„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 gegužės 28 d., Nr.8 (167)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Afganistane žuvo Lietuvos karys

Seržantas
Arūnas Jarmalavičius

Vilniaus oro uoste vykusio
srž. Arūno Jarmalavičiaus
palaikų sutikimo ceremonijoje
dalyvavo žuvusiojo artimieji,
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas,
užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas, Lietuvos
kariuomenės vadas generolas
leitenantas Valdas Tutkus

Gegužės 22 dieną per Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG) stovyklos užpuolimą ir apšaudymą Čagčarane žuvo seržantas Arūnas Jarmalavičius. Ketvirtadienį apie vidurdienį (Lietuvos laiku) prie Lietuvos vadovaujamos PAG stovyklos pradėjo artėti kelių šimtų žmonių minia. Kaip sakė stovyklavietėje buvę kariai, minia ilgai nesibūriuodama ėmė veržtis į stovyklą, mėtyti akmenis. Stovykla buvo apšaudoma. Užpuolimo metu mirtinai sužeistas apsaugos bokštelyje budėjęs 34-erių metų Lietuvos karys seržantas Arūnas Jarmalavičius. Jis tarnavo Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotajame pėstininkų batalione Alytuje. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1993 metais. Septintojoje Goro provincijos atkūrimo grupės pamainoje ėjo Štabo kuopos pėstininkų apsaugos būrio kulkosvaidininko pareigas. Buvo vedęs, augino dukrą ir sūnų. Atremti užpuolimą Goro provincijos grupės kariams į pagalbą atskubėjo vietos policininkai, nacionalinio saugumo departamento pareigūnai, buvo iškviestas tarptautinių pajėgų pastiprinimas iš Tarptautinių saugumo paramos pajėgų ISAF Vakarų regiono vadavietės Herate.

Užpuolimo metu dar du Lietuvos kariai nesunkiai nukentėjo, buvo apgadinti stovyklos pastatai. Manoma, kad demonstracijas ir po to kilusias riaušes išprovokavo vieno Irake tarnaujančio amerikiečių kario poelgis, kai per pratybas jis kulkomis suvarpė islamo religijos knygą – Koraną.

Kariai riaušininkus stabdė įspėjamaisiais šūviais į orą, tiesiogine ugnimi Lietuvos vadovaujamos PAG kariai neatsakė. Žuvo du vietos gyventojai, penki sužeisti, taip pat sužeista maždaug 10 vietos policininkų. PAG kartu su vietinės policijos pagalba aiškinasi civilių žūties aplinkybes.

Tarnybos draugai Arūną prisimena kaip gerą, patikimą karį ir draugišką, šiltą žmogų. Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdas Tutkus sakė: „Nepakeliamai sunku sakyti „buvo“. Prisimenu vyresniojo leitenanto Normanto Valterio netektį prieš dvylika metų tarptautinėje operacijoje Bosnijoje… Ir jo mamos žodžius, pasakytus Lietuvos kariams, važiuojantiems į tarptautines operacijas: „Saugokit save“. Dėkoju tau, Arūnai, kad paaukojęs ką turi brangiausia – gyvybę – apsaugojai kitus: savo tarnybos draugus, mūsų šeimas, gyvenančias taikų ir ramų gyvenimą čia, Lietuvoje.“ Pasak kariuomenės vado, į misijas išvykstantys visų sąjungininkių šalių kariai žino, kad vyksta į krizės regionus ir yra pasiruošę realiems pavojams. Deja, žūtis visada žiauri ir neteisinga viešnia mūsų gyvenimo viltyse ir svajonėse. Nutraukia jas netikėčiausiose vietose. „Mūsų kariai prarado savo gyvybes dėl neapykantos ir negailestingo fanatizmo“,  „koks aklas yra Talibano pyktis“, „kokia sunki ir pavojinga mūsų bendra kova už taiką“, –  taip pasisakė mūsų  kaimynių šalių vadovai žuvus pirmiesiems kariams. Lietuvos kariai išvyko kovoti prieš realius pavojus, teroro, fanatizmo apraiškas. Šiandien ypač aiškiai prisimenu kario priesaikos žodžius, kurią duodame kiekvienas ateidamas tarnauti Tėvynei: „Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Tepadeda man Dievas“. Tai vienas rimčiausių gyvenimo įsipareigojimų. Tai paprasto žmogaus nepaprastas didvyriškumas, ginant savąją laisvę.

Afganistane žuvusio srž. A. Jarmalavičiaus palaikai į Lietuvą parskraidinti gegužės 25 d. popietę . Žuvusįjį iš NATO karinės bazės Ramšteine (Vokietijoje) į gimtinę parskraidino Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas An-26. Paskutinėje kelionėje namo iš Afganistano Goro provincijos sostinės Čagčarano srž. A. Jarmalavičių lydėjo jo kovos draugas, artimas bičiulis, šiuo metu NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės septintojoje pamainoje tarnaujantis puskarininkis Valdas Kamandulis. Lėktuvui nusileidus Vilniaus oro uoste Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vyresnysis kapelionas kapitonas leitenantas kun. Romualdas Ramašauskas pašventino karstą. Išnešant iš orlaivio karstą žuvusįjį ginklu pagerbė keturiasdešimt Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos karių.  Garbės sargybos orkestras a.a. Arūnui Jarmalavičiui ir visiems gedintiems atliko Juozo Naujalio pjesę „Svajonė“.

Srž. A. Jarmalavičius buvo pašarvotas Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Vakar, antradienį, už žuvusįjį buvo aukojamos šv. Mišios. A. Jarmalavičiaus paskutinė poilsio vieta – Alytaus miesto Klevų gatvės kapinės.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija