„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2009 m. spalio 7 d., Nr.16 (195)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Jungtinis beprotnamis Niujorke

Vilius BRAŽĖNAS

Kada nors ateityje nuo globalizmo tamsiųjų metų sveikomis smegenimis išlikę istorikai gal parašys, jog 2009 metų rugsėjį pagaliau pratrūko pamažu augusi ir išsiplėtusi šlykšti tironiško globalizmo votis. Tai turėjo pagaliau pastebėti net intelektualiniai tiesos pasaulio bailiai, bijoję pažiūrėti į akis realybei.

2009 metais JTO Generalinėje Asamblėjoje neišvengiamai kilęs į sveiko proto ribas sunkiai telpantis šurmulys iš dalies išblaškė tautų laisvės išdavystę pridengusias JTO „internacionalizmo“ miglas (Žiūr. Sąmokslas prieš žmoniją, 1975 m. V.Bražėno knygą). Jau tada buvo nurodyta, jog Rytų ir Vakarų globalistai (pasaulinės valdžios kūrėjai) siekė ne savų valstybių interesų, o naujosios pasaulio santvarkos (NPS) branduolio sukūrimo. Ši JTO asamblėja nesugebėjo nuslėpti planuojamos NPS tironijos tariamo neišvengiamumo. Jos tironiški nariai aiškiai nušvietė juodosios JTO–NPS tironijos ateitį.

Tik pažiūrėkime į šį rugsėjį Niujorke susibūrusią JTO Asamblėją, kurią tiksliausia būtų pavadinti Jungtiniu Beprotnamiu. Tai yra tariamos NPS kūrimo mechanikai. Tikrieji NPS architektai sėdi užkulisiuose ir tampo dolerių, eurų bei rublių šokdinamų politinių lėlių virvutes. Jau seniai  Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Benjaminas Israelis (1804–1881) prasitarė: „Pasaulis yra valdomas visai kitų asmenybių, negu įsivaizduoja užkulisių nežiną žmonės“. Tačiau, kaip matėme nacistinio ir komunistinio socializmo statybos tikrovėje, purvinąjį ir kruvinąjį tironijos darbą atlieka mechanikai, mūrininkai, o ne architektai.

Jungtinis Beprotnamis pristato NPS mechanikus – Zimbabvės amžiną prezidentą Mugabį. Jis sugebėjo iš pažangios ir derlingos buvusios Rodezijos sukurti bado ir mirties oazę – Zimbabvę. Tai vienas NPS „demokratijos“ kūrimo pavyzdys.

Kitas NPS kūrėjas – Libiją 40 metų valdantis beduinų apsiaustais apsijuosęs Kadafis. Didžiausias jo nuopelnas, kiek žinoma, yra keleivinio lėktuvo sprogdinimo užsakymas. Tačiau šiuokart pasirodė ir kaip nesustabdomas kalbėtojas iš „demokratinės“ JTO garbės tribūnos. 2009 metų Jungtinis Beprotnamis suteikia gerą progą būsimiems NPS vergams pajusti galimos pasaulinės tironijos tvaiką. Prie to turėtų prisidėti ir Irano prezidentinių rinkimų „laimėtojas“ – jis visada prisistato kaip atomo (iš tikrųjų – atominių bombų) už taiką kūrėjas. Todėl jis „taikingai“ iškeikia Ameriką ir ypač Izraelį. Gal todėl, kad Izraelis, be jokių europietiškos diplomatijos ceremonijų yra subombardavęs Irako buvusio „demokrato“ Sadamo slaptą požeminę („taikingą“?) atominio ginklo gamyklą.

Pasirodo – su pagrindu. Staiga trys Vakarų valstybės paskelbė apie Irano slaptas požemines atominių ginklų gamyklas. Tačiau niekas Irano nesustabdo: nei nuo „taikingų“ kalbų, nei nuo „taikingų“ bombų gaminimo proceso. Be to, TV ekranuose pamatėme bandomosios, tikriausiai – ilgų atstumų erdvės raketos šūvį.

Jei būčiau JAV karinių raketų generolu, pasinaudočiau proga išbandyti savą naujausią priešraketinę raketą: bandyčiau pašauti Irano bandomąją raketą. (Bandymas prieš bandymą...) Žinoma, Vakarų „taikos mylėtojams“ ir „diplomatinio proceso“ su nediplomatiškais teroristais siūlytojams tai atrodytų labai nemandagiu ir nedemokratišku žygiu. O kur kitur, jei ne JTO geriausia pasimokyti „demokratijos“. Šių metų Jungtiniame Beprotnamyje gausu JTO „demokratijos“ steigėjų. Imkime kad ir dar vieną to amato žvaigždę – Venesuelos („amžiną“?) prezidentą, Putino ir Batistos  bičiulį – Čavesą. Jis, atsistojęs ant naftos statinės, išdergė amerikiečius ir Ameriką ir net JAV prezidentą Bušą pavadino velniu. Ir štai visokių spalvų globalistų kūrinys JTO suteikia jam pasaulinės garbės tribūną ir leidžia dar plačiau pasireikšti chuliganiškoje diplomatijoje. Ir kur? Ogi JAV teritorijoje. O kur dar visa ruja Afrikos  „amžinų imperatorių“, vadų, vadukų ir įvairių spalvų tironų, mitusių ir dar mintančių Vakarų, daugiausiai – JAV, pagalbos pyragais.

Tačiau šio Jungtinio Beprotnamio šešėlyje labiausiai apgailėtini yra JAV mokesčių mokėtojai ir lojalūs piliečiai. Jie laiku nepaisė išminčių įspėjimų: „Jei, pamatęs blogį neisi jo sunaikinti, jis ateis ir sunaikins tave“. Todėl JAV vyriausybėje pamažu įsitvirtino globalizmo agentai ir vykdo priešvalstybinę, prieštautinę, priešreliginę, JAV suverenitetą naikinančią politiką. Tai įsidėmėtina ypač mažesnių tautų patriotams. Mažas tautas, jei jos nesipriešina jų sunaikinimui, lengviau nužudyti pagal Stalino receptą: „Jei mums pavyks sunaikinti bent vienos kartos patriotizmą ir pasididžiavimą savąja tauta, būsime nužudę tautą“.

Tačiau mažoms tautoms, kurių yra dauguma, lengviau susitelkti kovai už išlikimą naudojantis Stalino įspėjimu. Joms lengviau žinoti apie savų vadų patikimumą ir susitelkti keliant patriotizmą ir pasididžiavimą tarp visokio amžiaus tautiečių. Tad prisiminkime ir kun. Stasio Ylos įspėjimą, pasakytą 1950 metais: „Kas liaujasi kovojęs – miršta“. Kartojau, kartoju ir kartosiu: kovokime už mūsų garbingos tautos išlikimą. Nemirkime! Netapkime gyvais lavonais! Grąžinkime gyvus, vaikščiojančius lavonus į už tautos išlikimą kovojančiųjų tarpą. Be pasišventimo, be pasiaukojimo nėra kovos už tėvynę Lietuvą, ką parodė visai artima praeitis. Yra už ką kovoti – tai liudijo Lietuvos dainius Maironis:  

Ne veltui bočiai Tave taip gynė,

Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija