„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2009 m. gegužės 13 d., Nr.9 (188)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Gruzija naujų grėsmių akivaizdoje

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Prezidentas Michailas Saakašvilis
teigia, kad Kremliaus įsiūtį kelia
Gruzijos vadovybės ryžtas
nepasiduoti spaudimui

Gruzijoje gegužės 5 dieną buvo atskleistas karinis sąmokslas, suimta daugiau kaip 20 žmonių, priskiriamų perversmų organizatorių ratui, dar keletas sąmokslo dalyvių pasislėpė, jų ieškoma. Teigiama, kad su šiuo sąmokslu susijusios Rusijos specialiosios tarnybos. Gruzijos gynybos ministras D. Sachirulidzė pareiškė, kad tą pačią dieną tankų bataliono, dislokuoto Muchrovanio karinėje bazėje (esančioje 30 kilometrų nuo Tbilisio), kariai atsisakė paklusti vadovybės nurodymams. Tačiau bazę apsupus vyriausybę palaikantiems kariškiams, tankų bataliono kariai pasidavė ir sudėjo ginklus. Be to, Gruzijoje vyksta prorusiškos opozicijos organizuoti mitingai, piketai ir kitos triukšmingos akcijos, reikalaujama prezidento Michailo Saakašvilio atsistatydinimo. Tačiau prezidentas neketina atsistatydinti, teigdamas, kad tai tik sukeltų sumaištį šalyje.

Tiriant sąmokslą dėl karinio perversmo rengimo, nustatyta, kad gegužės 7 dieną buvo planuojamas sukilimas. Į perversmo veiksmus būtų įsitraukę per 5000 kariškių. Planuota nužudyti vidaus reikalų ministrą Vano Merabišvilį, įtakingus parlamento narius Givį Targamadzę, Gogą Bokeriją, Levaną Ramišvilį bei dar kelis M. Saakašviliui artimus politikus ir iš Maskvos į Gruziją atgabenti Aslaną Abašidzę, Levaną Mameladzę, Kabirą Chalvašį, Levaną Pirvelį ir kitus dabartinei Gruzijos valdžiai priešiškus politikus. Jie būtų pradėję formuoti Kremliui palankią Gruzijos vyriausybę. Vienu iš pagrindinių rengiamo karinio perversmo organizatorių įvardytas pulkininkas Gija Gveladzė, 1995–2000 metais vadovavęs Gruzijos specialiosios paskirties daliniui „Delta“. Tarp suimtųjų – septyni atsargos generolai: K. Kobaladzė, A. Tevzadzė, M. Učadzė, G. Karkarišvilis, M. Pircchaašvilis, S. Cchiriašvilis, I. Gachokidzė. Pagrindinių organizatorių ratui priskiriamas generolas Georgijus Karkarišvilis, M. Ševardnadzės valdymo laikais ėjęs gynybos ministro pareigas. Ieškoma vieno pagrindinių sąmokslo organizatorių – pulkininko Kachos Otanadzės. Jis 1993–1996 metais buvo specialios paskirties būrio vadas, vėliau vadovavo elitiniam Nacionalinės gvardijos pulkui, 2001 metais sukėlė maištą prieš M. Ševardnadzę ir po to kurį laiką buvo kalinamas.

Opozicija rengia mitingus, piketus ir agresyvias vyriausybinių pastatų blokavimo akcijas. Gegužės 6 dienos vakare prie Vidaus reikalų ministerijos pastato susirinko apie 2 tūkstančiai opozicijos šalininkų. Kai agresyviai nusiteikę protestuotojai pradėjo veržtis į pastatą, specialiosios paskirties kariai pradėjo šaudyti, panaudojo gumines lazdas. Nukentėjo opozicijos lyderiai Levonas Gačečiladzė, Georgijus Moisišvilis, Iraklijus Blatiašvilis ir Nina Burdžanadzė. Visi lengvai sužeisti. Levono Gačečiladžės brolis dainininkas Georgijus Gačečiladzė nukentėjo ypač smarkiai. Jis pateko į reanimacijos skyrių. Iš viso sužeisti 36 žmonės, suimta per 60 protestuotojų. Gegužės 9 dieną Tbilisyje vykusiame opozicijos mitinge dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių. Buvo reikalaujama prezidento M. Saakašvilio atsistatydinimo, grasinta pradėti kelių blokadą.

Prezidentas M. Saakašvilis teigia, kad Kremliaus įsiūtį kelia Gruzijos vadovybės ryžtas nepasiduoti spaudimui. Neseniai M. Saakašvilis išleido knygą „Kalbu jums apie laisvę“. Kartu su prancūzų žurnalistu, apžvalgininku Rafaeliu Gliuksmanu parengtoje knygoje atvirai išdėstomi 2008 metų rugpjūtį prieš Gruziją vykdytos Rusijos karinės agresijos įspūdžiai, be to, M. Saakašvilis atsako į klausimus apie savo ryšius su D. Bušu, Centrine žvalgybos valdyba ir Izraelio politikais. R. Gliuksmanas yra dokumentinių filmų apie Ruandos genocidą ir Ukrainos „oranžinę revoliuciją“ bendraautorius, jo tėvas Andre Gliuksmanas – žinomas prancūzų filosofas ir žurnalistas. A. Gliuksmanas daug kartų organizavo įvairias akcijas Čečėnijos laisvės siekiams paremti, 2000 metais jis pusmetį gyveno Čečėnijoje, bendravo su žymiais čečėnų sukilėlių vadais. Dabar Gruzijoje vykstantys opozicijos išpuoliai ir karinio perversmo organizavimas įvardijami kaip koordinuotos priemonės. Tokiu būdu buvo siekiama destabilizuoti padėtį šalyje ir užvaldyti dalį Gruzijos ir čia sukurti Rusijai palankią vyriausybę. Užfiksuoti perversmą rengusių gruzinų kariškių ir kai kurių opozicijos lyderių ryšiai su rusų žvalgybos pareigūnais.

Gruzijos parlamento darbe dalis opozicijos atstovų užsiima destruktyvia veikla. Leiboristų partijos atstovai parlamente net nebedalyvauja posėdžiuose. Jie renkasi atskirai ir posėdžiauja, vadindami Gruzijos parlamentą neteisėta institucija. Tačiau dalis nuosaikesnės opozicijos atstovų dalyvauja parlamento darbe ir neremia drastiškų prorusiškos opozicijos akcijų.

Gruzijos specialiosios tarnybos vykdo aktyvią veiklą prieš Rusijos žvalgybos agentus. Gegužės 7 dieną Tbilisyje suimtas pulkininkas Iraklijus Batkuašvilis. Jis įtariamas atskleidęs slaptą informaciją Rusijos žvalgybos pareigūnams. Gegužės 8 dieną teismas leido jį suimti dviems mėnesiams. I. Batkuašvilis 2004–2006 metais dirbo Gruzijos kariniu atašė prie NATO organizacijos, 2006 metų rudenį buvo paskirtas Gynybos štabo departamento vadovu ir šias pareigas ėjo iki šiol. Kiek anksčiau, gegužės 5 dieną Tbilisyje suimtas politologas Vachtangas Maisajus. Jis kaltinamas valstybinių paslapčių perdavimu rusų žvalgybininkams. Taigi efektyvi Gruzijos specialiųjų tarnybų veikla padeda neutralizuoti šalį apraizgiusį Kremliaus agentų tinklą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija