„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. gruodžio 10 d., Nr.20 (179)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Tailande įvyko taiki revoliucija

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Opozicijos protestų apimtame Tailande padėtis rimsta. Gruodžio 3 dieną opozicijos šalininkai išlaisvino užimtus oro uostus. Tai nulėmė esminės permainos, atvėrusios kelius politinės krizės sprendimui. Gruodžio 2 dieną Tailando konstitucinis teismas nušalino premjerą Samčajų Vangsavatą ir uždraudė penkerius metus užsiimti politine veikla. Uždrausta ir pagrindinė valdančioji partija ir dar dvi į valdančiąją koaliciją įeinančios partijos. Be premjero, penkeriems metams uždrausta dalyvauti politinėje veikloje dar 36 politikams. Šie sprendimai priimti dėl to, kad per praėjusius rinkimus užfiksuota nemažai klastojimo faktų. Opozicija ilgą laiką reikalavo premjero ir visos vyriausybės atsistatydino, o lapkričio 25 dieną pradėjo pagrindinių oro uostų blokadą. Šalyje įstrigo apie 250 tūkstančių užsienio turistų. Tai sukėlė didelį pasaulio bendruomenės susirūpinimą. Paskelbus konstitucinio teismo sprendimą, Tailando miestų gatves užplūdo džiūgaujančios opozicijos šalininkų minios. Padėtis krašte pradėjo stabilizuotis. Gruodžio 5 dieną visi Bankoko oro uostai pradėjo veikti visu pajėgumu.

Padėtis Tailande įtempta nuo šių metų rugpjūčio pradžios, tačiau lapkričio mėnesį neramumai pasiekė apogėjų. Lapkričio 23 dieną Bankoke įvyko didžiulė antivyriausybinė demonstracija, kurioje dalyvavo per 100 tūkstančių žmonių. Šią akciją organizavo pagrindinė opozicijos partija – Pilietinė demokratinė lyga. Lapkričio 24 dieną prie parlamento įvyko masinė demonstracija, kurioje dalyvavo apie 30 tūkstančių žmonių. Buvo reikalaujama paleisti parlamentą, skambėjo šūkiai, raginantys premjerą S. Vangsavatą atsistatydinti. Reikalauta nutraukti elektros tiekimą į parlamento pastatą. Demonstrantai blokavo pagrindinę sostinės policijos būstinę. Lapkričio 25 dieną opozicijos šalininkai užėmė tarptautinį Subvanarchumio aerouostą, o lapkričio 27 dieną – ir antrą pagrindinį Bankoko oro uostą. Premjeras S. Vangsavatas kariškiams įsakė išlaisvinti oro uostus, tačiau kariuomenė atsisakė panaudoti jėgą prieš demonstrantus. Policijos pajėgos taip pat nesiryžo prieš demonstrantus panaudoti brutalios jėgos. Į konflikto vietą atvykęs policijos būrys nesiėmė jokių aktyvių veiksmų. Pabūgę besiartinančių opozicijos šalininkų policininkai skubiai sulipo į autobusus ir pasišalino. Lapkričio 30 dieną Bankoke susirinkusioje demonstrantų minioje nuaidėjo keli sprogimai, kurių metu sužeisti 46 žmonės, vienas iš jų vėliau mirė ligoninėje. Incidentų būta ir anksčiau, lapkričio 22-ąją į opozicijos demonstraciją buvo mesta granata, kuri sprogo ir sužeidė 11 žmonių. Lapkričio 30 dieną kariuomenės vadas generolas Anupongas Paočindė pareiškė, kad kariuomenė nenaudos jėgos prieš opozicijos šalininkus, ir paragino vyriausybę atsistatydinti.

Nuo rugsėjo 18 dienos premjero pareigas ėjęs Samčajus Vangsavatas buvo 2006 metais nušalinto premjero Taksino Činavato svainis, be to, ir šių metų rugsėjo 18 dieną atsistatydinusio šalies premjero Samako Sundaraveko giminaitis. Opozicija visus šiuos premjerus kaltino korupcija, rinkimų klastojimu ir ryšiais su triadomis (kinų mafijos grupuotėmis). Anot opozicijos lyderių, ši giminių valdžia sujaukė visą politinę padėtį. Iki tol padėtis Tailande buvusi gana stabili. Tailando pakilimui iš ekonomikos nuosmukio ir politinio chaoso esminę įtaką turėjo 1980-1988 metais šalį valdžiusi P. Tinsulanono vyriausybė.

Protestai gerokai smogė Tailando ekonomikai. Šalis šiuo metu vėl patiria ekonominį nuosmukį, o užsitęsusi politinė krizė sukėlė neigiamus ekonomikos procesus. Tailandas vis dar išlieka agrarine šalimi. Žemės ūkyje dirba pusė darbingo amžiaus šalies gyventojų. Per paskutinius du dešimtmečius plečiasi pramonė, Tailande gaminama daug kompiuterių, televizorių, veikia didelės tekstilės ir žuvies perdirbimo įmonės, į užsienį eksportuojami elektronikos gaminiai, rūbai, ryžiai, žuvies produktai, juvelyriniai gaminiai. Tajų kilmės verslininkai nerimauja dėl pernelyg didelės kinų kilmės verslininkų įtakos Tailande. Teigiama, kad 2001-2006 metais valdęs kinų kilmės premjeras Taksinas Činavatas ir jo aplinka paskatino korupciją, grobstė valstybės biudžeto lėšas.

Opozicines jėgas palaiko ir Tailando karalius Rama IX, nemažai kariškių ir policijos pareigūnų. Todėl, kaip ir buvo prognozuota, kariuomenės vadai atsisakė vykdyti premjero įsakymus. Mat daug aukštesnio rango kariškių yra buvusio premjero atsargos generolo P. Tinsulanono šalininkai. P. Tinsulanonas konfliktavo su 2001-2006 metais premjero pareigas ėjusiu T. Činavatu. Jis nepalankiai vertina ir jo politinius įpėdinius, valdžiusius šalį šiais metais. P. Tinsulanoną gerbia ne tik kariškai. Jis turi daug šalininkų visame Tailande. Daugelis dar mena tuos laikus, kai šis atsargos generolas (aštuonerius metus) sėkmingai ėjo premjero pareigas

Australijos, Naujosios Zelandijos, Filipinų ir kai kurių kitų šalių lyderiai kritikavo Tailando valdžią už tai, kad ši nesugebėjo laiku atkurti tvarkos ir išlaisvinti oro uostų. Tačiau jei oro uostai būtų išlaisvinti jėga, būtų daugybė aukų, padėtis Tailande galėjo tapti visiškai nekontroliuojama.

Dėl esamos padėties atšauktas gruodžio 15-18 dienomis Tailande planuotas ASEAN valstybių viršūnių susitikimas. Padėtis Tailande nėra visiškai stabili iki šiol. Nušalinto premjero S. Vangsavato šalininkai kuria planus, kaip sugrįžti į valdžią. Bet vargu ar jiems pavyks. Opozicijos lyderiai reikalauja naujų rinkimų, kurie ir būtų išeitis dabartinėje situacijoje.

Tailandas paskutiniame dešimtmetyje vis populiaresnis ir tarp Lietuvos turistų. Dėl neramios padėties nuo lapkričio 25 dienos įstrigę Tailande gruodžio 5 dieną į Lietuvą pagaliau sugrįžo 22 turistai. Grįžta ir kitos lietuvių turistų grupės. Bankoko oro uostams pradėjus dirbti visu pajėgumu, turistai ir vėl vyksta į Tailandą. Jei krizė šalyje bus galutinai sureguliuota, manoma, kad Tailando turizmo sektorius, duodantis šaliai didelį pelną, nenukentės.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija