„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2010 m. vasario 24 d., Nr.4 (204)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Atšaldytas atšilimas Kopenhagoje

Pasaulio galvų ir pusgalvių susibėgimas 2009 metų pabaigoje Kopenhagoje mūsų planetai nuo perkaitimo gelbėti prasidėjo skandalingai ir baigėsi juokingai. Pora savaičių prieš susibėgimą kažkas įsilaužė į vieną globalistų mokslininkų elektroninį susirašinėjimą, kur užtiko faktus, kad JTO (Jungtinių Tautų Organizacijos) remiami „atšilimo“ aliarmistai mokslininkai sąmoningai klastojo temperatūros duomenis.

Tad konferencija prasidėjo juokingo, „klimatgeitu“ pavadinto skandalo šešėlyje. Ir dar anksčiau netgi Lietuvoje dažnai viešumon prasiverždavo perkaitusios galvosenos apie „planetos atšilimą“ reiškiniai. Grįžtant į planetos istoriją, pagal šiandienių aliarmistų „logiką“ išeitų, jog Vezuvijus nebūtų prasiveržęs, jeigu Pompėjos šiltagalviai būtų demonstravę reikalaudami, kad valdžia užkimštų anų laikų transporto priemonių – arklių, jaučių, dramblių ir kupranugarių – dujų išmetamuosius vamzdžius.

Ir dabar patikimiau skambėtų klimatogoriniai kaistančios Žemės gaisrininkai, jei jie Kopenhagon būtų sugužėję pėsti ir dviračiais, o ne lėktuvais, laivais, autobusais, automobiliais. Nes pagal jų aliarmo karštį, vien jų susirinkimo sukelta šiluma, neskaitant karštų galvų ir pusgalvių kalbų bei demonstrantų šūkavimų, galėjo ištirpinti gerą gabalą netoli esančio Šiaurės Ašigalio ledyno ir pakelti net Baltijos jūros vandens lygį. Kadangi klaipėdiečiai ir palangiškiai Kopenhagos sąskrydžio metu neatsibudo jūroje plūduriuojančiose lovose, kyla įtarimas, jog kas nors kuriais nors sumetimais per stipriai spaudo Žemės atšilimo aliarmo skambučių mygtukus. Prieš kokius 40–50 metų panašūs JTO aliarmistai pasaulį gąsdino Žemės atšalimu, planetos apledėjimu. Visaip bandoma žmoniją įgąsdinti į pasaulinės baudžiavos gardą.

Vien gamtoje apsižvalgius aišku, kad planeta per milijonus metų ir šilo, ir šalo. Tačiau tai, deja, nepriklausė nei nuo automobilių, nei nuo pypkių, kurių nebuvo, dūmų. O Lietuvos žemelėje gausu ir upių, ir ežerų, ir slėnių, ir kalvų. Tad matome, kaip didžiulės globalistų ir veiklių komunistų sukurtos pinigingos organizacijos, kaip Jungtinių Tautų (pasaulio valdžios siekianti) Organizacija (JTO) gali, pasinaudodama jos kontroliuojama žiniasklaida (tiksliau – „žinija“), apmulkinti ne tik tamsią minią, bet ir apsišvietusius žmones.

Ne pirmą kartą apie tai rašau. Yra straipsnių ir ką tik pasirodžiusioje knygoje „Priminimai bendražygiams“. Bent jau Lietuvos žalieji, pamatę, kaip diktatūra nuterliojo Lietuvos gamtą, turėtų žinoti, kad mums visiems yra daug darbo perauklėti nuo okupacijos atliekų senimą ir išauklėti jaunimą būti tikrais „žaliaisiais“: neteršti upių, ežerų, girių ir vandenų pakrančių ir suprasti, kad automobiliai, aišku, teršia orą, bet daro tik mažytėliausią įtaką Žemės klimatui. Tačiau verta ir tai (protingai!) pareguliuoti.  Negi, pavyzdžiui, orui pagerinti uždarysi cheminę įmonę, kuri gamina gyvybes gelbstinčius ir gyvenimą (nežiūrint oro taršalų?..) ilginančius vaistus? Keistoka, kad kai ore nebuvo nei pramonės, nei transporto teršalų, vidutinis žmogaus amžius buvo kone perpus trumpesnis.

Kadangi aišku, kad planetos atšilimas ar atšalimas tik daugiamilijonine dalelyte priklauso nuo žmogaus elgsenos, kyla atsakymo reikalaujantis klausimas: kodėl taip stengiamasi žmones mulkinti ir gąsdinti?

Atsakytinas ir pagrindinis klausimas, kodėl su klimato tvarkymu nieko bendro neturinti Jungtinių Tautų Organizacija taip giliai įsivėlė į klimato kaitos reikalą? Kodėl ši (Sovietų ir JAV slaptų komunistų įkurta) pasaulinė nomenklatūra taip gąsdina žmones, lyg būtų aiškiai įrodyta rytdienos klimato katastrofa? Giliau pažvelgus, paaiškėja, jog tai daroma tam, kad kaip žvejai kartimis kūdros vandenį bakštydami suvaro išgąsdintas žuvis į bučių, suvarytų žmoniją į pasaulinės valdžios tironijos bučių. Tam JTO ir buvo sukurta (žr. V. Bražėno knygą „Sąmokslas prieš žmoniją“, 1975 m.).

Tam bandoma sulyginti pasaulį, sustabdant „teršiančių“ pažangiųjų valstybių pramonę, kad jas nusmukdytų iki Afrikos ir kitų socializmo nualintų tautų lygio. Dabar per Tarptautinį valiutos fondą, perėmusį Federalinės rezervų sistemos pasaulinį vaidmenį, bus sukeliamos pasaulinės ekonominės krizės. Jos savo mastu sukelia valstybių valdžių krizes, piketus, demonstracijas, parlamentų langų daužymus ir valstybių prasiskolinimus siekiant išvengti  riaušių.

Laimei, šis aliarmistų festivalis tik sukėlė daugiau nepasitikėjimo katastrofininkais. O pabaigoje galėjo daugelį prajuokinti, kai oro uostuose dėl šalčių ir sniego pūgos įstrigo atšilimininkai.

Juokas juokais, tačiau būtina tiesą apie šį nedorą Rytų ir Vakarų globalistų suokalbį skleisti plačiau. Ypač turime informuoti jaunimą, kurio ateitis priklauso nuo mūsų balso kėlimo ar tylėjimo. Grįžtu prie išminčiaus įspėjimo: „Jei pamatęs blogį neisi jo sunaikinti, jis ateis ir sunaikins tave“.                

Vilius Bražėnas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija