„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2010 m. rugpjūčio 18 d., Nr.14 (214)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Neramumų banga Rusijoje

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Rusijoje įkaito ne tik oras – kaista ir politinė padėtis: vyksta opozicinių jėgų ir ekologų organizuotos masinės protesto akcijos. Be to, Baškirijoje tęsiasi nesėkmingos vadinamųjų „baškirų partizanų“ paieškos. Liepos 28 dieną pamaskvio Chimkų miesto administracijos pastatą užpuolė apie 300 žmonių minia. Jie atvyko su plakatais: „Bej putinistov, spasaj Rosiju“ (mušk putinistus, gelbėk Rusiją), „Ostonovim vyrubku lesa“ (sutabdysim miško kirtimą), „Zaščitim naši lesa“ (ginsime mūsų miškus). Daugelis šios akcijos dalyvių buvo su kaukėmis, mėtė į pastatą akmenis ir dūmines granatas, šaudė iš mažo kalibro pistoletų. Daug pastato langų buvo išdaužyta. Vienas  akcijos dalyvis kirviu kapojo pastato duris. Akcija truko tik 10 minučių, po to visi jos dalyviai staiga pasitraukė iš įvykio vietos. Teigiama, kad šį užpuolimą organizavo Rusijos antifašistai. Nuo šių metų balandžio mėnesio greta Chimkų miesto esančiuose miškuose nuolat vyksta konfliktai tarp ekologų, antifašistų bei milicijos ir privačių saugos tarnybų darbuotojų. Mat čia tiesiamas naujas kelias ir barbariškai kertami miškai. Milicijos pareigūnai nuo gegužės pradžios bent kelis kartus buvo areštavę Chimkų miško gynimo iniciatorę, ekologę Jevgeniją Čirikovą ir kitus miško gynimo akcijas organizuojančius aktyvistus. J. Čirikova kartą buvo sulaikyta visai parai, kelis kartus – po kelias valandas. Rugpjūčio 4 dieną J. Čirikova buvo suimta Maskvos centre ir kalinama iki šiol. Jos suėmimas priminė viešųjų ryšių akciją – prie jos pribėgo septyni milicijos pareigūnai, mušė, spardė kojomis, o tada nuvilko į autobusą ir išvežė. Atbėgusius žurnalistus tramdė ištisas OMON būrys. Omonininkai žurnalistus stumdė, užtvėrė jiems kelią, grasindami suėmimais.

Su Chimkų mieste ir jo apylinkėse klestinčia korupcija siejami bent keli nužudymai bei pasikėsimai nužudyti. „Chimkų tiesos“ laikraščio redaktorius Michailas Beketovas buvo persekiojamas, tampomas po teismus, o 2008 m. gruodžio mėnesį smarkiai sumuštas ir tapo invalidu. Jo advokatas Stanislavas Markelovas ir žurnalistė Natalija Baburova buvo nušauti Maskvoje 2009 metų sausį. Kiek vėliau, 2009 m. lapkričio 16 dieną, Maskvoje nušautas su korupcija Chimkų mieste ir su Kremliaus remiamomis fašistų grupuotėmis kovojęs žymus antifašistų lyderis Ivanas Chutorskis-Kostolomas. Jam buvo 26 metai, jis dirbo juristu vienoje iš Maskvos savivaldybės įmonių. I. Chutorskis buvo boksininkas bei sambo meistras. Dar 2007–2008 metais į jį buvo kelis kartus pasikėsinta, du kartus I. Chutorskis buvo stipriai sumuštas, kartą sužeistas peiliais. Šis drąsus patriotas kovojo už teisingumą, buvo persekiojamas ir nutildytas amžiams.

Rusijoje iki šiol prisimenami šių metų balandžio–birželio mėnesiais Tolimųjų Rytų Primorjės krašte veikę vietos partizanai, vadinamieji „miško broliai“. Birželio pradžioje keturi „miško broliai“ buvo apsupti Usurijsko mieste, du iš jų žuvo per susišaudymą, du suimti. Vis dar nesėkmingai ieškoma „miško brolių“ vado, buvusio desantininko Romano Muromcevo. Usurijske jau kelis kartus vyko mitingai, kurių dalyviai protestavo prieš dviejų „miško brolių“ suėmimą bei vietos milicijoje paplitusią korupciją.

Tačiau ne tik Primorjės krašte, bet ir kitose Rusijos vietose prasideda ginkluotas pasipriešinimas Kremliaus režimui. Štai Permės krašte įvyko partizanų išpuoliai prieš milicijos pareigūnus. Birželio 12 dieną susprogdintas tarnybinis automobilis, vienas milicijos pareigūnas žuvo, o dar du netoliese buvę jo kolegos apšaudyti iš automatų ir sužeisti. Birželio 16 dieną kitame Permės krašto rajone sužeisti du milicijos pareigūnai, sudegintas jų automobilis. Liepos 3 dieną Baškirijoje ta pati partizanų grupė nušovė milicijos pareigūną, o jo kolegą sužeidė. Baškirijoje šiuo metu esantys vadinamieji „baškirų partizanai“ palaiko ryšius su Sibiro Surguto mieste bei Dagestane esančiais ginkluoto pogrindžio centrais. Teigiama, kad vieną iš šių partizanų grupių sudaro baškirai I. Šafijevas, V. Gainulinas ir totoris M. Šalchitmetovas. Jų ieško iš Maskvos atsiųsti 50 specialaus „Alfos“ būrio, milicijos ir FSB pareigūnai – iš viso apie 700 žmonių. Tačiau nuo liepos mėnesio pradžios vykdomos paieškos kol kas nesėkmingos.

Liepos 29 dieną milicijos pareigūnai Maskvoje sulaikė du antifašistų lyderius –Aleksejų Gaskarovą ir Maksimą Solopovą. Jie įtariami prisidėję prie Chimkų miesto administracijos pastato užpuolimo organizavimo. Liepos 30 dieną milicijos pareigūnai suėmė opozicijos aktyvistą Vitalijų Šuškevičių ir „Novaja gazeta“ žurnalistę Veroniką Maksimiuk. Žurnalistė suimta dėl to, kad fotografavo Chimkų miesto administracijos pastato užpuolimą. A. Gaskarovas ir M. Solopovas kalinami iki šiol, nors jų advokatai teigia, kad jokių įkalčių prieš juos nėra. Advokatų teigimu, suimtieji kasdien mušami. Prokuroras pareiškė, kad net jei nebus surinkta įrodymų, jog A. Gaskarovas ir M. Solopovas prisidėjo prie užpuolimo organizavimo, jie bus ir toliau kalinami, nes „ketino vykdyti nusikaltimus“. Lietuvoje už tokius „ketinimus“ devynis mėnesius kalėjime buvo laikoma klaipėdietė E. Kusaitė. Tokie Rusijos teisėsaugos veiksmai sukėlė protestus. Liepos 30-osios vakare Maskvos aikštėje susirinkę kelios dešimtys jaunuolių skandavo antivyriausybinius šūkius, degino Rusijos premjero V. Putino parankinio V. Surkovo knygas. Liepos 31 dieną į mišką prie Chimkų miesto atvyko „Jabloko“ partijos lyderis Sergejus Mitrochinas. Jis kartu su keliais kitais „Jabloko“ nariais užstojo kelią traktoriams. Tada S. Mitrochiną milicijos pareigūnai mušė, kol jis nukrito ant žemės. Ir kitus protestuotojus milicininkai mušė lazdomis ir išvilko iš miško.

Liepos 31 dieną Maskvoje ir Peterburge vyko tradicinės opozicijos akcijos „Nesutinkančiųjų maršai“. Maskvoje vykusioje akcijoje dalyvavo per 200 žmonių. Milicija sulaikė 35 asmenis, tarp jų ir žinomus opozicijos lyderius Borisą Nemcovą, Sergejų Udalcovą ir Konstantiną Kosiakiną. Kiti įtakingi opozicijos lyderiai – L. Aleksejeva ir E. Limonovas suėmimo išvengė. Milicijos pareigūnai mušė akcijos dalyvius, spardė juos kojomis, atėmė mobiliuosius telefonus. Peterburge  vykusiame „Nesutinkančiųjų marše“ dalyvavo apie 100 žmonių, net 65 iš jų suimti.

Jei 2006–2007 metais Rusijoje buvo pastebimos tik negausios ir retai vykstančios protesto akcijos prieš Kremliaus režimą, tai pastaruoju metu padėtis keičiasi. Jau kyla pasipriešinimo banga, piliečiai buriasi į opozicinius judėjimus, įsijungia į sukarintų būrių – liaudies draugovių gretas, kai kurie su ginklais rankose net išeina į miškus, yra pasiryžę kovoti su Rusijoje įsigalėjusia smurto ir klastos sistema.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija