„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 rugsėjo 10 d., Nr.14 (173)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Nukariautojas siekia laimėti laiko

Pareiškimas

Puolama visa tarpvalstybinių santykių sistema.

Viena didelė narė nori pareikšti apie visas konvencijas, chartijas ir įsipareigojimus štai ką: et, man juos primetė, kai buvau silpna. Dabar aš stipri ir atmetu visą tą jūsų nelemtą kolonializmą. Mano tikrasis principas yra kumščio teisė.

Tai citatos, tačiau kas seka iš jų?

Jeigu Maskvos samprotavimai apie Počio jūros uosto blokadą bei okupaciją darosi diskutuojami kaip „papildomos priemonės“, kurioms pritaręs prezidentas N. Sarkozy, tai putinistai gali sakyti, kad dėl Abchazijos saugumo reikėtų užimti ir Tbilisį. Jie gali sakyti turį tam teisę pagal jų šešių punktų įsipareigojimus. Jie gali sakyti, kad N. Sarkozy pritarė ir tokioms „papildomoms priemonėms“ kaip gruzinų kaimų deginimas. Viską galima sakyti, jei tik yra klausytojų.

Helsinkis bombarduotas 1939 metais dėl dviejų siekių: SSRS saugumo ir Suomijos pavertimo tarybine Suomijos respublika, nes tokia mat buvusi suomių tautos valia. Ar dar yra klausytojų?

Tačiau pagrindiniai to tikslo įgyvendinimo žingsniai buvo Raudonosios armijos vykdoma Suomijos žemės okupacija, oficialiai vadinta išlaisvinimu. Pirmiausia atėmė Kareliją ir tuojau pat ją išlaisvino nuo vietinių gyventojų.

Todėl dabar, kai didelė Gruzijos dalis jau išlaisvinta nuo Gruzijos vyriausybės, karo pabaiga (arba taikos procesas) turi eiti priešinga kryptimi. Gruzijos žemės turi būti nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvintos nuo Rusijos kariuomenės.

Ne vien Gorio miestas, bet ir Potis, ir tai, ką Rusija vadina „buferinėmis zonomis“. Jei šios teritorijos liks okupuotos, tai reikš, jog Rusijos karas prieš Gruziją tęsiasi. Nukariautojas siekia laimėti laiko ir pasidžiaugti savo įsigijimais, ir tai šiandien yra pamatinė provokacija prieš pasaulio taiką.

Vytautas Landsbergis,
Europos Parlamento narys ir EP delegacijos ryšiams
 su Armėnija, Azerbaidžanu ir Gruzija pavaduotojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija