirti 124 milijonų eurų subsidiją šiam labai svarbiam Lietuvai geležinkelio projektui, specialiai sukurta Rusijos vyriausybės komisija paskyrė 28 milijonus dolerių jau egzistuojančios geležinkelio linijos Helsinkis – Sankt Peterburgas modernizavimui.


PILIETIŠKUMAS

Vytautas Volertas

Nauja sąvoka

Kas iš tikrųjų yra pilietiškumas, kuris šiais laikais Lietuvoje yra taip dažnai minimas? Lojalumas valstybei? Kokiai valstybei? Už ką šį lojalumą valstybei turėtume demonstruoti? Kad gyvenimas yra geras? O jeigu tasai gyvenimas yra tik šiaip sau? Tada gal ir lojalumo nereikia? Pagaliau – kaip tą lojalumą turėtume reikšti? Gražiai dėkodami už pensijas, už įvairias rentas (ypač buvusiems seimūnams) bei kitokias valstybės išmokas? Pasišnekėkime apie tai paprastai, kasdieniškai.


Lengvatikystė kaip išnykimas

Algirdas Endriukaitis

Lietuva niekada nebuvo taip arti išnykimo kaip šiandien. Mes vaikščiojame ant tautos ir valstybės bedugnės krašto. Mažai kas kalba apie tai. Ir viskas daroma lyg ir savanoriškai, pabarstant auksinų ir čiulbant paukščių kalba. Lietuvoje kandidatas į Seimą duoda dovanėlių ir tampa gelbėtoju, pranašu, visagaliu geruoliu – visi balsai jam. Tą patį modelį atkartoja ir mūsų politinis elitas Briuselio atžvilgiu. Maskvos pamokos veltui nepraėjo. Duoda, vadinasi, reikia paklusti ir negalvojant atsiklaupti – juk be šeimininko nebūsi.


Pabaltijo šalių ir Čečėnijos laisvės sąsajos

1990-aisiais Čečėnijoje susidomėję sekėme įvykius Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Gyvendami toje pat imperijoje, žavėjomės ir iš jūsų godžiai kvėpėme laisvės orą.

Jūsų ryžto pavyzdžiu 1990 m. lapkričio 24 dieną mūsų sostinėje Grozne įvyko I Visuotinis čečėnų tautos kongresas, kuris priėmė Deklaraciją dėl Nepriklausomos Čečėnijos Nochčičo sukūrimo. Tai buvo labai svarbus tautos siekių ženklas valdančiajai komunistų partinei nomenklatūrai, kuri buvo išsigandusi ir pasimetusi. Toliau buvo eita parlamentiniu keliu.


V. Adamkus apie Gruzijos prezidento rinkimus

Prezidentas Valdas Adamkus
susitiko su Gruzijos
politinės opozicijos atstovais

„Artėjantys Gruzijos Prezidento rinkimai privalo būti surengti demokratiškai ir skaidriai“, – sakė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, viešėdamas Gruzijos sostinėje Tbilisyje su darbo vizitu.

Lietuvos Prezidentas susitiko su opozicijos atstovais ir pabrėžė, kad Lietuva remia Gruziją reformų kelyje. „Norime, kad Jūsų žmonės savo gyvenimą galėtų grįsti tomis pačiomis demokratijos vertybėmis, kaip ir Vakarų šalyse“, – sakė Lietuvos vadovas. Jis pažymėjo, kad Lietuva nori padėti išspręsti Gruzijoje susidariusią politinę situaciją. „Artėjantys Gruzijos prezidento rinkimai privalo būti surengti demokratiškai ir skaidriai“, – sakė Lietuvos prezidentas. Jis pasisakė prieš bet kokius žmogaus laisvių ir teisių apribojimus, pabrėždamas, kad ir opozicinės jėgos privalo laikytis galiojančių įstatymų.


Genocidas ar ne?

Petras KATINAS

1932–1933 metais Stalino įsakymu vykdytas masinis Ukrainos gyventojų marinimas badu, Ukrainoje ir Rusijoje vadinamas „golodomoru“, vėl atkreipė pasaulio dėmesį. Savaitgalį Ukrainoje šis tragiškas istorijos tarpsnis buvo paminėtas keliais renginiais. Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka sveikino faktą, kad Rusija oficialiai palaikė UNESCO sprendimą, kuriuo 1932–1933 metais Stalino režimo sukeltas badmetis Ukrainoje įvertinamas kaip nacionalinė tragedija. Kartu Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad visa atsakomybė už ukrainiečių tautos naikinimą tenka Stalinui ir komunistiniam režimui, o ne visai rusų tautai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija