„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2010 m. rugsėjo 15 d., Nr.16 (216)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Šiaurės Kaukaze nesiliauja teroras

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Per pastarąsias dvi savaites neramiame Šiaurės Kaukazo regione įvyko keli rezonansiniai teroro aktai. Padėtis Čečėnijoje, Ingušijoje, Dagestane bei kitose Šiaurės Kaukazo respublikose lieka įtempta. Toliau tęsiasi kovos tarp okupacinių pajėgų bei jiems tarnaujančių vietos kolaborantų ir už laisvę kovojančių partizanų būrių. Vyksta ir galingi teroro aktai.

 Rugsėjo 5 dieną Dagestane, netoli Buinaksko miesto esančioje karinėje bazėje susprogo automobilis, kuriame buvo apie 80 kilogramų trotilo. Žuvo automobilį vairavęs mirtininkas ir penki rusų kariškai. Keturi kariškiai – trys karininkai ir vienas kareivis – žuvo vietoje, o vienas 23 metų kariuomenės seržantas mirė ligoninėje po paros. Sužeisti 35 rusų kariškiai, dalis jų gydomi Buinakske, o keliolika sunkiai sužeistų išgabenti į Rostovo prie Dono ligoninę.

Kitas galingas teroro aktas įvyko rugsėjo 9 dieną Šiaurės Osetijos sostinės Vladikaukazo turguje. Ir čia susprogo mirtininko vairuojamas automobilis. Žuvo 18 žmonių, 156 sužeisti, manoma, kad aukų skaičius gali padidėti, nes kai kurie sužeistieji yra ypač sunkios būklės. Nustatyta žuvusio mirtininko asmenybė – tai ingušų kilmės M. Arčakovas. Per pastaruosius kelerius metus Rusijos okupacinėms pajėgoms vykdant vadinamuosius „valymus“ (faktiškai legalizuotus nužudymus bei kankinimus), buvo nužudytas M. Arčakovo dėdė ir dar keli giminaičiai, o šių metų pradžioje netoli Nazranės buvo nušautas partizanų gretose kovojęs jo pusbrolis.

Ir rugsėjo 11–12 dienos Šiaurės Kaukaze buvo neramios. Rugsėjo 11 dieną Dagestano Derbento mieste per susišaudymą su FSB pareigūnais žuvo partizanas. Nustatyta, kad tai Arsenas Achmadovas, Derbento milicijos kriminalinės paieškos skyriaus viršininko B. Achmadovo sūnus. Birželio pradžioje jis įstojo į partizanų būrį. Rugsėjo 11-osios vakare Dagestane, netoli Machačkalos, susprogdintas milicijos automobilis, jame važiavęs milicijos leitenantas sužeistas ir šiuo metu gydomas ligoninėje. Rugsėjo 12-ąją, sekmadienį, 12.30 val. Dagestano sostinėje Machačkaloje nušautas pulkininkas Gapalas Gadžijevas, Rusijos vidaus reikalų ministerijos Šiaurės Kaukazo federalinės apygardos kovos su ekstremizmu skyriaus vadovas. Automobilis „Tojota“, kuriuo jis važiavo, buvo apšaudytas iš automato. G. Gadžijevas mirė vietoje. Kaip nustatė ekspertai, į automobilį iššaudyta visa automato apkaba, į G. Gadžijevą pataikė 18 kulkų. 2008 metų rudenį pulkininkas G. Gadžijevas buvo sužeistas – netoli Derbento pateko į partizanų pasalą.

Nuo vasaros pradžios Dagestane žuvo 82 milicijos, FSB ir kariuomenės pareigūnai, 131 sužeistas. Per šį laikotarpį kovose su okupantais žuvo 60 Dagestano teritorijoje veikiančių partizanų. Per paskutinius tris mėnesius suimti 66 partizanai, konfiskuota nemažai ginklų – 26 granatsvaidžiai, 20 kulkosvaidžių, keli šimtai automatų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija