„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2010 m. gruodžio 8 d., Nr.21 (221)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Rusijos ambasada puola Lietuvą

Rusijos ambasada Lietuvoje ketvirtadienį pareiškė, kad savaitraštyje „Veidas“ paskelbtas straipsnis yra „mėginimas sukelti abejonių pasaulio bendruomenės visuotinai priimtais nacistinių nusikaltėlių teismo proceso pagrindais ir pateisinti neva nukentėjusius nuo „neteisingo teismo sprendimo“, akivaizdaus padažnėjusių istorijos perrašymo Lietuvoje atvejų, Antrojo pasaulinio karo rezultatų revizijos, nacizmo ir jo piktadarybių teisinimo pavyzdys“. Ambasada taip pat išreiškė susirūpinimą „Lietuvoje stiprėjančiais mėginimais savaip interpretuoti Antrojo pasaulinio karo istoriją ir toli gražu nevienareikšmiškai įstatymų leidybos lygmenyje reguliuoti istorinių diskusijų eigą“. Esą idėja „sugretinti Sovietų Sąjungos politiką su veiksmais fašistinės Vokietijos, kuri Europoje kariavo agresyvų karą siekdama pavergti ar sunaikinti ištisas tautas, yra absurdiška“.

Ambasados pareiškime sakoma: „Teisėtą pasipiktinimą kelia ir žydų tautos genocido – Holokausto nusikaltimų Antrojo pasaulinio karo metais neigimas; nepatogią tiesą dėl suprantamų priežasčių čia mėgina falsifikuoti, kaip tai padarė straipsnio „Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas – didžiausias juridinis farsas istorijoje“ autorius“ (Petras Stankeras). Toks Rusijos ambasados kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus yra šešių valstybių ambasadorių laiške pradėto puolimo prieš tariamą nacizmo atgaivinimą Lietuvoje tęsinys. Kilus pasipiktinimui, P. Stankeras buvo priverstas išeiti iš darbo ministerijoje.

Spaudžiant tarptautinėms antilietuviškoms jėgoms ir per Lietuvos žmogaus teisių centrą reikalaujant tirti „nusikaltėlio“ padarytą „žalą“ Lietuvos prokuratūra net pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl publikacijos apie Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija